"Alkohol" - Svensk översättning

DE

"Alkohol" på svenska

SV
volume_up
Monat ohne Alkohol [förklaring]
SV

"alkohol" på tyska

DE
DE

Alkohol {maskulinum}

volume_up
Alkohol
Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stummgemachter Most aus frischen Weintrauben
Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol
För övrigt måste vi skilja på alkohol och alkohol.
Wir haben beim Alkohol keine einheitlichen Ausgangsbedingungen.
Vi har inte ett rättvist spelfält när det gäller alkohol.
SV

alkohol {utrum}

volume_up
alkohol
Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol
Wein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stummgemachter Most aus frischen Weintrauben
För övrigt måste vi skilja på alkohol och alkohol.
Allerdings ist Alkohol nicht gleich Alkohol.
Vi har inte ett rättvist spelfält när det gäller alkohol.
Wir haben beim Alkohol keine einheitlichen Ausgangsbedingungen.

Användningsexempel för "Alkohol" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDiesbezüglich können wir aus dem Kampf gegen Alkohol- und Tabaksucht lernen.
I det avseendet kan vi lära oss av kampen mot beroendet av alkohol och tobak.
GermanWein aus frischen Weintrauben; mit Alkohol stummgemachter Most aus frischen Weintrauben
Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol
GermanDas trifft auf Mineralöle, das trifft auf Tabak, und das trifft auch auf Alkohol zu.
Det gäller mineraloljor, det gäller tobak och det gäller också alkohol.
GermanLange Zeit konnte sich diese Haltung in bezug auf Alkohol gegen Einwirkungen von außen behaupten.
Under lång tid klarade denna alkoholsyn att hävda sig gentemot påverkan utifrån.
GermanIm Übrigen ist die Problematik bei Tabak in gänzlich anderer Weise gravierend als bei Alkohol.
För övrigt är allvaret i tobaksproblemet av ett helt annat slag än alkoholen.
GermanAlles was es dort gab war "Mike's Hard Lemonade", welche fünf Prozent Alkohol enthält.
De hade bara Mike's Hard Lemonade som innehåller fem procent alkohol.
GermanTabak, Alkohol und den landwirtschaftlichen Bereich.
Det finns naturligtvis känsliga områden, t.ex. tobak, alkohol och jordbruksområdet.
GermanWas den Alkohol betrifft, meine ich ebenso wie die Kommission, dass dies eine andere Frage ist.
När det gäller alkohol håller jag med kommissionen, där är det en annan fråga.
GermanAußerdem wird dort Alkohol hergestellt, indem Leitungswasser und Sprit gemischt werden.
Dessutom gör man alkohol där så att man blandar kranvatten och sprit.
GermanIch brauche auch Alkohol und Morphium, denn nur so kann ich arbeiten."
Jag behöver också alkohol och morfin, för det är bara så jag kan jobba".
GermanDa sagen doch Leute wie Herr Davies: ' Bei Alkohol haben wir das doch auch nicht gemacht
Personer som Davies har sagt:? Ja, men vi har inte gjort detta när det gäller alkohol?.
GermanLetztere umfassen insbesondere Alkohol- und Tabakprodukte, aber auch Flüssigkraftstoffe.
De senare omfattar huvudsakligen alkohol- och tobaksprodukter, men även flytande bränslen.
GermanHerr Evans greift auch die Frage auf, inwiefern Hasch mit Alkohol vergleichbar ist.
Evans tar också upp frågan om man kan jämföra hasch med alkohol.
GermanDas entspricht bei einer Familie mit drei volljährigen Kindern gut sieben Tonnen Alkohol pro Woche.
Det motsvarar för en familj med tre myndiga barn dryga 7 ton alkohol i veckan.
GermanDer Vater, ein Akademiker, hatte keine Ahnung, dass "Mike's Hard Lemonade" Alkohol enthält.
Pappan, som var akademiker, hade ingen aning om att Mike's Hard Lemonade innehöll alkohol.
GermanImmer noch lebt das Märchen von der Beteiligung von Alkohol oder Drogen.
Fortfarande frodas myter om att alkohol eller droger är inblandade.
GermanAlkohol ist eine Droge und sollte als solche akzeptiert und betrachtet werden.
Den är en drog och bör accepteras och erkännas som en sådan.
GermanZuhause in Schweden lieben die Sozialdemokraten es, die Steuern auf Arbeit und Alkohol zu erhöhen.
Hemma i Sverige älskar socialdemokraterna att höja skatten på både arbete och alkohol.
GermanAlkohol hat auch bedeutende volksgesundheitliche Aspekte.
Här handlar det klart och tydligt om en fråga som också har viktiga hälsoaspekter.
GermanDazu würden beispielsweise auch Informationen zum Thema Alkohol und Schwangerschaft gehören.
Dessa skulle även innehålla information om till exempel graviditet.

Synonymer (tyska) till "Alkohol":

Alkohol

Synonymer (svenska) till "alkohol":

alkohol