"alles" - Svensk översättning

DE

"alles" på svenska

SV
volume_up
alles {pron. neut.}
SV
SV
SV
DE

alles {adverb}

volume_up
Alles Schlechte kommt von der EU, alles Gute aus den Mitgliedstaaten.
Allt som är dåligt kommer från EU, allt som är bra kommer från medlemsstaterna.
Ich weiß schon, daß man nicht alles regeln kann und auch nicht alles regeln soll.
Jag är medveten om att man inte kan reglera allt och att man inte bör reglera allt.
Alles in allem aber hat Helsinki ein interessantes Ergebnis erzielt!
Allt som allt har emellertid Helsingfors gett ett intressant resultat!

Användningsexempel för "alles" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanNatürlich geht es um alles Genannte, aber vor allem um die geistige Entwicklung.
Naturligtvis består den av alla dessa delar, men i synnerhet den intellektuella.
GermanDa es noch nicht zu spät ist, sollten wir alles daransetzen, dies zu verhindern.
Om det inte redan är för sent bör vi anstränga oss för att detta inte ska hända.
GermanEs ist noch nicht alles rosig, aber es ist besser, als Sie es dargestellt haben!
Allting är inte rosenrött ännu, men situation är bättre än ni har framställt den!
GermanIch würd Ihnen Trinkgeld geben, aber lhr Boss hat mir bereits alles abgenommen.
Du vet, jag brukar ge er en slant, men er chef har redan tagit alla mina pengar.
GermanDie Initiative ' Alles außer Waffen ' ist ein Beispiel für diesen Ansatz der EU.
? Allt utom vapen? -initiativet är ett bevis på EU: s ansatser i detta hänseende.
GermanDaraus wollen wir ein Gesamtpaket schnüren, und es wird alles andere als einfach.
Vi vill samla detta i ett enda paket, och det kommer att bli allt annat än lätt.
GermanMir bleibt nur noch, der Beratung am 30. alles Gute zu wünschen, Herr Präsident.
Jag avslutar, herr talman, med att önska det bästa inför mötet den 30 oktober.
GermanDies alles fällt exakt mit dem neuen angloamerikanischen Bombardement zusammen.
Och allt detta sker precis samtidigt med de nya angloamerikanska bombangreppen.
GermanVor einem harten Euro muß alles weichen, und notfalls der Vertrag von Amsterdam.
Allt måste vika åt sidan för en hård euro, även Amsterdam-fördraget om det behövs.
GermanImmer gibt es irgend etwas auszusetzen, alles wird kritisiert, in Frage gestellt.
Det är något fel på allt och allting måste han bemöta med antydningar och tvivel.
GermanDas alles war Ausdruck gestiegener Investitionen, eines massiven Kapitalzustroms.
Allt detta var uttryck för ökade investeringar, en massiv kapitaltillströmning.
GermanDaher kommen doch all die Nulldefizite, die Stabilitätspläne und alles andere.
Ur den uppfattningen härrör alla nollunderskott, stabilitetsplaner och liknande.
GermanDoch wir müssen begreifen, dass alles endlich ist, auch die Fischereiressourcen!
Men man måste också förstå att ingenting varar för evigt, inte ens fiskeresurserna!
GermanEr sagte, das BIP "misst kurzum alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht."
Han sa BNP "mäter kort och gott allting, utom det som gör livet värt att leva."
GermanDas Format umfasst alles vom Absatzanfang bis direkt hinter das Nummernkreisfeld.
Formatet omfattar allting från styckets början till nummersekvensfältets slut.
Germanln der Survival-Boutique ist meine Philosophie, dass alles mit SPS übereinstimmt.
Här i överlevnadsshoppen är det min filosofi att allt måste uppfylla de tre S: en:
GermanDas gibt der Naht die Spannung, denn für die Anastomose muss alles freigelegt sein.
Det är så man sträcker suturen, för man behöver stor exponering för anastomosen.
GermanDas alles unter der „ Führung“ der so genannten Europäischen Verteidigungsagentur.
Allt ska ske ” under överinseende ” av den så kallade Europeiska försvarsbyrån.
GermanDas wird folglich auch alles unkultiviert sein, aber es ist etwas geschickter.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
GermanAlles was wir jetzt tun, um diesen Prozess zu beginnen, spart hinterher Geld.
Allt som vi nu gör för att påbörja denna process, sparar pengar i fortsättningen.

Synonymer (tyska) till "alles":

alles
alle
Allee