"amtlich" - Svensk översättning

DE

"amtlich" på svenska

DE

amtlich {adjektiv}

volume_up
Aus rechtlichen Gründen müssen wir dies nunmehr amtlich machen, und das kann in Bälde geschehen.
Av rättsliga skäl måste vi nu göra detta officiellt, vilket vi kan göra om en liten stund.
Der Änderungsantrag verweist nämlich auf amtlich bestellte Systeme für die zentrale Speicherung der vorgeschriebenen Informationen.
I ändringsförslaget hänvisas det till officiellt fastställda mekanismer för central lagring av officiell information.
Damit das klar ist: Wir sprechen hier von Speisen, die für den menschlichen Verzehr amtlich zugelassen sind.
För att det inte skall råda någon oklarhet: vi talar här om mat som är officiellt godkänd som människoföda.
amtlich

Användningsexempel för "amtlich" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAmtlich kontrollierte Betriebe sind dafür sicherlich der beste Garant.
Företag som kontrolleras av myndigheterna är säkert den bästa garantin för detta.
GermanAus rechtlichen Gründen müssen wir dies nunmehr amtlich machen, und das kann in Bälde geschehen.
Av rättsliga skäl måste vi nu göra detta officiellt, vilket vi kan göra om en liten stund.
GermanDamit das klar ist: Wir sprechen hier von Speisen, die für den menschlichen Verzehr amtlich zugelassen sind.
För att det inte skall råda någon oklarhet: vi talar här om mat som är officiellt godkänd som människoföda.
GermanDie betreffenden Lieferungen werden dann von einem für den Salmonellennachweis zugelassenen Labor amtlich untersucht.
Ifrågavarande leveranser undersöks sedan officiellt av ett laboratorium som har behörighet för fastställande av salmonella.
GermanDer Änderungsantrag verweist nämlich auf amtlich bestellte Systeme für die zentrale Speicherung der vorgeschriebenen Informationen.
I ändringsförslaget hänvisas det till officiellt fastställda mekanismer för central lagring av officiell information.
GermanAuch die vorgesehene Kennzeichnung der aus Drittländern eingeführten Tiere sollte bereits beim Eintritt in die Gemeinschaft amtlich erfolgen.
Även den föreskrivna märkningen av djur som har förts in från tredje land bör ske på officiell väg redan vid ankomsten in i gemenskapen.
GermanDie Entsorgung läßt sich am besten erreichen, wenn der Letzteigentümer oder -halter das Auto kostenlos in einem amtlich zugelassenen Verwertungsbetrieb abliefern kann.
Det bästa sättet att sörja för en god insamling är att den sista användaren kostnadsfritt kan lämna in bilen till en auktoriserad hanteringsanläggning.
GermanNahrungsergänzungen in Lebensmitteln sollten schonungslos offen deklariert, amtlich überwacht und erst nach Anmeldung bei den zuständigen Behörden in Lebensmitteln vermischt werden.
Kosttillskott i livsmedel skall skoningslöst deklareras öppet, övervakas av myndigheterna och tillföras livsmedel först efter anmälan till de ansvariga myndigheterna.
GermanSelbstredend habe ich keine Einwände gegen eine zentrale Speicherung kursrelevanter Informationen, ich frage mich jedoch, ob derartige Systeme auf nationaler Basis amtlich bestellt werden müssen.
Självfallet har jag inget emot en central lagring av priskänslig information, men jag undrar om sådana system bör fastställas officiellt på nationell basis.

Synonymer (tyska) till "amtlich":

amtlich