"an" - Svensk översättning

DE

"an" på svenska

volume_up
an {prep.}
SV
SV
SV
DE

an {preposition}

volume_up
an (även: nach, auf, am)
Ich denke hier an den Tabakpreis, an Tabaksteuern, an die Gesundheitserziehung.
Jag tänker tobakspriset, tobaksskatten, hälsoundervisningen.
Tja, denken sie mal an Michael Hawley, oder an Dean Kamen, oder an meine Großmutter.
Ja, titta Michael Hawley, eller titta Dean Kamen, eller titta min mormor.
Liegt das nun am Fisch, am Fischer, an den Umweltbedingungen oder an der Gesellschaft?
Beror det fisken, de som fiskar, miljöförhållandena eller samhället?

Användningsexempel för "an" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanZunächst einmal möchte ich mich an meinen Münchner Kollegen Sakellariou wenden.
Till att börja med vill jag vända mig till min kollega Sakellariou från München.
GermanLiegt es an den Prognosen für Wachstum und Beschäftigung in den kommenden Jahren?
Beror det på prognoserna för tillväxt och sysselsättning under de kommande åren?
GermanEs gab sogar eine Explosion an einer Tankstelle - wir haben diese Bilder gesehen.
En explosion inträffade till och med på en bensinstation - vi har sett bilderna.
GermanSie nahmen einstimmig eine Erklärung an, die zum Frieden im Baskenland aufruft.
Dessa godkände enhälligt ett gemensamt utlåtande till förmån för fred i Baskien.
GermanEs war die fast schon übliche Geschichte, Preise an Mitgliedstaaten zu verteilen.
Det var den ganska vanliga historien om att dela ut priser till medlemsstaterna.
GermanDies erinnert uns an andere traurige Zeiten der menschlichen Selektion in Europa.
Detta påminner oss om andra sorgliga tillfällen med urval av människor i Europa.
GermanIch finde es nach wie vor nicht richtig, es an die Reiseaufwendungen zu koppeln.
Jag anser fortfarande inte att det är rätt att kombinera den med resekostnader.
GermanEs geht nicht an, dass uns so eine Entwicklung noch einmal unvorbereitet trifft.
Vi får helt enkelt inte vara oförberedda och låta oss överrumplas en gång till.
GermanIch möchte dringend davon abraten, Kostensenkung als Ziel an sich zu betrachten.
Jag vill varna för att betrakta en minimering av kostnaderna som ett mål i sig.
GermanInsofern der Appell an die Europäische Union, hier diplomatisch tätig zu werden.
Jag insisterar därför på att alla åtgärder från EU: s sida ska vara diplomatiska.
GermanDer Völkermord an den Armeniern muss natürlich von der Türkei anerkannt werden.
I fråga om folkmordet på armenierna måste det ovillkorligen erkännas av Turkiet.
GermanLange Zeit hing das Parlament in dieser Angelegenheit einem naiven Optimismus an.
Under en mycket lång tid gav parlamentet prov på en naiv optimism i denna fråga.
GermanNein, Herr Präsident, ich habe einige präzise Fragen an die Kommission gerichtet.
Nej, herr ordförande, jag har ställt ett antal precisa frågor till kommissionen.
GermanIch erinnere nur an die Aufdeckung der kürzlichen Betrügereien mit BSE-Fleisch.
Jag behöver bara påminna om upptäckten av de senaste bedrägerierna med BSE-kött.
GermanIm Falle eines Konfliktes sind Brutalität und Abartigkeiten an der Tagesordnung.
I händelse av en konflikt kommer det att bli fullständigt brutalt och perverst.
GermanDer Kommissar selbst erkennt an, dass sie viele weit gefasste Vorschläge enthält.
Kommissionsledamoten medger själv att det innehåller många mycket breda förslag.
GermanWir möchten Frau Korhola für ihre Arbeit an diesem komplizierten Dokument danken.
Vi skulle vilja tacka Korhola för hennes arbete med detta komplicerade dokument.
GermanDabei erinnere ich mich an ein wichtiges Ereignis jüngeren Datums in Frankreich.
I det hänseendet tycker jag att ett exempel nyligen i Frankrike är mycket viktigt.
GermanSympathisanten der Bewegung im Ausland sind an ihrer Rückkehr gehindert worden.
Sympatisörer till rörelsen som befinner sig utomlands har hindrats att återvända.
GermanDahin also führt die Angleichung der Sozialliberalen an den reinen Liberalismus.
Det är rena rama sockret för de socio-liberala inriktningarna i avregleringen.