"Agenda" - Svensk översättning

DE

"Agenda" på svenska

SV
SV

"agenda" på tyska

DE
DE

Agenda {femininum}

volume_up
Agenda
Sollen wir den Entwicklungsländern gegen ihren Willen eine Agenda aufzwingen?
Borde vi envisas och lura på ovilliga utvecklingsländer denna agenda?
Selbst die Agenda 2000 vernachlässigt diese doch grundlegenden Aspekte.
Till och med i Agenda 2000 bortses från dessa aspekter som ändå är grundläggande.
Die Kommission hat vor anderthalb Jahren die Agenda 2000 vorgeschlagen.
Kommissionen lade fram förslaget om Agenda 2000 för ett och ett halvt år sedan.
SV

agenda {utrum}

volume_up
agenda
Borde vi envisas och lura på ovilliga utvecklingsländer denna agenda?
Sollen wir den Entwicklungsländern gegen ihren Willen eine Agenda aufzwingen?
Till och med i Agenda 2000 bortses från dessa aspekter som ändå är grundläggande.
Selbst die Agenda 2000 vernachlässigt diese doch grundlegenden Aspekte.
Kommissionen lade fram förslaget om Agenda 2000 för ett och ett halvt år sedan.
Die Kommission hat vor anderthalb Jahren die Agenda 2000 vorgeschlagen.

Användningsexempel för "Agenda" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAll dies ist im Kontext der Agenda 2000 und der neuen Strukturprogramme zu sehen.
Och allt detta måste ses i samband med Agenda 2000 och de nya strukturprogrammen.
GermanSo gelangen wir zur neuen Agenda 2006 mit einem beachtlichen Mehrwert für alle.
På så vis kommer vi att tillföra Agenda 2006 ett mervärde som är viktigt för alla.
GermanTrotzdem wurde in der Agenda 2000 die Weiterführung des Kohäsionsfonds beschlossen.
Trots detta beslutade man i Agenda 2000 att fortsätta med Sammanhållningsfonden.
GermanEs ist der letzte Gipfel in diesem Jahr, auf dessen Agenda die Erweiterung steht.
Detta är det sista toppmötet under det år som skulle handla om utvidgningen.
GermanDiese Reformen sind über den allgemeinen Kontext der Agenda 2000 hinaus notwendig.
Dessa reformer är nödvändiga oavsett det vidare sammanhanget för Agenda 2000.
GermanFür meinen Teil möchte ich verkünden, daß ich der Agenda 2000 nicht zustimmen werde.
Jag för min del meddelar härmed att jag inte kommer att säga ja till Agenda 2000.
GermanWird das Thema auch auf der Agenda der nachfolgenden Präsidentschaften stehen?
Kommer denna punkt att stå på dagordningen även under de kommande ordförandeskapen?
GermanZudem brauchen wir ein wenig Glück mit der Agenda, und ich meine, das haben wir.
Vi behöver också lite tur med dagordningen, och jag tror att vi har lite tur med den.
GermanWie finden diese Grundsätze ihren Niederschlag in den Festlegungen der Agenda 2000?
På vilket sätt beaktade man dessa ståndpunkter i samband med Agenda 2000-lösningar?
GermanDazu gehören fast die gesamte Lissabon-Agenda, die KMU-Politik und die Forschung.
Dit hör nästan hela Lissabonagendan, småföretagspolitiken och forskningsverksamheten.
GermanAuf dem Gipfel in Edinburgh wurde ein Zeitplan für die Agenda 2000 verabschiedet.
Vid toppmötet i Edinburgh har man beslutat om tidsplanerna för Agenda 2000.
GermanIch bin der Auffassung, dass die sozialpolitische Agenda für alle von Nutzen ist.
Jag anser att den socialpolitiska dagordningen är något positivt för alla.
GermanWir sind um fast 5 Milliarden Euro von der Obergrenze der Agenda 2000 entfernt.
Nästan 5 miljarder euro skiljer oss från den övre gränsen i Agenda 2000 – åt fel håll!
GermanZweitens, welche Erfolgschancen bestehen für die Neue Transatlantische Agenda?
Vad är, för det andra, chansen att den nya transatlantiska agendan blir framgångsrik?
GermanDie britische Präsidentschaft hat in der Tat eine sehr ehrgeizige Agenda erstellt.
Det brittiska ordförandeskapet har verkligen gjort upp ett ambitiöst program för sig.
GermanHier wird in einem zentralen Bereich der Agenda 2000 Unfähigkeit demonstriert.
Här demonstrerar man sin inkompetens på ett centralt område av Agenda 2000.
GermanUnd im Rahmen der Agenda 2000 gehört der Energiesektor nicht gerade zu den Prioritäten.
Inom ramen för Agenda 2000, utgör inte energin en av de större prioriteringarna.
GermanDoch ohne die aktive Beteiligung von Frauen wird die Agenda von Lissabon scheitern.
Men utan kvinnornas aktiva deltagande är Lissabonmålen dömda att misslyckas.
GermanDaran knüpft das zweite wichtige Ziel an: die Vorbereitung der Agenda 2007.
Det andra viktiga målet har också med detta att göra: utarbetandet av Agenda 2007.
GermanMarkieren Sie hier, wenn der Text Anlass in den Kopf der Agenda übernommen werden soll.
Markera den här rutan om texten Anledning ska finnas i huvudet på dagordningen.

Synonymer (tyska) till "Agenda":

Agenda

Synonymer (svenska) till "agenda":

agenda