"an einem Strang ziehen" - Svensk översättning

DE

"an einem Strang ziehen" på svenska

DE

an einem Strang ziehen {verb} [talesätt]

volume_up
an einem Strang ziehen
Der Präsident und der Premierminister müssen nun endlich an einem Strang ziehen, andernfalls arbeiten sie den Befreiungstigern in die Hände.
Presidenten och premiärministern måste äntligen dra åt samma håll, annars spelar de tigrarna i händerna.

Användningsexempel för "an einem Strang ziehen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch wäre sehr dankbar, wenn wir in diesem Zusammenhang an einem Strang ziehen könnten.
Jag skulle vara mycket tacksam om vi i detta sammanhang kunde arbeta åt samma håll.
GermanWir als Kontinent müssen nun gemeinsam an einem Strang ziehen, oder wir werden auseinander brechen.
Vi måste nu dra tillsammans som en kontinent, eller så kommer vi att falla sönder.
GermanHier müssen Rat, Präsidentschaft und Parlament an einem Strang ziehen.
Arbetet måste delas mellan rådet, ordförandeskapet och parlamentet.
GermanWenn nicht alle an einem Strang ziehen, ist das Ziel nicht erreichbar.
Om de inte alla är överens kan inte målet uppnås.
GermanAlle müssen bei CITES an einem Strang ziehen, und ich hoffe, daß das Parlament den Kompromißtext unterstützt.
Alla måste hjälpas åt i CITES och jag hoppas att parlamentet kommer att stödja kompromisstexten.
GermanDabei habe ich den Eindruck, dass die Kommission und das Europäische Parlament an einem Strang ziehen.
När det gäller denna fråga har jag intrycket att kommissionen och Europaparlamentet går på samma linje.
GermanDiese Lücke sollten wir schließen, und ich freue mich, dass hier gemeinsam die Kräfte an einem Strang ziehen wollen.
Vi bör avhjälpa denna brist, och det gläder mig att vi här har krafter som gemensamt vill arbeta för samma sak.
GermanAlso, wenn wir an einem Strang ziehen......
GermanMir geht es darum, dass wir bei dieser Krise unbedingt an einem Strang ziehen, dass wir eine gemeinschaftsweite Linie verfolgen.
Jag fäster stor vikt vid att vi i den här krisen gör gemensam sak, att vi håller oss till en europeisk strategi.
GermanDer Präsident und der Premierminister müssen nun endlich an einem Strang ziehen, andernfalls arbeiten sie den Befreiungstigern in die Hände.
Presidenten och premiärministern måste äntligen dra åt samma håll, annars spelar de tigrarna i händerna.
GermanDaran zeigt sich, dass Fortschritte möglich sind, wenn beide Institutionen - Parlament und Kommission - an einem Strang ziehen.
Det visar hur det går att göra framsteg om båda institutionerna, parlamentet och kommissionen, har en gemensam hållning.
GermanIch befürworte also Ehrgeiz, doch er muss mit Realismus und Verantwortlichkeit gepaart sein, und alle Institutionen müssen an einem Strang ziehen.
Därför säger jag ja till ambition, men en ambition med realism och ansvar, i ett försök att få ombord alla institutioner.
Germanan einem Strang ziehen
GermanDie globalen Probleme können nur dann wirksam gelöst werden, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa wirklich an einem Strang ziehen.
För att det skall vara möjligt att hitta effektiva lösningar på världens problem måste Förenta Staterna och Europa tala med en gemensam röst.
GermanWir müssen mit unseren wichtigsten Partnern, und zu ihnen gehören selbstverständlich die Vereinigten Staaten von Amerika, konstruktiv an einem Strang ziehen.
Vi behöver få med oss våra viktigaste samarbetspartner på ett konstruktivt sätt, och detta inbegriper naturligtvis även Amerikas förenta stater.
GermanUnsere Empfehlungen für Kompromissänderungsanträge zeugen davon, dass bei gemeinsamen Interessen jede Fraktion und jeder Fachausschuss an einem Strang ziehen.
Våra rekommendationer till kompromissändringsförslag bevisar att med gemensamma intressen rör sig varje partigrupp och expertutskott i samma riktning.
GermanAber wenn wir ehrgeizig sein sollen, und das möchte ich, dann müssen Kommission und Parlament wie auch Kommission und Rat an einem Strang ziehen.
Men om vi skall vara ambitiösa, som jag skulle vilja vara, så måste det finnas ett samförstånd mellan kommissionen och parlamentet liksom mellan kommissionen och rådet.
GermanSie wollen wissen, ob die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat an einem Strang ziehen, ob sie sich tatsächlich für ihre Belange interessieren oder nicht.
De vill veta om Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet arbetar enligt samma principer och om de verkligen bryr sig om deras problem.
GermanWir werden weiterhin mit den großen Bewegungen und der Öffentlichkeit an einem Strang ziehen, die sich ohne Wenn und Aber gegen Krieg und Terrorismus stellen.
Vår hållning ligger fortfarande i linje med de viktigaste åsiktsströmningarna och den allmänna opinionen, som har tagit klar ställning mot kriget och mot terrorismen utan att sväva på ordet.
GermanEs gibt deshalb auch kein Allheilmittel, sondern es kommt im Grunde darauf an, daß alle drei Ebenen europäische, nationale und regionale Ebene an einem Strang ziehen.
Det finns därför inte heller något universalbotemedel utan i grund och botten hänger det på att man på alla tre nivåerna - det europeiska, nationella och regionala planet - arbetar för samma sak.

Synonymer (tyska) till "an einem Strang ziehen":

an einem Strang ziehen