"Akzeptanz" - Svensk översättning

DE

"Akzeptanz" på svenska

DE

Akzeptanz {femininum}

volume_up
Akzeptanz (även: Abnahme)
So kann man die notwendige Akzeptanz für neue Produktlinien erreichen.
Bland annat kan man åstadkomma acceptans för nya produktionsinriktningar.
Damit erzielen wir größere Übereinstimmung und Akzeptanz bei den Betroffenen.
Därigenom uppnår vi större överensstämmelse och acceptans hos dem som berörs.
Die Arbeitgeber wollen natürlich auch eine gesellschaftliche Akzeptanz.
Arbetsgivarna vill naturligtvis också ha acceptans från samhället.

Användningsexempel för "Akzeptanz" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanMan muss einfach etwas tun, um eine Akzeptanz der EU-Zusammenarbeit zu erreichen.
Det kommer säkert inte att vara enkelt att vinna acceptans för EU-samarbetet.
GermanDie Akzeptanz dieses historischen Projekts durch die Bürger ist unerläßlich.
Det är nödvändigt att medborgarna sluter upp kring det här historiska projektet.
GermanDamit erzielen wir größere Übereinstimmung und Akzeptanz bei den Betroffenen.
Därigenom uppnår vi större överensstämmelse och acceptans hos dem som berörs.
GermanDas dient der Akzeptanz und damit der Effizienz und der bürgernahen Demokratie.
Man vinner i anslutning på det, och därmed i effektivitet och närdemokrati.
GermanWichtig hierbei sind sowohl Risikobegrenzung als auch Akzeptanz eines gewissen Risikos.
I detta sammanhang är det viktigt att såväl begränsa som acceptera en viss risk.
GermanDie Zeit ist jetzt reif für die Akzeptanz dieser Normen auch durch die EG-Institutionen.
Nu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
GermanDie letzte Herausforderung ist schließlich die allseitige Akzeptanz der Währung.
Den sista utmaningen slutligen är den att alla skall acceptera valutan.
GermanDie Lösung der Vojvodina-Frage muss auf langfristiger Akzeptanz und Toleranz beruhen.
Lösningen på Vojvodina-frågan måste grunda sig på långsiktig acceptans och tolerans.
GermanIch meine, im Sinne der Akzeptanz der Arbeit des Konvents ist dies für uns unumgänglich.
Jag tror att detta för oss är en förutsättning för att godkänna konventets arbete.
GermanDer Erfolg der Biomasse hängt weitgehend auch von der Akzeptanz in der Bevölkerung ab.
Biomassans framgång beror i stor utsträckning också på acceptansen hos befolkningen.
GermanNur wenn die drei Dinge gegeben sind, gibt es am Ende die Akzeptanz des Bürgers.
Endast om dessa tre saker finns för handen, får vi till slut en acceptans från medborgarna.
GermanDies erscheint nicht sehr demokratisch und erschwert oft das Miteinander und die Akzeptanz.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
GermanDas gibt den EU-Gegnern dort Auftrieb, und die Akzeptanz der EU ist gefährdet.
Detta ger vatten på kvarn åt EU-motståndarna, och EU-acceptansen hotas.
GermanUnd das trifft zu auf Krankheitserreger, Ideen, Produkt-Akzeptanz, Verhalten und so weiter.
Och detta håller för bakterier, idéer, produktacceptans, beteenden, och liknande.
GermanDie Einbeziehung der unmittelbar Beteiligten erhöht die Akzeptanz einer neuen Politik.
Att involvera dem som har direkta intressen ökar användbarheten för den nya politiken.
GermanAber sie braucht auch Akzeptanz bei den Bürgern, das haben Sie angesprochen, Herr Präsident.
Som ni sa finns också ett behov av att människor tar till sig Lissabonstrategin.
GermanDies sind zwei Garantien für die Qualität und Akzeptanz der europäischen Rechtsvorschriften.
Dessa är två garanter för gemenskapslagstiftningens kvalitet och godtagbarhet.
GermanWir alle wissen, dass wir immer noch einen Mangel an Wissen, einen Mangel an Akzeptanz haben.
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.
GermanDas hat vielmehr zu tun mit der Akzeptanz von Willkür als Herrschaftsprinzip.
Det har allt att göra med godtagandet av slumpen som styrelseprincip.
GermanDas müssen wir unseren Bürgern deutlich mitteilen, um auch die Akzeptanz dafür zu finden.
Det måste vi tydligt informera våra medborgare om, för att också få acceptans för det.

Synonymer (tyska) till "Akzeptanz":

Akzeptanz