"allesamt" - Svensk översättning

DE

"allesamt" på svenska

DE

allesamt {adverb}

volume_up
1. vardagligt
allesamt
Gebäude werden in die Luft gesprengt, und die eventuellen Gesprächspartner einer EP-Delegation liegen praktisch allesamt im Krankenhaus.
Byggnader sprängs i luften och de eventuella samtalspartnerna för Europaparlamentets delegation ligger egentligen allihopa på sjukhuset.

Användningsexempel för "allesamt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDaher müssen wir etwas tun und dürfen nicht nur allesamt darüber nachdenken, was zu tun sei.
Alltså måste vi göra något och inte bara sitta och fundera på vad vi måste göra.
GermanDiese Länder benötigen allesamt die Hilfe und die Aufmerksamkeit der Europäischen Union.
Alla dessa länder behöver stöd och uppmärksamhet från Europeiska unionen.
GermanEs wurden zahlreiche Vorschläge vorgelegt, die der Rat jedoch allesamt verworfen hat.
Flera förslag har lagts fram, men de har alla förkastats av rådet.
GermanDer Bibel zufolge sind wir Verwalter, die allesamt Verantwortung für den Erhalt der Natur tragen.
Vi bär alla ansvaret att bevara naturen enligt Bibelns ord om förvaltarskap.
GermanDemnächst treten zehn Länder bei, die allesamt nicht der Eurozone angehören werden.
Vi kommer snart att utökas med tio länder, av vilka inget land kommer att vara medlem i euroområdet.
GermanDie unterschiedlichen Äußerungen des Staatsterrorismus werden darin allesamt gänzlich ignoriert.
I betänkandet bortser man fullständigt från alla de olika formerna av statlig terrorism.
GermanDie Kommission kann die Kompromissänderungsanträge 60 bis einschließlich 94 allesamt annehmen.
Kommissionen kan godta kompromissändringsförlagen 60 till och med 94.
GermanIm Sektor Tabakproduktion finden sich die Widersprüche und Heucheleien unserer Gesellschaft allesamt wieder.
I sektorn för tobaksproduktion renodlas vårt samhälles hyckleri och motsägelser.
GermanDas sind allesamt ernst zu nehmende Fragen, und wir wissen, dass Sie versuchen werden, diese zu beantworten.
Alla de här frågorna är allvarliga och vi vet att ni tänker försöka svara på dem.
GermanDie Argumente der Wirtschaftswissenschaftler, Buchhalter und Statistiker sind mir allesamt bekannt.
Jag känner till ekonomernas, bokförarnas och statistikernas argument.
GermanMeines Erachtens sollten diese Missbräuche allesamt abgestellt werden.
Enligt min uppfattning borde alla dessa missbruk avskaffas.
GermanWenn wir uns nicht allesamt zusammenreißen, dann steuern wir auf eine Katastrophe zu.
Om vi inte tar oss samman står vi inför en katastrof.
GermanDie einzelnen Gewerkschaften, Analytiker und Wissenschaftler befürworten allesamt unterschiedliche Ansätze.
Olika fackföreningar, analytiker och vetenskapsmän har olika förhållningssätt allihop.
GermanDrei Ausschüsse haben sich damit befasst und allesamt eine Anrufung des Gerichtshofes empfohlen.
Tre utskott har granskat frågan, och samtliga rekommenderade att EG-domstolen skall anhängiggöras.
GermanIn der Zwischenzeit hat Herr Brüner, der Direktor des Betrugsbekämpfungsamtes, sie uns allesamt zugänglich gemacht.
Sedan dess har Brüner, direktör för OLAF, gjort dem alla tillgängliga för oss.
GermanIch glaube, wir sind allesamt gut beraten - die Agrarier auf alle Fälle -, uns dieser Diskussion zu stellen.
Jag tror att vi alla gör klokt i - i varje fall jordbrukarna - att ställa oss denna fråga.
GermanDie von ihnen erstellten Berichte sind allesamt gründlich, gut recherchiert und gut verständlich präsentiert.
Deras rapporter är alltid noggranna, väl underbyggda och presenterade på ett hjälpsamt sätt.
GermanDie vorgeschlagenen Reformen werden allesamt eine Abfuhr erhalten.
Samtliga föreslagna reformer kommer att raseras.
GermanDie Opfer waren allesamt Kurden, während es sich bei den Tätern um Spezialeinheiten der türkischen Polizei handelte.
Samtliga offer var kurder, medan förövarna tillhörde den turkiska polisens specialstyrkor.
GermanDie letzten vier EUGipfeltreffen haben allesamt die TEN als Motor zur Belebung der Konjunktur herausgearbeitet.
De senaste fyra EU-toppmötena har alla sett TEN som motor för att gjuta nytt liv i konjunkturen.