"AIDS" - Svensk översättning

DE

"AIDS" på svenska

volume_up
AIDS {egenn.} [förkortning]
SV
SV

"aids" på tyska

volume_up
aids {egenn.} [förkortning]
DE
DE

AIDS {egennamn} [förkortning]

volume_up
AIDS
volume_up
aids {egenn.} [förk.]
Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose in den Entwicklungsländern
Kampen mot hiv / aids, malaria och tuberkulos i utvecklingsländerna
Europas Engagement für erschwingliche AIDS-Arzneimittel hat letztlich Früchte getragen.
Arbetet i Europa för billiga mediciner mot aids har till slut givit resultat.
Mit anderen Worten, AIDS bringt zahllosen Afrikanern unsägliches Elend.
Med andra ord, aids bringar outsäglig misär till otaliga afrikaner.
SV

aids {egennamn} [förkortning]

volume_up
aids
volume_up
AIDS {egenn.} [förk.]
Kampen mot hiv / aids, malaria och tuberkulos i utvecklingsländerna
Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose in den Entwicklungsländern
Arbetet i Europa för billiga mediciner mot aids har till slut givit resultat.
Europas Engagement für erschwingliche AIDS-Arzneimittel hat letztlich Früchte getragen.
Med andra ord, aids bringar outsäglig misär till otaliga afrikaner.
Mit anderen Worten, AIDS bringt zahllosen Afrikanern unsägliches Elend.

Användningsexempel för "AIDS" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanJedes Ministerium, sogar Richter, mussten in AIDS Aufklärung einbezogen werden.
Varje departement, till och med domare, måste vara involverade i AIDS utbildning.
GermanIm Hinblick auf HIV und AIDS spielt auch die Vorbeugung eine vorrangige Rolle.
När det gäller hiv och aids måste förebyggande åtgärder dessutom prioriteras.
GermanUnd wenn Menschen, die infiziert sind, behandelt werden, sterben sie nicht an AIDS.
Och om människor som är infekterade blir behandlade, så dör de inte av AIDS.
GermanZu viele Menschen erkranken an todbringenden Krankheiten wie Malaria und Aids.
Alltför många människor drabbas av dödliga sjukdomar som malaria och aids.
GermanAfrika – mit Aids geschlagen – verliert tagtäglich Tausende von Arbeitsplätzen.
Afrika, som är aids-drabbat, förlorar tusentals arbetstillfällen per dag.
GermanTBC und Aids gibt es hier in der westlichen Welt und damit auch eine Behandlung dafür.
Tbc och aids finns här i västvärlden, och därmed finns det också behandlingar.
GermanAbgesehen davon haben wir keine wirklich spezifische Strategie zur Bekämpfung von AIDS.
Frånsett detta har vi inte lagt upp någon egentlig strategi för att bekämpa aids.
GermanZwei Millionen Menschen sind an Krankheiten im Zusammenhang mit Aids gestorben.
Två miljoner människor har avlidit i sjukdomar som har samband med aids.
GermanDie Aussage des Südafrikaners Zindaka Sibeko auf der Aids-Konferenz war aufschlußreich.
Sydafrikanen Zindaka Sibekos uttalande vid aidskonferensen var mycket talande.
GermanSie versetzt uns auch in die Lage, gemeinsam AIDS und Terrorismus zu bekämpfen.
Det gör det också möjligt för oss att samarbeta för att bekämpa aids och terrorattentat.
GermanEuropas Engagement für erschwingliche AIDS-Arzneimittel hat letztlich Früchte getragen.
Arbetet i Europa för billiga mediciner mot aids har till slut givit resultat.
GermanVorschlag für eine gemeinsame Entschließung zur Internationalen Aids-Konferenz in Sambia
Gemensamt resolutionsförslag om elfte internationella konferensen om aids i Zambia
GermanUnd dann AIDS Aufklärung in allen Schulen, angefangen in der Universität.
Och sedan kom AIDS utbildning till alla skolor, med början på universiteten.
GermanEr wurde der Vorsitzende des Nationalen AIDS Kommittees und erhöhte das Budget fünzigfach.
Han blev ordförade i den nationella AIDS kommitten och femtiodubblade budgeten.
GermanDoch ohne medizinische Betreuung ist Aids nun einmal nicht zu bekämpfen.
Man kan inte bekämpa aids och samtidigt åsidosätta det medicinska omhändertagandet.
GermanAber wir müssen auch gegen Epidemien wie AIDS, Malaria und Tuberkulose kämpfen.
Men vi måste också bekämpa epidemier som aids, malaria och tuberkulos.
GermanDie internationalen AIDS-Hilfen haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht.
Biståndet för att bekämpa aids har i hela världen tredubblats under de tre senaste åren.
GermanIn Afrika sterben täglich 10 000 Menschen an Aids, Malaria oder Tuberkulose.
I Afrika dör 10 000 personer varje dag av aids, malaria eller tuberkulos.
GermanNach der Tagesordnung folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Thema Aids.
Nästa punkt på föredragningslistan är uttalanden av rådet och kommissionen om aids.
GermanWir können und müssen alles in unseren Kräften stehende tun, um HIV/AIDS zurückzudrängen.
Vi kan och måste göra allt som vi har möjlighet att göra när det gäller hiv / aids.

Synonymer (tyska) till "AIDS":

AIDS