"Alibi" - Svensk översättning

DE

"Alibi" på svenska

SV
SV

"alibi" på tyska

DE
DE

Alibi {neutrum}

volume_up
Alibi
Ein Debattierklub, ein Alibi, das die Minister dann nach alter Manier überrollen?
En diskussionsklubb, ett alibi som ministrarna sedan i vanlig ordning kör över?
Nun wurde diese Frage an den Vorschlag zum Statut gekoppelt, um diesem ein Alibi zu geben.
Nu har man kopplat denna fråga till förslaget till stadga för att ge detta ett alibi.
Eine neue Regierungskonferenz darf nicht als Alibi für einen Aufschub der Erweiterung dienen.
En ny regeringskonferens får inte användas som alibi att skjuta upp utvidgningen.
SV

alibi {neutrum}

volume_up
alibi
En diskussionsklubb, ett alibi som ministrarna sedan i vanlig ordning kör över?
Ein Debattierklub, ein Alibi, das die Minister dann nach alter Manier überrollen?
Nu har man kopplat denna fråga till förslaget till stadga för att ge detta ett alibi.
Nun wurde diese Frage an den Vorschlag zum Statut gekoppelt, um diesem ein Alibi zu geben.
En ny regeringskonferens får inte användas som alibi att skjuta upp utvidgningen.
Eine neue Regierungskonferenz darf nicht als Alibi für einen Aufschub der Erweiterung dienen.

Användningsexempel för "Alibi" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin Debattierklub, ein Alibi, das die Minister dann nach alter Manier überrollen?
En diskussionsklubb, ett alibi som ministrarna sedan i vanlig ordning kör över?
GermanNun wurde diese Frage an den Vorschlag zum Statut gekoppelt, um diesem ein Alibi zu geben.
Nu har man kopplat denna fråga till förslaget till stadga för att ge detta ett alibi.
GermanEine neue Regierungskonferenz darf nicht als Alibi für einen Aufschub der Erweiterung dienen.
En ny regeringskonferens får inte användas som alibi att skjuta upp utvidgningen.
GermanEs zeigte sich später, daß er unschuldig war und für den Zeitpunkt des Verbrechens ein Alibi hatte.
Det visade sig senare att han var oskyldig och hade alibi vid dessa brott.
GermanWir dürfen nicht zulassen, dass der Aufschwung reformunwilligen Regierungen als Alibi dient.
Vi får inte låta återhämtningen bli ett fikonlöv för regeringar som är obenägna till reformer.
GermanHier wird die Konsultation zur Farce, hier wird die Einbeziehung des Parlaments zum reinen Alibi.
Här blir samrådet till en fars, här blir inbegripandet av parlamentet till ett rent alibi.
GermanSeit dem Sturz von Milosevic hat die Europäischen Union kein Alibi mehr.
Efter Milosevics fall har unionen inte längre något alibi.
GermanSie können als Alibi dienen, um ein unrechtmäßig an die Macht gelangtes Regime zu legitimieren.
De kan användas som alibi för att legitimera en regim som har kommit till makten på ett oegentligt sätt.
GermanEr ist auch kein Alibi für den Rat, sondern ein seriöser und demokratischer Partner in dieser Diskussion.
Konventet är inget alibi för rådet, utan en seriös och demokratisk partner i den här diskussionen.
GermanSeine Besorgnis rechtfertigt jedoch nicht die Menschenrechtssituation in seinem Land, sie dient ihm vielmehr als Alibi.
Den oron är snarare ett alibi än ett berättigande för människorättsläget i hans land.
GermanNur dann wird der Gipfel kein Alibi für die Akzeptanz und den Ausbau des Stabilitätspakts sein.
Bara då kommer toppmötet, alibit för accepterandet och framdrivandet av stabilitetsfördraget, att accepteras.
GermanOft sind sie berechtigt, sie dürfen aber nicht zu einem Alibi für protektionistische Maßnahmen werden.
Det är ofta berättigade känslor, men vi måste se till att de inte blir en täckmantel för protektionism.
GermanEs muss ebenfalls ausgeschlossen werden, dass die Einführung des Euro als Alibi für ungerechtfertigte Preiserhöhungen dient.
Övergången till euron får inte heller fungera som alibi för överdrivna prishöjningar.
GermanWarum sollte man ferner leugnen, dass das demokratische Alibi dieses integrierten Europas nur ein Trugbild ist?
Varför också förneka att det demokratiska alibit för detta integrerade Europa bara är ett falsarium?
GermanNein, aber wir müssen lhr Alibi trotzdem überprüfen.
Nej, men vi måste kolla ditt alibi för din egen skull.
GermanVerschaff mir ein Alibi, dann reden wir noch mal drüber.
Om du ger mig ett alibi så kan vi snacka om jobb.
GermanDie Notwendigkeit einer Reform der GAP darf jedoch kein Alibi für ihre völlige Abschaffung sein.
Behovet att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken får emellertid inte tjäna som alibi för att avskaffa denna politik.
GermanDer permanente Bezug auf den Umweltschutz wird als Alibi für die Reduzierung der landwirtschaftlichen Produktion benutzt.
Den ständiga hänvisningen till miljöskydd används som ett alibi för att minska jordbruksproduktionen.
GermanSicher ist Kommissar Kinnock genauso froh, über diesen Leitfaden und vielleicht dieses Alibi zu verfügen.
Kommissionär Kinnock är säkert också mycket glad över att kunna ha en sådan handbok till hands, kanske som ett alibi.
GermanWie kontrolliert die Kommission, daß die Mitgliedstaaten die Volksgesundheit nicht als Alibi für Protektionismus benutzen?
Hur ser kommissionen till att medlemsstaterna inte använder folkhälsan som ett alibi för protektionism?