"Adoption" - Svensk översättning

DE

"Adoption" på svenska

SV

"adoption" på tyska

DE

Adoption {femininum}

volume_up
Adoption (även: Übernahme)
Deshalb gibt es das Haager Abkommen über die Adoption.
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
Heute steht die Adoption von guatemaltekischen Kindern zur Diskussion.
Det gäller i dag adoption av barn från Guatemala.
Betrifft: Adoption rumänischer Kinder durch Ausländer
Angående: Internationell adoption av rumänska barn
SV

adoption {utrum}

volume_up
adoption
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
Deshalb gibt es das Haager Abkommen über die Adoption.
Det gäller i dag adoption av barn från Guatemala.
Heute steht die Adoption von guatemaltekischen Kindern zur Diskussion.
Angående: Internationell adoption av rumänska barn
Betrifft: Adoption rumänischer Kinder durch Ausländer
adoption (även: ta över)

Användningsexempel för "Adoption" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDeshalb gibt es das Haager Abkommen über die Adoption.
Det är därför vi har Haag-konventionen om internationell adoption.
GermanHeute steht die Adoption von guatemaltekischen Kindern zur Diskussion.
Det gäller i dag adoption av barn från Guatemala.
GermanIch möchte eine Art dieses Handels ansprechen, nämlich den Handel mit Kindern, der bei einer Adoption stattfindet.
Jag vill hänvisa till en del av denna handel och det är den handel som sker vid adoption.
GermanEin Notar reicht, um eine Adoption zu bestätigen.
Det räcker att en notarius publicus attesterar en adoption.
GermanBetrifft: Adoption rumänischer Kinder durch Ausländer
Angående: Internationell adoption av rumänska barn
GermanNicht allzu weit von hier werden Kinder beispielsweise noch als verfügbare Objekte internationaler Adoption angesehen.
Inte så långt härifrån betraktas barn fortfarande som objekt vilka kan avyttras för t.ex. adoption.
GermanDie Freigabe zur Adoption liegt im Interesse vieler Kinder, weil sie ihnen bessere Chancen im Leben eröffnen kann.
Det ligger i många barns intresse att kunna bli adopterade, eftersom de kan få bättre möjligheter i livet.
GermanWas die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare anbelangt, so bin ich weder dafür noch dagegen, die Frage ist ganz einfach noch nicht geklärt.
Jag är varken för eller emot homosexuella pars rätt till adoption, frågan är helt enkelt inte avgjord.
GermanLeider streitet man sich immer noch über die Kinder, deren Schicksal offenbar ungeklärt ist und die auf eine Adoption ins Ausland warten.
Tyvärr diskuterar vi fortfarande om barn som uppenbarligen sitter fast, och som väntar på att adopteras ut från Rumänien.
GermanEin Gesetz über die Rechte der Kinder, das auch die nationale und internationale Adoption regeln wird, befindet sich in Vorbereitung.
En barnlag om barnens rättigheter som kommer att införliva både nationella och internationella adoptionslagar är nu under arbete.
GermanIch möchte ein menschlich sehr schmerzliches Problem ansprechen – das der Adoption rumänischer Kinder durch europäische Paare.
Jag skulle vilja belysa ett problem som är mycket upprörande från mänsklig synpunkt, nämligen europeiska pars adoptioner av rumänska barn.
GermanIn Schweden wird zur Zeit die Frage untersucht, ob homosexuellen Paaren die Möglichkeit zur legalen Adoption gegeben werden sollte, was ich für positiv halte.
I Sverige utreds just nu frågan om huruvida homosexuella par skall ha möjlighet att på legal väg kunna adoptera barn, vilket jag tycker är bra.
GermanDeshalb sollten Väter das unveräußerliche Recht erhalten, nach der Geburt oder Adoption eines Kindes Elternurlaub zu nehmen, ohne Beschäftigungsrechte einzubüßen.
Fäder bör få en omistlig rätt till föräldraledighet efter barnets födelse eller tiden efter en adoption, utan att förlora några anställningsrättigheter.
GermanWas die Adoption von Kindern betrifft, so unterstützt die Kommission seit 2004 die Demarchen, die die Europäische Union regelmäßig bei den guatemaltekischen Behörden unternimmt.
När det gäller adoptioner av barn har kommissionen sedan 2004 stött de åtgärder som EU regelbundet har vidtagit gentemot myndigheterna i Guatemala.
GermanDie Adoption eines Kindes kostet zwischen 25 000 und 30 000 US-Dollar, und nur 2 oder 3 % davon gehen an die leibliche Mutter, also weniger als 400 Euro.
Att adoptera ett barn kostar mellan 25 000 och 30 000 US-dollar och endast 2 eller 3 procent av detta belopp går till den biologiska modern, det vill säga mindre än 400 euro.
GermanDieses Gesetz gilt zwar nicht rückwirkend, aber es hat auch den Familien Steine in den Weg gelegt, die die Adoption schon vor Inkrafttreten des Moratoriums beantragt hatten.
Lagen tillämpas inte retroaktivt, men den har effektivt stoppat även de familjer som redan hade inlett ett adoptionsförfarande då moratoriet trädde i kraft.
GermanZu den konkreteren rechtlichen Aspekten wäre zu sagen, dass es derzeit keine gemeinschaftlichen gesetzlichen Regelungen im Bereich der internationalen Adoption gibt.
Vad gäller de mer specifika rättsliga aspekterna bör det påpekas att det för närvarande inte finns någon gemenskapslagstiftning på området för internationell adoption.
GermanDie Türkei ist in gewissem Sinne ein adoptiertes Kind, und wir sollten nicht vergessen, dass die Familie und die Eltern bei der Adoption eines Kindes eine besonders große Verantwortung tragen.
På sätt och viss är Turkiet ett adoptivbarn, och vi får inte glömma att familjens och föräldrarnas ansvar är extra stort när ett barn adopteras.
GermanAlle Fragen im Zusammenhang mit der Familie - der Mutterschaftsurlaub, die Adoption und auch der Adoptionsurlaub, und Gott weiß, wie wichtig diese Fragen für uns sind - sind aufgenommen worden.
Alla familjefrågor - mammaledighet, adoption och föräldraledighet vid adoption, och Gud skall veta att dessa frågor är viktiga för oss - har erkänts.
GermanHerr Beglitis und Herr Tannock erwähnten auch das Problem der internationalen Adoption, einen Punkt, der dann von Frau McGuinness in einem späteren Beitrag zur Debatte angeschnitten wurde.
Panagiotis Beglitis och Charles Tannock nämnde även frågan om internationell adoption, en fråga som sedan Mairead McGuinness var inne på senare under debatten.