"ad hoc" - Svensk översättning

DE

"ad hoc" på svenska

SV
SV

"ad hoc" på tyska

DE
DE

ad hoc {egennamn}

volume_up
Ich glaube, wir werden darüber noch im Zuge des ad-hoc-Verfahrens beraten müssen.
Jag tror, att vi måste ta ställning till detta under loppet av ad-hoc-processen.
Zu den Ad hoc-Verfahren möchte ich Herrn Sonneveld unterstützen.
Vad gäller ad hoc-förfarandena skulle jag vilja stödja Sonneveld.
Diese Zusammenarbeit wurde mit einer Reihe von Ad-hoc-Initiativen verwirklicht.
Detta samarbete blev verklighet genom en rad ad hoc-initiativ.
SV

ad hoc

volume_up
ad hoc
Jag tror, att vi måste ta ställning till detta under loppet av ad-hoc-processen.
Ich glaube, wir werden darüber noch im Zuge des ad-hoc-Verfahrens beraten müssen.
Vad gäller ad hoc-förfarandena skulle jag vilja stödja Sonneveld.
Zu den Ad hoc-Verfahren möchte ich Herrn Sonneveld unterstützen.
Detta samarbete blev verklighet genom en rad ad hoc-initiativ.
Diese Zusammenarbeit wurde mit einer Reihe von Ad-hoc-Initiativen verwirklicht.

Användningsexempel för "ad hoc" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch glaube, wir werden darüber noch im Zuge des ad-hoc-Verfahrens beraten müssen.
Jag tror, att vi måste ta ställning till detta under loppet av ad-hoc-processen.
GermanIn diesem Hohen Haus hat sich ad hoc eine parteienübergreifende Koalition gebildet.
En partiöverskridande koalition har bildats i kammaren för ändamålet i fråga.
GermanSeit etwa drei Jahren wenden wir dort ein neues Verfahren, das Ad-hoc-Verfahren, an.
Sedan tre år tillbaka har vi ett nytt förfarande för det, ad hoc-förfarandet.
GermanDas Ad-hoc-Verfahren fand im Haushaltsverfahren 1995 zum erstenmal seine Anwendung.
Ad hoc-förfarandet kom för första gången till användning i 1995 års budgetförfarande.
GermanDennoch können wir uns nicht damit begnügen, bestehende Rechtslücken ad-hoc zu schließen.
Men vi kan inte nöja oss med att täppa till luckorna allteftersom de visar sig.
GermanDeswegen ist es richtig, hier ein internationales ad hoc- Tribunal einzurichten.
Därför är det rätt att inrätta en internationell ad hoc -tribunal här.
GermanIch durfte vor einigen Wochen die Ad-hoc-Delegation nach Bosnien leiten.
Jag hade äran av att leda ad hoc-delegationen till Bosnien för några veckor sedan.
GermanDas zweite, worauf ich eingehen möchte, ist die Frage des Ad-hoc-Verfahrens.
Den andra punkten, som jag vill gå in på, är frågan om ad hoc-förfarandet.
GermanDiesen beiden Ad-hoc-Verfahren stehen wir von vornherein positiv gegenüber.
Om dessa båda ad hoc-förfaranden har vi, i princip, en positiv uppfattning.
GermanIch halte solche ad hoc-Konferenzen zur Kontrolle des Verfahrens für notwendig.
Jag tror att sådana ad hoc-sammanträden är avgörande för att hålla processen på rätt spår.
GermanAußerdem mußten wir auf das Ad-hoc-Verfahren verzichten, was ein Fehler war.
På samma sätt ägde inte det ad hoc-förfarande rum som borde ha ägt rum.
GermanWir wollen auch eine Ad hoc-Maßnahme, was Soja- und Maisprodukte angeht.
Vi vill också ha en ad-hoc-åtgärd med avseende på soja- och majsprodukter.
GermanWir haben letztes Jahr ein Ad hoc-Verfahren, das Tillich-Mulder-Verfahren, eingeführt.
Förra året införde vi ett ad hoc-förfarande, Tillich-Mulder-förfarandet.
GermanZunächst empfehlen wir die Einrichtung eines internationalen Ad-hoc-Tribunals.
För det första, rekommenderar vi inrättandet av en tillfällig internationell brottmålsdomstol.
GermanDiese Zusammenarbeit wurde mit einer Reihe von Ad-hoc-Initiativen verwirklicht.
Detta samarbete blev verklighet genom en rad ad hoc-initiativ.
GermanMit dem ad hocGepfusche der Europäischen Kommission lassen sich die Probleme nicht lösen.
Ad-hoc-fifflet från den Europeiska kommissionen löser inte problemen.
GermanIn der heutigen Aussprache geht es im wesentlichen um den Bericht Tillich und das Ad-hoc-Verfahren.
Tyngdpunkten i dagens debatt ligger på Tillich-betänkandet om ad hoc-förfarandet.
GermanWir sind bestrebt, das durch die Ad-Hoc-Gruppe Erreichte zu bewahren.
Vi vill behålla det som åstadkommits inom den särskilda arbetsgruppen.
GermanIn der Vergangenheit mussten wir Ad-hoc-Gerichte für die Milosevics dieser Welt einrichten.
Tidigare har vi varit tvungna att upprätta särskilda domstolar för personer som Milosevic.
GermanDarum wäre eine entsprechende Ad-hoc-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates notwendig.
Det skulle därför krävas ett ad hoc-direktiv från Europaparlamentet och rådet.

Synonymer (tyska) till "ad hoc":

ad hoc