"Amtssprache" - Svensk översättning

DE

"Amtssprache" på svenska

DE

Amtssprache {femininum}

volume_up
Amtssprache
Ein Antrag muss daher in jeder Amtssprache der Union eingereicht werden können.
En ansökan måste därför kunna göras på varje officiellt språk.
Weil es in vielen Mitgliedstaaten mehr als eine Amtssprache gibt.
Därför att flera medlemsstater har mer än ett officiellt språk.
Katalanisch ist wohl eine Amtssprache, aber keine Arbeitssprache.
Katalanska är faktiskt ett officiellt språk även om det inte är ett av våra arbetsspråk.

Användningsexempel för "Amtssprache" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWelchen Wert hat es, wenn wir schwarz auf weiß haben, dass Maltesisch Amtssprache ist?
Vad är det för mening med att det står nedskrivet att maltesiska är ett officiellt språk?
GermanEin Antrag muss daher in jeder Amtssprache der Union eingereicht werden können.
En ansökan måste därför kunna göras på varje officiellt språk.
GermanDie Römer sagten es schon: In eine europäische Amtssprache übersetzt: teile und regiere!
Som romarna sade,, vilket översatt till officiellt EU-språk betyder ” söndra och härska! ”.
GermanIn Finnland ist das Schwedische sowohl Amtssprache als auch Nachbarsprache.
I Finland är svenskan både ett inhemskt språk och ett grannspråk.
GermanKatalanisch ist wohl eine Amtssprache, aber keine Arbeitssprache.
Katalanska är faktiskt ett officiellt språk även om det inte är ett av våra arbetsspråk.
GermanIch akzeptiere nicht, daß meine Sprache keine Amtssprache ist.
Jag kan inte acceptera att mitt språk inte skulle vara officiellt språk.
GermanDie Formulierung " offiziell anerkannte Regionalsprache " ist korrekt und nicht " Amtssprache ".
Formuleringen " officiellt erkänt regionalspråk " är korrekt och inte " officiellt språk ".
GermanWeil es in vielen Mitgliedstaaten mehr als eine Amtssprache gibt.
Därför att flera medlemsstater har mer än ett officiellt språk.
GermanSo ist das also, wenn man uns sagt, Maltesisch sei Amtssprache der Europäischen Union!
Det är vad vi får när vi har fått besked om att maltesiska är ett av Europeiska unionens officiella språk!
GermanWie die Ministerin in einem Teil ihrer Rede werde auch ich in der zweiten Amtssprache Finnlands sprechen.
Liksom ministern gjorde i en del av sitt tal kommer även jag att använda det andra finländska nationalspråket.
GermanUnsere Sprache ist keine Amtssprache in Spanien, und Spanien verwehrt uns das Recht auf Selbstbestimmung.
Vårt språk är inte officiellt i den spanska staten, och den staten erkänner inte vår rätt till självbestämmande.
GermanObwohl es sich hierbei um eine Amtssprache der Europäischen Union handelt, ist die Dolmetschkabine dort oben nicht besetzt.
Maltesiska är ett av Europeiska unionens officiella språk, och ändå är tolkbåset där uppe tomt.
GermanHerr Poettering wäre bereit, den Berliner Dialekt meiner Heimatstadt als Amtssprache zu akzeptieren.
Hans-Gert Poettering skulle vara villig att gå med på att göra dialekten i min hemstad Berlin till ett officiellt språk.
GermanSie ist es insbesondere nicht in den Fällen jener Sprachen, die in einem der Mitgliedstaaten der Union als Amtssprache anerkannt sind.
Och framför allt inte i vissa fall, fru ordförande, som då språken är officiella i en av medlemsstaterna.
GermanSpeziell im Hinblick auf Einwanderer mahnen wir Programme an, die es ihnen ermöglichen, sich die Amtssprache des Aufnahmelandes anzueignen.
För invandrarna begär vi särskilt att program skapas för undervisning i mottagarlandets viktigaste språk.
GermanDer vielleicht interessanteste Vorschlag bestand darin, Walisisch zu einer Amtssprache der Europäischen Union zu machen.
Ett av de mest intressanta förslagen var kanske att vi skall göra walesiska till ett av de officiella språken i Europeiska unionen.
GermanGälisch ist inzwischen Amtssprache.
GermanGegenwärtig sprechen etwa 40 Millionen Menschen neben einer Amtssprache der Union eine Regional- oder Minderheitensprache.
För tillfället talar cirka 40 miljoner människor ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk vid sidan av ett av EU: s officiella språk.
GermanUnd jetzt wechsle ich in die zweite Amtssprache Finnlands: Frau Ministerin Lindh, wir brauchen Maßnahmen - nicht nur Absichtserklärungen!
Och nu byter jag till det andra officiella språket i Finland: Minister Lindh, vi behöver åtgärder - inte bara tal om målsättningar!
GermanWahlbeobachter werden entsandt, ohne solide vorbereitet worden zu sein, die Hintergründe zu kennen oder die Amtssprache zu beherrschen.
Personer skickas ut utan att de är tillräckligt väl informerade, utan att känna till bakgrunden eller utan att de talar det officiella språket.