"Altersversorgung" - Svensk översättning

DE

"Altersversorgung" på svenska

SV
DE

Altersversorgung {femininum}

volume_up
Altersversorgung (även: Rente, Altersvorsorge)
Eine vollwertige Altersversorgung beinhaltet die Deckung biometrischer Risiken.
En fullvärdig pension täcker in biometriska risker.
Auch die jungen Menschen von heute brauchen einmal eine Altersversorgung.
Dagens ungdomar kommer att behöva en pension i framtiden.
Viele haben damit ihr Vermögen verloren und manche ihre einzige Altersversorgung.
Följden var att många förlorade sina tillgångar och några den enda förberedelse de gjort inför sin pension.

Användningsexempel för "Altersversorgung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie zusätzliche Altersversorgung beruht auf Kollektivität und Solidarität.
Det kompletterande pensionssystemet är baserat på kollektivitet och solidaritet.
GermanIm EET-Modell wird keine Steuer auf die Beiträge zur Altersversorgung erhoben.
EET-systemet innebär att pensionsinsättningar undantas från beskattning.
GermanIch nenne als Beispiel die Pensionsfondsrichtlinie zur betrieblichen Altersversorgung.
Jag kan som exempel nämna pensionsfondsdirektivet rörande tjänstepensioner.
GermanSie sind im Hinblick auf die betriebliche Altersversorgung noch immer benachteiligt.
De är fortfarande missgynnade när det handlar om deras tjänstepensioner.
GermanIn der Altersversorgung existieren enorme geschlechtsspezifische Unterschiede.
Det finns en mycket stark könsdimension i samband med pensionsfrågan.
GermanDerzeit machen sich sehr viele Menschen in unserem Land Sorgen um ihre Altersversorgung.
Väldigt många pensionärer i medlemsländerna är i dag mycket oroade över sina pensioner.
GermanIch komme jetzt zu der Preisfrage, über die wir debattieren, nämlich: Was ist Altersversorgung?
Nu kommer jag till prisfrågan som vi debatterar, nämligen: Vad är pensionsskydd?
GermanDie Kommission hat die Mitteilung zur Altersversorgung noch nicht verabschiedet.
Meddelandet om pensioner har ännu inte antagits av kommissionen.
GermanInfolgedessen werden die Ausgaben für die Gesundheits- und Altersversorgung drastisch steigen.
Till följd av detta kommer utgifterna för sjukvård och pensioner att öka drastiskt.
GermanDie Altersversorgung, über die wir heute reden, ist ein sehr sensibler Bereich.
Det pensionsskydd vi talar om i dag är ett mycket känsligt ämne.
GermanZusätzliche Produkte sollten die Sicherheit der Altersversorgung erhöhen und nicht verringern.
Nya produkter borde förbättra tryggheten i pensionerna, inte undergräva den.
GermanDie Sicherstellung der Altersversorgung ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe in unserer Zeit.
Att säkerställa ett pensionsskydd är en utomordentligt viktig uppgift för vår tid.
GermanReformen auf dem Gebiet der Altersversorgung können viele Kosten einsparen.
Förnyelse på området äldreomsorg kan förebygga stora kostnader.
GermanEin gesamteuropäischer Markt für die berufliche Altersversorgung muss hier unbedingt Abhilfe schaffen.
En alleuropeisk marknad för tjänstepensioner måste här obetingat avhjälpa detta.
GermanAuch die Kosten der Altersversorgung schießen in einigen Mitgliedstaaten in die Höhe.
Även pensionskostnaderna rusar i höjden i flera medlemsstater.
GermanDas Grünbuch der Kommission zur Liberalisierung der ergänzenden Altersversorgung begrüßen wir.
Kommissionens grönbok om att liberalisera de kompletterande pensionsskydden välkomnar vi.
GermanNatürlich gibt es unterschiedliche Systeme im Bereich der Altersversorgung.
Naturligtvis finns det olika system på området äldrevård.
GermanViele haben damit ihr Vermögen verloren und manche ihre einzige Altersversorgung.
Följden var att många förlorade sina tillgångar och några den enda förberedelse de gjort inför sin pension.
GermanAuch die jungen Menschen von heute brauchen einmal eine Altersversorgung.
Dagens ungdomar kommer att behöva en pension i framtiden.
GermanWir wissen auch, daß die Systeme der Altersversorgung und des Gesundheitswesens angepaßt werden müssen.
Vi vet också att systemet för äldreomsorg och hälsovården måste anpassas.

Synonymer (tyska) till "Altersversorgung":

Altersversorgung