"aktive Beteiligung" - Svensk översättning

DE

"aktive Beteiligung" på svenska

DE

aktive Beteiligung {femininum}

volume_up
aktive Beteiligung
Zunächst möchte ich den Kollegen für die aktive Beteiligung an der Vorbereitung des Berichts danken.
Till att börja med vill jag tacka mina kolleger för ett aktivt deltagande i slutförandet av betänkandet.
In Ziffer 4 des Entschließungsantrags wird die aktive Beteiligung sowohl der Europäischen Union als auch Russlands am Nahost-Friedensprozess begrüßt.
Punkt 4 i resolutionsförslaget välkomnar ett aktivt deltagande från såväl EU: s som Rysslands sida i fredsprocessen i Mellanöstern.
Wir wollen eine aktive Beteiligung an diesen Reformen erreichen und diese in den Mittelpunkt politischer Debatten in den Mitgliedstaaten stellen.
Vår ambition är att uppnå ett aktivt deltagande i reformerna och att placera dessa i centrum för den nationella politiska debatten.

Användningsexempel för "aktive Beteiligung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDoch ohne die aktive Beteiligung von Frauen wird die Agenda von Lissabon scheitern.
Men utan kvinnornas aktiva deltagande är Lissabonmålen dömda att misslyckas.
GermanWir fordern keine aktive Beteiligung, müssen uns aber des russischen Widerstands erwehren.
Vi begär ingen aktiv medverkan men vi måste motsätta oss ett veto från Ryssland.
GermanWichtig sind die Einbeziehung und aktive Beteiligung der Bevölkerung vor Ort am Friedens- und Versöhnungsprozess.
Det är viktigt med lokalt deltagande i freds- och försoningsprocesserna.
GermanZunächst möchte ich den Kollegen für die aktive Beteiligung an der Vorbereitung des Berichts danken.
Till att börja med vill jag tacka mina kolleger för ett aktivt deltagande i slutförandet av betänkandet.
GermanWir wollen eine aktive Beteiligung an diesen Reformen erreichen und diese in den Mittelpunkt politischer Debatten in den Mitgliedstaaten stellen.
Vår ambition är att uppnå ett aktivt deltagande i reformerna och att placera dessa i centrum för den nationella politiska debatten.
GermanIn Ziffer 4 des Entschließungsantrags wird die aktive Beteiligung sowohl der Europäischen Union als auch Russlands am Nahost-Friedensprozess begrüßt.
Punkt 4 i resolutionsförslaget välkomnar ett aktivt deltagande från såväl EU: s som Rysslands sida i fredsprocessen i Mellanöstern.
GermanDas heißt, uns geht es darum, eine aktive Beteiligung des Bürgers und vor allen Dingen des kranken Bürgers, des Patienten zu erreichen.
Detta innebär att det gäller att få till stånd ett aktivt deltagande från medborgarens och framför allt från den sjuke medborgarens, från patientens sida.
GermanDas ist ermutigend, im Unterschied zu den den Menschen aufgezwungenen EU-Vorschriften, die ihre demokratischen Möglichkeiten für eine aktive Beteiligung begrenzen.
Detta är positivt till skillnad från påtvingad EU-lagstiftning som begränsar medborgarnas demokratiska möjligheter att delta aktivt.
GermanDie aktive Beteiligung am demokratischen Prozess ist ein Menschenrecht, und wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass es für jedermann Wirklichkeit wird.
. – Det är en mänsklig rättighet att kunna delta aktivt i den demokratiska processen och det är något vi med kraft arbetar för att förverkliga för alla.
GermanAllerdings wäre dies ein sehr kurzfristiger Ansatz, da es ohne aktive Beteiligung der Hisbollah keine dauerhafte Lösung für den Nahen Osten geben wird.
Emellertid vore detta ett väldigt kortsiktigt angreppssätt eftersom ingen varaktig lösning kommer att komma till stånd i Mellanöstern utan Hizbullahs aktiva medverkan.
GermanWas die Gesetzgebungsinitiativen anbelangt, so werden sich diese auf Artikel 100a des Vertrags stützen und somit eine aktive Beteiligung des Parlaments bei ihrer Verabschiedung erfordern.
Vad beträffar lagstiftningsinitiativen grundar de sig på artikel 100 a i fördraget och kräver därför att parlamentet deltar aktivt i antagningsprocessen.
GermanDie außerordentlich aktive Beteiligung des Parlaments und Ihre Änderungsvorschläge haben ganz wesentlich dazu beigetragen, den Vorschlag der Kommission konstruktiv weiterzuentwickeln.
Parlamentets ytterst aktiva deltagande och dess ändringsförslag har väsentligt bidragit till att kommissionens förslag kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt.
GermanDas Demokratiedefizit lässt sich nicht ohne die aktive Beteiligung der Vertreter regionaler und lokaler Gemeinschaften an der Umsetzung von Gemeinschaftsprogrammen verringern.
Det demokratiska underskottet kommer inte att minska utan att företrädare för regionala och lokala sammanslutningar deltar aktivt i genomförandet av gemenskapens program.
GermanDie gleichberechtigte und aktive Beteiligung von Frauen und Männern am politischen Leben trägt maßgeblich zur Schaffung einer gerechteren und demokratischeren Gesellschaft bei.
Ett jämnt och aktivt deltagande från kvinnor och män i det politiska livet utgör ett grundläggande instrument för att befästa ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.
GermanAber ich stimme Ihnen natürlich darin zu, dass der Dialog mit den USA von enormer Bedeutung ist, denn ohne deren aktive Beteiligung kann die Klimaarbeit nie wirklich effektiv werden.
Men jag håller självfallet med er om att dialogen med Förenta staterna är oerhört viktig därför att utan deras aktiva medverkan kan klimatarbetet aldrig bli riktigt effektivt.
GermanDazu benötigen wir mehr Dialog zwischen den EU-Ländern und Russland, ebenso wie einen Studentenaustausch, kulturelle Zusammenarbeit und die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft.
För att detta ska uppnås behövs mer dialog mellan EU: s medlemsstater och Ryssland, samt studentutbyten, kulturella samarbeten och ett aktivt deltagande av det civila samhället.
GermanErstens: die aktive und verantwortungsvolle Beteiligung der nationalen Behörden, der Zivilgesellschaft, des privaten Sektors und der lokalen Akteure in den am wenigsten entwickelten Ländern.
För det första: nationella myndigheters, det civila samhällets, den privata sektorns och lokala aktörers aktiva och ansvarsfulla deltagande i de minst utvecklade länderna.