"ahnden" - Svensk översättning

DE

"ahnden" på svenska

DE

ahnden [ahndend|geahndet] {verb}

volume_up
Zweitens: Die Kommission ist unabhängig von der Transparenzstudie verpflichtet, schon jetzt Wettbewerbsverstöße zu ahnden und ihnen nachzugehen.
För det andra: Kommissionen är oberoende av denna studie över insynen skyldig att redan nu straffa och följa upp konkurrensbrott.
Es ist doch kaum nachvollziehbar, daß man durch Unterstützung eines Embargos in Burundi einen Staatsstreich ahndet und gleichzeitig in Côte d ' Ivoire schnell wieder zur Tagesordnung übergeht.
Det är väl ändå svårt att straffa en statskupp i Burundi genom att stödja ett embargo och samtidigt i Elfenbenskusten snabbt övergå till dagordningen.
Diese unglaubliche Kette von Verfehlungen und schwersten Versäumnissen hätte heute durch Verweigerung der Entlastung geahndet werden müssen, damit diese sich nicht wiederholen.
Det är denna osannolika följd av allvarliga förseelser och bristfälligheter som vi i dag borde straffa, genom att vägra bevilja ansvarsfrihet, så att det inte skall upprepas.
Lassen wir den Gipfeln die notwendigen Taten folgen, und ahnden wir auch die politischen Vertragsverletzungen mit Sanktionen.
Låt oss följa upp toppmötena med nödvändiga åtgärder, och låt oss bestraffa de politiska fördragsbrotten med sanktioner.
Der fünfte Punkt ist, daß wir nach dem Personalitätsprinzip vorgehen, um Straftaten möglichst effizient zu ahnden.
Den femte punkten är att vi agerar enligt personlighetsprincipen för att bestraffa brottsliga handlingar på ett så effektivt sätt som möjligt.
Es soll aber nicht sein, daß in irgendwelchen Ländern Waffen auftauchen und man gewissermaßen im Rückgriff die Ursprungsländer ahndet.
Men det får inte bli så att man hittar vapen i några länder och att sedan i efterhand vilja bestraffa ursprungsländerna.

Användningsexempel för "ahnden" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSchwerere Vergehen ahnden wir hier...... traditionsgemäß auf diese Art.
Och allvarligare överträdelser bestraffas på det här sättet.
GermanSchwerere Vergehen ahnden wir...... traditionsgemäß auf diese Art.
Och allvarligare överträdelser bestraffas på det här sättet.
GermanEin Mißtrauensantrag kann eingebracht werden, um in der Vergangenheit festgestellte Verantwortlichkeiten zu ahnden.
Ett misstroendevotum kan anföras för att kräva delaktighet i ansvar som konstaterats i det förflutna.
GermanEuropa ist derzeit nicht in der Lage, Insidergeschäfte und Marktmanipulationen wirksam zu ahnden.
Europa är för närvarande inte i stånd att effektivt utfärda påföljder för insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan.
GermanUmweltschutz in der EU erfordert demnach eine konzertierte Aktion, um die schwersten Verstöße zu ahnden.
Det är ett erkännande av att miljöskyddet kräver gemensamma åtgärder för bestraffning för de allvarligaste brotten.
GermanOhne Kontrollmöglichkeit und gleichartiges Ahnden bringt auch die beste Richtlinie nichts.
Även de bästa direktiv kommer att vara fruktlösa om det inte finns möjlighet till övervakning och likvärdig tillämpning av sanktioner.
GermanWenn das Europäische Parlament Kriegsverbrechen ahnden will, dann sollte es zuerst vor der eigenen Tür kehren.
Om Europaparlamentet vill utfärda sanktioner mot krigsförbrytelser borde man börja med att sopa rent framför egen dörr.
GermanLassen wir den Gipfeln die notwendigen Taten folgen, und ahnden wir auch die politischen Vertragsverletzungen mit Sanktionen.
Låt oss följa upp toppmötena med nödvändiga åtgärder, och låt oss bestraffa de politiska fördragsbrotten med sanktioner.
GermanEs ist gesagt: Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche ist als eine schlimme Menschenrechtsverletzung zu ächten und zu ahnden, ohne Wenn und Aber.
Jag säger nu: Våld mot kvinnor, barn och ungdomar bör kriminaliseras och bestraffas, inga om och men.
GermanDer fünfte Punkt ist, daß wir nach dem Personalitätsprinzip vorgehen, um Straftaten möglichst effizient zu ahnden.
Den femte punkten är att vi agerar enligt personlighetsprincipen för att bestraffa brottsliga handlingar på ett så effektivt sätt som möjligt.
GermanDas zweite Ziel des Berichts besteht darin, die Mitgliedstaaten zu zwingen, bestimmte Handlungen nach Artikel 271 der Verfassung zu ahnden.
Betänkandets andra mål är att tvinga medlemsstaterna att straffbelägga vissa handlingar i enlighet med artikel 271 i konstitutionen.
GermanAlle Beweise sind zu nutzen, die geeignet sind, um Betrügereien und sonstige rechtswidrige Handlungen zu Lasten des EU-Haushalts zu ahnden.
Alla bevis skall användas, som är lämpade att användas mot bedrägerier och andra rättsvidriga handlingar på bekostnad av EU: s budget.
GermanZweitens: Die Kommission ist unabhängig von der Transparenzstudie verpflichtet, schon jetzt Wettbewerbsverstöße zu ahnden und ihnen nachzugehen.
För det andra: Kommissionen är oberoende av denna studie över insynen skyldig att redan nu straffa och följa upp konkurrensbrott.
GermanEs ist klar, dass die Aspekte der Überwachung der Gemeinsamen Fischereipolitik zu verbessern und Verstöße entsprechend zu ahnden sind.
Det finns uppenbart ett behov av att förbättra aspekter på kontrollen av den gemensamma fiskeripolitiken och att utfärda ordentliga sanktioner för dem som begår brott.
GermanIch möchte hervorheben, dass ein solcher Gerichtshof unbedingt erforderlich ist, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie die in New York und Washington begangenen zu ahnden.
Jag vill påpeka att vi absolut behöver en sådan domstol för att döma i brott mot mänskligheten, såsom de som begicks i New York och i Washington.
GermanDie Sache ist nun die, dass das Genfer Abkommen von 1929 das einzige internationale Instrument ist, dessen Ziel es ist, Delikte der Falschmünzerei zu verhüten und zu ahnden.
Saken är den att det enda internationella instrument som har utarbetats för att förhindra och beivra valutaförfalskning är Genèvekonventionen från 1929.
GermanDie Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um solche strafbare Handlungen zu verhindern und zu ahnden sowie die Opfer zu unterstützen und zu schützen.
Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bestraffa dessa brottsliga handlingar samt att stödja och skydda brottsoffren.
GermanAls ehemalige Landwirtschaftsministerin kann ich Ihnen sagen, dass wir äußerst wachsam sein müssen, um einen solchen Betrug zu verhindern und entsprechende Verstöße zu ahnden.
Som före detta jordbruksminister kan jag berätta att vi måste vara ytterst vaksamma för att förebygga sådana oegentligheter och bekämpa det om det sker.
GermanIn der Praxis kann man gegen jedes Unternehmen vorgehen, das aus der Union heraus solche Verstöße begeht, denn natürlich kann man Rechtsverstöße der eigenen Untertanen ahnden.
I praktiken kan man gå fram mot varje företag, som enligt unionen begår sådana brott, för naturligtvis kan man bestraffa sina egna undersåtar för de brott de begår.
GermanDie Mitgliedstaaten können Verstöße durch Straf- oder Verwaltungsverfahren ahnden, sofern diese Maßnahmen wirksam und der Schwere der Verstöße angemessen sind.
Medlemsstaterna beivrar överträdelser genom straffrättsliga eller administrativa förfaranden, under förutsättning att dessa åtgärder är effektiva och står i proportion till överträdelsens allvar.

Synonymer (tyska) till "ahnden":

ahnden