"Aktionsprogramm" - Svensk översättning

DE

"Aktionsprogramm" på svenska

DE

Aktionsprogramm {neutrum}

volume_up
Aktionsprogramm
Sie sollten ein europaweites Aktionsprogramm gegen die Alzheimer-Krankheit ausarbeiten.
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
Beispielsweise fordern wir ein Aktionsprogramm " Solararchitektur " von den Mitgliedsländern.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur " av medlemsländerna.
HELCOM verfügt über ein Aktionsprogramm zur Verringerung der Nährstoffbelastung.
Helcom har ett handlingsprogram för att minska näringsbelastningen.
Aktionsprogramm
Ergänzt werden die vorgelegten Richtlinien durch einen Vorschlag für ein Aktionsprogramm.
De föreslagna direktiven kompletteras av ett förslag till åtgärdsprogram.
Sie steht im Zusammenhang mit dem Fünften Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Umweltschutz.
Det går inom ramen för gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön.
Dieses Aktionsprogramm soll uns als Marschroute dienen.
Detta åtgärdsprogram kommer att fungera som väg för oss.
Aktionsprogramm

Användningsexempel för "Aktionsprogramm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas Aktionsprogramm ' Chancengleichheit ' für das Jahr 2002 ist ausgezeichnet.
Arbetsprogrammet? Jämställdhet mellan könen? för 2002 är en utmärkt handling.
GermanTrotz allem möchte ich meine Anerkennung für das Aktionsprogramm aussprechen.
Men allt detta hindrar inte att jag vill ge handlingsprogrammet ett stort erkännande.
GermanDas sechste Aktionsprogramm versucht dies mit mehr oder weniger großem Erfolg.
I det sjätte åtgärdsprogrammet försöker man sig på det, mer eller mindre framgångsrikt.
GermanDer Vorschlag für das Aktionsprogramm ARGO greift an den entscheidenden Stellen zu kurz.
Förslaget om handlingsprogrammet Argo räcker inte till på de avgörande punkterna.
GermanDie Kommission muss ein Aktionsprogramm zur Bewirtschaftung der Haibestände vorlegen.
Vi måste få kommissionen att lägga fram en handlingsplan för hur hajar ska hanteras.
GermanDer Vorschlag für das Aktionsprogramm der Kommission war zu allgemein, zu breit angelegt.
Definitionerna i förslaget till kommissionens handlingsprogram var för allmänna.
GermanAnfangs war nicht sicher, ob wir überhaupt ein Aktionsprogramm bekommen würden.
Först var det inte säkert att vi skulle få något handlingsprogram alls.
GermanIch begrüße das vom Herrn Kommissar heute vorgestellte Aktionsprogramm sehr.
Jag välkomnar varmt det handlingsprogram som kommissionsledamoten har beskrivit i dag.
GermanDeshalb schlagen wir ein Aktionsprogramm vor, um aus dieser Sackgasse herauszukommen.
Vi föreslår därför ett handlingsprogram för att komma ur de här hjulspåren.
GermanSie sollten ein europaweites Aktionsprogramm gegen die Alzheimer-Krankheit ausarbeiten.
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
GermanIn diesem Aktionsprogramm sind zum ersten Mal gemeinsame Projekte geplant.
Det är första gången som vi tillåter samprojekt i detta handlingsprogram.
GermanVor diesem Hintergrund stimme ich dem abgeänderten Aktionsprogramm zu.
Det är med denna vision som jag stöder åtgärdsprogrammet i dess ändrade form.
GermanDie Kommission wird ein Aktionsprogramm in allen Einzelheiten ausarbeiten.
Kommissionen skall ta itu med närmare utarbetande av handlingsprogrammet.
GermanHELCOM verfügt über ein Aktionsprogramm zur Verringerung der Nährstoffbelastung.
Helcom har ett handlingsprogram för att minska näringsbelastningen.
GermanBeispielsweise fordern wir ein Aktionsprogramm " Solararchitektur " von den Mitgliedsländern.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur " av medlemsländerna.
GermanEin weiterer großer Erfolg war das fünfte Aktionsprogramm im Bereich der Forschung.
En annan stor framgång var det femte åtgärdsprogrammet om forskning.
GermanHier liegt auch der Zusammenhang zwischen dem Aktionsprogramm und der Gemeinsamen Maßnahme.
Här ligger också sammanhanget mellan åtgärdsprogrammet och de gemensamma åtgärderna.
GermanErgänzt werden die vorgelegten Richtlinien durch einen Vorschlag für ein Aktionsprogramm.
De föreslagna direktiven kompletteras av ett förslag till åtgärdsprogram.
GermanAls Reaktion auf diese Geschehnisse haben wir das Aktionsprogramm der Gemeinschaft angenommen.
Som ett gensvar på dessa händelser antog vi programmet för gemenskapsåtgärder.
GermanIch bin dankbar dafür, daß die Kommission ein Aktionsprogramm angenommen hat.
Jag är tacksam över att kommissionen har antagit en handlingsplan.

Synonymer (tyska) till "Aktionsprogramm":

Aktionsprogramm