"Algier" - Svensk översättning

DE

"Algier" på svenska

SV
DE

Algier {egennamn}

volume_up
1. geografi
Algier
Erst vor wenigen Tagen erlebte die Stadt Algier ein erstes Blutbad.
För bara några dagar sedan utsattes Alger för ett första massmord.
So wird also die Troika, die im Moment von hohen Beamten repräsentiert wird, nach Algier reisen.
Nu skall trojkan, för tillfället företrädd av höga tjänstemän, bege sig till Alger.
Fließen sie auf die Bank von Havanna oder von Algier?
Till banken i Havana eller i Alger?

Användningsexempel för "Algier" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSo wird also die Troika, die im Moment von hohen Beamten repräsentiert wird, nach Algier reisen.
Nu skall trojkan, för tillfället företrädd av höga tjänstemän, bege sig till Alger.
GermanErst vor wenigen Tagen erlebte die Stadt Algier ein erstes Blutbad.
För bara några dagar sedan utsattes Alger för ett första massmord.
GermanFließen sie auf die Bank von Havanna oder von Algier?
GermanBeide Länder werden eindringlich aufgefordert, die Bestimmungen der Vereinbarung von Algier zu akzeptieren, die auf einer Entscheidung der Grenzkommission beruht.
Båda länderna bör uppmanas att godta bestämmelserna i Alger-avtalet, som grundades på gränskommissionens beslut.
GermanHerr Prodi beispielsweise betonte bei seinem Besuch in Algier am 12. und 13.
Prodi, till exempel, betonade behovet av att återupprätta fred i hela landet vid sitt besök i Alger den 12-13 januari.
GermanAber ich frage mich, warum ist noch immer keine Kommissionsvertretung in Algier etabliert, nach so vielen Monaten intensiver Gespräche?
Jag frågar mig emellertid varför det fortfarande inte finns någon kommissionsrepresentation i Algeriet, efter så många månader av intensiva samtal?
GermanAnsonsten liegt die Initiative beim Sicherheitsrat, denn die Vereinten Nationen sind der Garant des Friedensabkommens von Algier und können dem Völkerrecht Geltung verschaffen.
Vidare är det FN: s säkerhetsråd som har initiativet eftersom FN är garanten för fredsavtalet från Alger och kan tillämpa folkrätten.
GermanAbschließend möchte ich noch sagen, daß diejenigen, die in Jerusalem wie in Algier gemartert wurden, von uns nicht etwa Tränen erwarten, sondern daß wir in dieser Weise reagieren.
Jag vill avsluta med att säga att vad de plågade offren i Jerusalem, eller i Alger, väntar sig av oss inte är tårar, utan just denna reaktion.
GermanBeim jüngsten Besuch der Troika in Algier am 24. April 2001 wurde den algerischen Behörden eine konsolidierte Liste mit dreißig alten und neuen Fällen vorgelegt.
Under trojkans senaste besök i Algeriet den 24 april 2001 presenterades en sammanställd förteckning över trettio gamla eller nya fall för de algeriska myndigheterna.
GermanMit der Hilfe unserer Delegation in Algier verfolgen wir sehr aufmerksam die Geschehnisse im Lande, insbesondere was die Grundfreiheiten, die Medien und die Pressefreiheit angeht.
Med hjälp av vår delegation i Alger följer vi händelseförloppet i landet på nära håll, i synnerhet när det gäller grundläggande friheter, medier och pressfrihet.

Synonymer (tyska) till "Algier":

Algier