"anbauen" - Svensk översättning

DE

"anbauen" på svenska

DE

anbauen [anbauend|angebaut] {verb}

volume_up
Auch die Landwirte in der Europäischen Union wollen eine Vielzahl verschiedener Kulturpflanzen anbauen.
Jordbrukare inom Europeiska unionen vill också odla många olika sorters grödor.
Herr Mulder sagte, kein Landwirt werde etwas anbauen, wenn die Erzeugerpreise zu niedrig seien.
Mulder sade att ingen jordbrukare kommer att börja odla någonting om priset är för lågt.
Nirgendwo steht geschrieben, dass die Landwirte nur Rüben, Getreide, Raps oder Wein anbauen müssen.
Det står ingenstans att jordbrukare bara får odla rotfrukter, säd, raps eller vin.

Användningsexempel för "anbauen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIn allen europäischen Regionen, die Tabak anbauen, ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch.
Alla europeiska områden med tobaksproduktion har en hög nivå av arbetslöshet.
GermanDiese Menschen können nicht einfach woanders hinziehen oder etwas anderes anbauen.
Dessa människor har ingen möjlighet att flytta till andra delar eller finna alternativa odlingar.
GermanNirgendwo steht geschrieben, dass die Landwirte nur Rüben, Getreide, Raps oder Wein anbauen müssen.
Det står ingenstans att jordbrukare bara får odla rotfrukter, säd, raps eller vin.
GermanHerr Mulder sagte, kein Landwirt werde etwas anbauen, wenn die Erzeugerpreise zu niedrig seien.
Mulder sade att ingen jordbrukare kommer att börja odla någonting om priset är för lågt.
GermanJedoch ist bekannt, dass die Soja exportierenden Länder größtenteils GVO anbauen.
Vi vet dock att de sojaexporterande länderna till helt övervägande del odlar genmodifierade organismer.
GermanAuch die Landwirte in der Europäischen Union wollen eine Vielzahl verschiedener Kulturpflanzen anbauen.
Jordbrukare inom Europeiska unionen vill också odla många olika sorters grödor.
GermanDort, wo es keine Wälder gibt, können wir Weiden und Chinaschilf anbauen, um die Energieversorgung zu sichern.
Där det inte finns skog kan vi odla pilträd och miskantus för att se till att vi lyckas skapa energiförsörjning.
GermanDie irischen Landwirte können daher nach wie vor dieselben Mengen an Zuckerrüben anbauen wie vor der Schließung.
Irländska jordbrukare kommer därför att kunna fortsätta producera samma kvantiteter sockerbetor som före nedläggningen.
GermanDieser Grundsatz beruht auf Gegenseitigkeit, wenngleich er zu Beginn hauptsächlich Landwirte betreffen wird, die GVO anbauen möchten.
Principen är ömsesidig, även om den till en början huvudsakligen gäller jordbrukare som vill odla GMO.
GermanIhre Lebensgrundlage muss verändert und auf einem Niveau gehalten werden, damit sie sichere Erzeugnisse für uns alle anbauen können.
Man borde kunna ändra deras näring och bibehålla den på en sådan nivå att de kan producera ofarliga produkter åt oss alla.
GermanDie Zahl der ungarischen Landwirte, der ungarischen Winzer, die den Tokajer, den König der Weine, den Wein der Könige anbauen, würde reduziert.
Man kommer att avskaffa de ungerska bönderna, de ungerska vinodlarna som framställer Tokay, vinernas konung, konungars vin.
GermanDass die Weltbank gegenüber den afrikanischen Ländern erklärt, sie sollten massiv produzieren und andere Kulturen anbauen, ist in der Tat unannehmbar.
Att Världsbanken uppmanar afrikanska länder till storskalig produktion och att ändra sitt utsäde är helt oacceptabelt.
GermanAber liebe Kolleginnen und Kollegen, Tatsache ist nun mal, dass wir keine Ozeane anbauen können, von diesen beiden Elementen können nur die Wälder nachwachsen.
Men bästa kolleger, situationen är ju den att vi inte kan odla hav, av dessa två element kan vi endast odla skog.
GermanB. kein Brotgetreide mit hohem Proteingehalt anbauen können, das für die Herstellung von Brot benutzt werden kann.
Jordbruket i Europa kommer t.ex. inte att kunna odla brödsäd med förhöjt proteininnehåll, så att säden kan användas till bröd.
GermanDie Unterstützung kann nicht mit dem Hinweis auf die Beschäftigung oder mit dem Argument verteidigt werden, dann würden eben andere den Tabak anbauen.
Stödet kan inte försvaras med hänvisning till sysselsättningen eller till att någon annan i så fall skulle ha producerat tobaken.
GermanVon der morgendlichen Pendelzeit über die Art und Weise, wie Mode kreiert wird, bis hin zu der Methode, wie wir Nahrungsmittel anbauen, konsumieren und kollaborieren wir erneut.
Inom allt från morgonpendling till mode-design, hur vi odlar vår föda, vi konsumerar och samarbetar återigen.
GermanFrankreich, Deutschland, Belgien und Österreich sind keineswegs so arm oder haben so schlechte Böden, daß sie darauf nichts anderes anbauen könnten.
Frankrike, Tyskland, Belgien och Österrike är inte länder som är så fattiga, eller som har så dålig jordmån att inga andra växtsorter kan växa där.
GermanNach der Agrarreform können Landwirte auf Stilllegungsflächen Energiepflanzen anbauen, aber neben der weiterhin prioritären Produktion von Lebensmitteln.
Efter jordbruksreformerna kan jordbrukare odla energigrödor på uttagen mark, men vid sidan av livsmedelsproduktion, som fortfarande prioriteras högre.
GermanDas ist eine entscheidende Frage und von ihr hängt es ab, ob wir dieses Jahr Zuckerrüben anbauen oder nicht – vielleicht wird es die letzte Anbausaison in Irland.
Det är en avgörande fråga, och den kommer att avgöra huruvida vi odlar betor i år eller ej – kanske den sista säsongen för betodling i Irland.
GermanOder ist es so, dass es in anderen EU-Ländern Regionen gibt, die zwar stark subventionierte Trauben anbauen, jedoch niemals einen ordentlichen Wein produzieren?
Eller är det för att det finns regioner i andra EU-länder som får enorma subventioner för att odla vindruvor och som sedan inte producerar anständigt vin?

Synonymer (tyska) till "anbauen":

anbauen
Anbau