"Amtsführung" - Svensk översättning

DE

"Amtsführung" på svenska

DE

Amtsführung {femininum}

volume_up

Användningsexempel för "Amtsführung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Amtsführung der Europäischen Kommission kann und muß verbessert werden.
Europeiska kommissionens förvaltning kan och måste förbättras.
GermanIch glaube, das ist im Interesse des Hauses selbst und auch im Interesse Ihrer Amtsführung, Frau Präsidentin!
Jag tror att det ligger i kammarens eget intresse och även är till gagn för er ämbetsutövning, fru talman!
GermanEs steht mir fern, Ihre Amtsführung zu kritisieren.
Det vore mig fjärran att kritisera ert ämbetsutövande.
GermanDem kann ich nicht zustimmen, Herr Abgeordneter, denn keine Regierung der Welt faßt ihre Beschlüsse zur Amtsführung öffentlich.
Jag håller inte med, herr ledamot, eftersom ingen regering i världen fattar sina förvaltningsbeslut offentligt.
GermanDie unglückliche Amtsführung des - zweifellos gewählten - Präsidenten Chávez ist hierfür in außerordentlich hohem Maße verantwortlich.
President Chavez, som valdes av folket, det är sant, har ett mycket stort ansvar för vad som sker i landet.
GermanHerr Prodi hat in einem weiteren Schreiben an Herrn Söderman die Amtsführung von Herrn Söderman kritisiert.
Prodi skickade också en skrivelse till Söderman, i vilken han kritiserade det sätt som Söderman anser att han skall utöva sitt ämbete på.
GermanEin Ausschuß von außenstehenden unabhängigen Persönlichkeiten überwacht und schützt die eigenverantwortliche Amtsführung des Direktors.
En kommitté av utomstående oberoende personer övervakar och skyddar direktörens ledning av byrån under eget ansvar.
GermanDies sowie die Bedeutung, die Sie der demokratischen Kontrolle durch das Parlament beimessen, geben uns die Garantien einer bewussten Amtsführung.
Detta, tillsammans med den vikt som ni fäster vid parlamentets demokratiska granskning, ger oss garantier för en förnuftig förvaltning.
GermanWenn die Kommission in ihrer Amtsführung nicht ganz und gar rechtmäßig und ordnungsgemäß vorgegangen ist, würde man annehmen, dass sie zurücktreten sollte.
Om inte kommissionen har agerat på ett helt och hållet lagligt eller lämpligt sätt borde den första tanken bli att den bör avgå.
GermanDie Unruhen im Umfeld der Wahlen haben etwa 200 Tote gefordert, und dies ist natürlich eine schwere Belastung für die Zukunft der neuen Amtsführung.
Oroligheterna i samband med valen krävde cirka 200 döda, och detta är naturligtvis en svår belastning för framtiden för den nya ledningen.
GermanIch fordere Sie außerdem auf, eine Liste der Länder zu veröffentlichen, die sich durch schlechte Amtsführung besonders hervortun, und die Bereiche zu nennen, in denen dies der Fall ist.
Jag uppmanar er också att offentliggöra en tabell över de länder som har den sämsta meritlistan för dålig förvaltning inom EU och på vilka områden.
GermanAn Sie, Herr Präsident und Herr Kollege Borrel, drei Wünsche: Der erste gute Wunsch ist, dass alles, was Sie sich für Ihr Amt und Ihre Amtsführung vorgenommen haben, in Erfüllung gehen möge.
Er, Josep Borrell, vår talman och kollega, önskar jag tre saker: för det första att ni verkligen kan göra det ni åtagit er att göra för att leda arbetet.
GermanDem Mißtrauensantrag gegen die EU- Kommission aufgrund der fehlerhaften, inkompetenten und Skandale verursachenden Amtsführung zweier Kommissare habe ich soeben zugestimmt.
På grund av två enskilda kommissionärers felaktiga, inkompetenta och skandalösa sätt att bedriva sitt ämbete har jag just stött förslaget om misstroendevotum emot EG-kommissionen.
GermanDiese Feststellung gibt zu denken, wenn man sich vor Augen hält, was aus der vorhergehenden Kommission und dem politischen Ziel einer effektiven und transparenten Amtsführung geworden ist.
Det finns anledning att fundera över detta stycke när man vet vad som hände med den förra kommissionen och det politiska målet om en öppen och effektiv förvaltning.

Synonymer (tyska) till "Amtsführung":

Amtsführung