"Anbaufläche" - Svensk översättning

DE

"Anbaufläche" på svenska

DE

Anbaufläche {femininum}

volume_up
Anbaufläche

Användningsexempel för "Anbaufläche" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanLandwirtschaftliche Betriebe konnten nur durch Vergrößerung der Anbaufläche und Mechanisierung überleben.
Det enda sättet för jordbruksföretag att överleva var genom utökning av verksamheten och mekanisering.
GermanAuf den Feldern liegt im April noch Schnee, unabhängig davon, ob die Anbaufläche dreißig oder zweihundert Hektar beträgt.
Åkrarna täcks av snö under april månad oavsett om gårdens areal är 30 eller 200 hektar.
GermanIn zehn Jahren hat sich die Anbaufläche verzehnfacht.
På tio år har de odlade ytorna blivit tio gånger större.
GermanEr wirkt sich auf die Umwelt nicht so negativ aus wie sie, und seine bodengebundene Erzeugung führt bei gleicher Anbaufläche nicht zu Überproduktion.
Det har inte negativ inverkan på miljön, och produktionen, som tar hänsyn till jordens förutsättningar, förhindrar överproduktion på en jämbördig odlad yta.
GermanDie Regelungen wurden 1989 getroffen, als die Anbaufläche für Körnerleguminosen auf Kosten von Getreidesorten zurückging, bei denen es bereits eine Überproduktion gab.
Stödordningen inrättades år 1989 när odlingsarealen för trindsädesslag minskade till förmån för spannmål som det redan var överproduktion på.
GermanUnterschiedliche Erträge im Norden und im Süden, in den verschiedenen Regionen der Union können bei Zahlung nach Anbaufläche regelrechte Diskriminierungen bewirken.
Förekomsten av olika ersättningar i norr och i söder i unionens skilda regioner kan leda till att det uppstår verklig diskriminering i arealersättningen för denna odling.
GermanDies ist ein Strukturwandel, da die Ausgaben stärker von der internationalen Preisentwicklung als von einer wirklichen Vergrößerung der Anbaufläche abhängig sind.
Det handlar om strukturella förändringar, eftersom kostnaderna har varit mer beroende av utvecklingen av världsmarknadspriserna än av en faktisk ökning av antalet odlingsarealer.
GermanDie europäischen Baumwollerzeuger sind noch dazu, zumindest in Griechenland, kleine und mittlere Landwirte mit einer durchschnittlichen Anbaufläche von 4,2 Hektar je Erzeuger.
Dessutom är de europeiska bomullsproducenterna bönder med små eller medelstora företag, med en genomsnittlig odlad areal på 4,2 hektar, åtminstone när det gäller Grekland.
GermanDie Anbaufläche für Faserflachs und Hanf ist in den vergangenen Jahren infolge der Prämienjagd in Mitgliedstaaten wie Großbritannien und Spanien beträchtlich erweitert worden.
Arealen för lin och hampa som odlas för fiberproduktion har ökat starkt under de gångna åren som en följd av jakten på bidrag i medlemsstater som Storbritannien och Spanien.
GermanWie Sie wissen, wird der Tabakanbau von kleinen Familienbetrieben mit ein bis zwei Hektar Anbaufläche betrieben, deren Familieneinkommen im Durchschnitt zu 60 % von diesem Erwerbszweig abhängt.
Måste jag påminna om att tobaksodling bedrivs i små familjeföretag med mellan ett och två hektar tobak, där tobaken står för i genomsnitt 60 procent av familjens inkomst?
GermanUntersuchungen belegen, daß sich dieser Markt durch Einführung eines Systems von Quoten und Anbauflächen regulieren ließe und daß eine Korrelation zwischen Anbaufläche, Preis und Erzeugnis besteht.
Det finns studier som visar att denna marknad kan regleras genom att fastställa ett system av kvoter och areal, eftersom ett samband mellan produktionsarealen, priserna och produkten är påvisat.

Synonymer (tyska) till "Anbaufläche":

Anbaufläche
German