"Akkreditierung" - Svensk översättning

DE

"Akkreditierung" på svenska

DE

Akkreditierung {femininum}

volume_up
Akkreditierung (även: Beglaubigung)
In Zusammenhang mit der Akkreditierung gibt es viele Formen von Missbrauch.
Det finns utrymme för missbruk i samband med ackreditering.
Was die anderen angesprochenen Punkte betrifft, stimme ich den Bemerkungen über die Wichtigkeit einer unabhängigen Akkreditierung und Zertifizierung zu.
När det gäller övriga punkter som tagits upp håller jag med om vikten av oberoende certifiering och ackreditering.
Nach der heute hier erörterten neuen Verordnung wird es kleinen und mittleren Unternehmen leichter sein, die EMAS-Akkreditierung zu beantragen.
Enligt den nya förordning som vi diskuterar här i dag kommer det att bli lättare för små och medelstora företag att ansöka om ackreditering enligt EMAS-ordningen.

Användningsexempel för "Akkreditierung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIn Zusammenhang mit der Akkreditierung gibt es viele Formen von Missbrauch.
Det finns utrymme för missbruk i samband med ackreditering.
GermanDie Kommission begrüßt die Akkreditierung eines Büros für Wirtschaft und Handel Macaus bei den Europäischen Gemeinschaften.
Kommissionen välkomnar ackrediteringen av Macaos ekonomi- och handelskontor i Europeiska gemenskaperna.
GermanDas Kontrollsystem für Zertifizierungen muss mit einer obligatorischen Akkreditierung und ständigen Überwachung verbunden sein.
Det bör finnas ett obligatoriskt tillståndsförfarande och kontinuerlig bevakning inom intygssystemet.
GermanDer Rat hat empfohlen, dass die Mitgliedstaaten Qualitätssicherungsagenturen im Bereich Bildung und Akkreditierung einrichten.
Rådet har rekommenderat medlemsstaterna att inrätta kvalitetssäkrings- och ackrediteringsorgan på utbildningsområdet.
GermanWas die anderen angesprochenen Punkte betrifft, stimme ich den Bemerkungen über die Wichtigkeit einer unabhängigen Akkreditierung und Zertifizierung zu.
När det gäller övriga punkter som tagits upp håller jag med om vikten av oberoende certifiering och ackreditering.
GermanDer Kommissionsvorschlag sieht daher vor, privaten Unternehmen ebenso wie öffentlichen Einrichtungen eine Akkreditierung als Gewebebank zu erteilen.
Kommissionens förslag skapar därför möjlighet för privata företag att godkännas som vävnadsbanker på samma sätt som offentliga inrättningar.
GermanNach der heute hier erörterten neuen Verordnung wird es kleinen und mittleren Unternehmen leichter sein, die EMAS-Akkreditierung zu beantragen.
Enligt den nya förordning som vi diskuterar här i dag kommer det att bli lättare för små och medelstora företag att ansöka om ackreditering enligt EMAS-ordningen.
GermanDiese Verbindung wird durch die Einrichtung einer Stelle für Handel und Wirtschaft bei den Europäischen Gemeinschaften sowie die Akkreditierung einer Delegation von Hongkong in Macau gefestigt.
Den här länken förstärks också genom att Macaos kontor för handel och ekonomi ackrediteras i Europeiska gemenskaperna samt att kommissionens delegation i Hongkong ackrediteras i Macao.

Synonymer (tyska) till "Akkreditierung":

Akkreditierung