"ähneln" - Svensk översättning

DE

"ähneln" på svenska

DE

ähneln [ähnelnd |geähnelt ] {verb}

volume_up
Es ähnelt eher dem Beckettschen Stück Warten auf Godot.
Det börjar alltmer likna en föreställning av Beckets pjäs I väntan på Godot.
Ähneln wir in unserer Anhimmelung des Euro nicht dem auserwählten Volk, das, sein Schicksal vergessend, begann, das goldene Kalb anzubeten?
Har vi inte i våra hyllningar av euron kommit att likna det utvalda folket som glömde sin kallelse och började dyrka guldkalven!
Das Ganze ähnelt immer mehr einem Weihnachtsbaum: Jeder ruft etwas und unterbreitet Vorschläge, und schließlich hat man eine Art Wunschliste.
Det börjar allt mer likna en julgran: alla ropar något och lämnar förslag, varigenom man till sist hamnar på en sorts drömlista.

Användningsexempel för "ähneln" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Bestandteile dieser beiden Abkommen ähneln denen der zuvor geprüften Abkommen.
Innehållet i dessa två avtal är likvärdiga med innehållet i de avtal som tidigare har granskats.
GermanEs gab keinen Grund, warum diese Portraits sich ähneln sollten.
Det finns ingen anledning varför porträtten skulle var så lika.
GermanGrünbücher und Weißbücher folgen aufeinander und ähneln sich.
Grönböcker och vitböcker följer på varandra och liknar varandra.
GermanDie Verfahrensregeln werden vereinfacht und ähneln zunehmend dem, was wir in unseren 25 Demokratien kennen.
Reglerna förenklas och påminner alltmer om dem som vi är vana vid från våra 25 demokratier.
GermanSie glaubt, dass diese Symbole eher Verkehrzeichen oder auch Emblemen auf Schilden ähneln.
De här personerna anser att symbolerna är av samma typ som sådana symboler finns på trafikskyltar eller emblem på sköldar.
Germanähneln, suchen Sie nach [ related:nytimes.com
Exempel: Om du vill söka efter sidor som liknar nytimes.com söker du efter [ related:nytimes.com ].
GermanAuch die Prioritäten werden denjenigen ähneln, die im Haushaltsentwurf der Kommission niedergelegt wurden.
Prioriteringarna kommer också att ha stora likheter med de vi ställt upp i kommissionens förslag till budget.
GermanUnsere Debatten in diesem Hohen Haus ähneln eher aufeinander folgenden Monologen als einem wirklichen Gedankenaustausch.
Våra debatter i detta forum påminner mer om monologer som avlöser varandra än om verkliga diskussioner.
GermanDie Gemeinschaftstexte ähneln immer mehr der von der untergegangenen Sowjetunion produzierten politischen Literatur.
Gemenskapstexterna liknar alltmer den politiska litteratur som framställdes av det avsomnade Sovjetunionen.
German... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
GermanDie Quoten und die Schwellenwerte ähneln " Szylla und Charybdis ", und ihre Änderung führt vom Regen in die Traufe.
Frågan om kvoterna och tröskelvärdena kan liknas vid att komma ur askan i elden och det är en förändring till det sämre.
GermanDieser Appell ist willkommen, denn derzeit ähneln wir eher einem alten Europa, das immer mehr in die Depression versinkt.
Denna uppmaning är välkommen, för i dag liknar vi snarare ett gammalt Europa som gräver ned sig i långkonjunkturen.
GermanTrotzdem ähneln die Fehler denen der vergangenen Jahre und kommen insbesondere bei der Verwaltung durch die Mitgliedstaaten vor.
Men felaktigheterna är snarlika dem som ägt rum under föregående år och gäller framför allt medlemsstaternas ledning.
GermanDie angenommenen Aktionspläne für die Partnerschaft mit Drittstaaten ähneln immer mehr einem Mittel zur Unterdrückung der Einwanderung.
De handlingsplaner som har antagits för partnerskap med tredje land påminner alltmer om bekämpning av invandring.
GermanDas ist in diesem Falle offensichtlich nicht ordnungsgemäß erfolgt, so dass Münzen in Umlauf gebracht wurden, die Euromünzen ähneln.
Detta har uppenbarligen inte skett i tillräcklig grad i det här fallet, så man har präglat mynt som liknar euromynt.
GermanSeit Jahren läßt Marokko es nicht zu - deswegen ähneln sich die Diskussionen hier über Jahre hinweg -, daß das Referendum stattfinden kann.
Och Marocko vägrar sedan åratal att godkänna en folkomröstning - därför är sig diskussionerna lika genom åren.
GermanDie Durchführungs-, Kontroll-, Beobachtungs- und Evaluierungsmodalitäten ähneln den geltenden Bestimmungen für die Strukturfonds.
Villkoren för genomförande, kontroll, uppföljning och utvärdering inspireras av gällande bestämmelser för strukturfonderna.
GermanAls zweites benötigen die europäischen Produzenten Hilfsprogramme, die denen ähneln, die über die Medien audiovisuelle Produktionen unterstützen.
För det andra behöver de europeiska producenterna stödprogram liknande dem som stödjer audiovisuella produkter.
GermanDie Augen ähneln Disco-Kugeln.
GermanÄhneln wir in unserer Anhimmelung des Euro nicht dem auserwählten Volk, das, sein Schicksal vergessend, begann, das goldene Kalb anzubeten?
Har vi inte i våra hyllningar av euron kommit att likna det utvalda folket som glömde sin kallelse och började dyrka guldkalven!

Synonymer (tyska) till "ähneln":

ähneln