"am günstigsten" - Svensk översättning

DE

"am günstigsten" på svenska

DE

am günstigsten [exempel]

volume_up
am günstigsten (även: im günstigsten Fall)

Användningsexempel för "am günstigsten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanFür den Kunden ist natürlich ein eventuelles Gerichtsverfahren im eigenen Land am günstigsten und vorteilhaftesten.
För kunden är naturligtvis en eventuell rättegång i det egna landet det mest gynnsamma och fördelaktiga.
GermanAm günstigsten Fall sind wir schon vorbei - der Krieg dauert schon länger, als für 90 Mrd.
Det mest gynnsamma scenariot har vi redan passerat - kriget har redan nu varat för länge för att kostnaderna skall stanna på 90 miljarder US-dollar.
GermanAm günstigsten wäre es daher, wenn die Behörde nicht der Kommission untergeordnet würde, sondern unabhängig, physisch getrennt von der Kommission, arbeiten könnte.
Därför vore det bäst om myndigheten inte verkade under kommissionen utan oberoende, fysiskt avskiljt från kommissionen.
GermanInfolgedessen wird es leichter, ein Auto in einem beliebigen Land der Union zu kaufen, dort, wo die Konditionen am günstigsten sind.
Till följd av detta kommer det att bli lättare att köpa en bil i vilken medlemsstat som helst i unionen, i den medlemsstat som har de bästa villkoren.
German" Rechtzeitig " bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es für alle Seiten am günstigsten wäre, den Beschluss in dieser Angelegenheit noch in diesem Jahr zu fassen.
I det här fallet innebär " i tid " att det för alla parter vore mest fördelaktigt att fatta ett beslut i ärendet under detta år.
Germaneine tatsächliche Vereinfachung der Vorschriften zur sozialen Sicherheit unter Angleichung an die Länder, in denen sie für die Arbeitnehmer am günstigsten sind;
de facto förenkla sociallagstiftningen och den sociala tryggheten genom att anpassa den till det land där dessa faktorer mest gynnar arbetstagarna.
GermanDie Rechtsvorschriften für Versicherungsfragen müssen bedingen, dass die Rettung eines Schiffes möglich und für den Versicherungsnehmer am günstigsten ist.
Försäkringslagstiftningen måste grunda sig på idén att en bärgning av fartyget är möjlig och att detta är det billigaste alternativet för försäkringstagaren.
GermanDer Emissionshandel würde mit der dem Markt eigenen Effizienz die Verringerungen dorthin lenken, wo eine Reduzierung des Ausstoßes am günstigsten zu bewerkstelligen ist.
Utsläppsmarknaderna skulle med den naturliga effektivitet som präglar en marknad styra minskningarna dit där det är billigast att reducera utsläppen.
GermanGleichzeitig hoffe ich, daß wir in diesem Zusammenhang zu Einblicken gelangen werden und durch Vergleich ermitteln können, welche Verfahren der einzelnen Länder am schnellsten und günstigsten sind.
Jag hoppas också att vi åstadkommer insyn i detta sammanhang, och att vi får en jämförelse av vilka förfaranden som är snabbast och bäst i de olika länderna.
GermanDie Kommission ist nicht nur all ihren rechtlichen Verpflichtungen nachgekommen, sondern hat ihre Verpflichtungen auch so ausgelegt, wie es für die betroffenen Personen am günstigsten ist.
Kommissionen har inte bara fullgjort alla sina rättsliga skyldigheter utan har också tolkat sina skyldigheter på det sätt som är mest förmånligt för de berörda personerna.
GermanIn diesem Streitfall wäre es meiner Ansicht nach am günstigsten, wenn die beiden Mitgliedstaaten dieses Problem in Verbindung mit der Kommission im Wege von Gesprächen lösen könnten.
Vad gäller denna dispyt tycker jag att om dessa två medlemsstater kan lösa svårigheterna genom en diskussion, med kommissionens hjälp, skulle det tveklöst vara det bästa sättet att gå vidare.

Synonymer (tyska) till "am günstigsten":

am günstigsten
German

Liknande översättningar för "am günstigsten" på svenska

am preposition
Swedish
am Rande adverb
am Ende adverb
am Mittag adverb
am Abend adverb
am Ball bleiben verb
am Meer adverb
Swedish
am Rand adverb
Swedish
am Anfang adverb
Swedish
am Freitag adverb
Swedish
am Mittwoch adverb
Swedish
am Montag adverb
am Nachmittag adverb
am Sonntag adverb
am Wochenende adverb
Swedish