"Ackerland" - Svensk översättning

DE

"Ackerland" på svenska

DE

Ackerland {neutrum}

volume_up
Ackerland (även: Acker, Feld, Ackergrund)
Innerhalb kürzester Zeit wurden viele Existenzen zerstört, wobei beispielsweise in Österreich mehr als 20.000 Hektar Ackerland überflutet wurden.
På mycket kort tid förstördes många försörjningsmöjligheter, varvid exempelvis i Österrike mer än 20 000 hektar åkermark översvämmades.

Användningsexempel för "Ackerland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanEin Hektar Land kostet in Holland dreißig Mal so viel wie Ackerland in Polen.
Ett hektar mark i Holland kostar trettio gånger så mycket som den polska jordbruksmarken.
GermanDer Preis für einen Hektar Ackerland ist in den Niederlanden 30 Mal höher als in Polen.
Ett hektar jordbruksmark kostar i Nederländerna trettio gånger så mycket som i Polen.
GermanWas wird die Kommission mit all den Hektar Ackerland anfangen, das niemand übernimmt?
Hur skall kommissionen förvalta alla dessa hektar som ingen tar över?
GermanWir haben Ackerland – sie lassen es brach liegen.
Vi har odlingsbar mark: de låter den ligga i träda.
GermanHektar Ackerland wurden zerstört, das meiner Einschätzung nach 80 bis 100 Mio.
Tretton miljoner hektar skörd förstördes, vilket jag antar skulle vara tillräckligt för att ge mat till 80-100 miljoner människor.
GermanEs darf auch nicht vergessen werden, dass die einzige Alternative bisher darin besteht, das Ackerland brach liegen zu lassen.
Jag måste också säga att ingen alternativ användning av marken har hittills fastställts, förutom att låta den ligga i träda.
GermanIm Namen dieser gleichen Profitlogik wird in Europa das Brachlegen von Ackerland subventioniert, um ein Absinken der Preise zu verhindern.
Det är enligt detta vinsttänkande som Europa subventionerar träda av jordar för att undvika att kurserna sjunker.
GermanEs hat gewaltige natürliche Ressourcen, von Gold über Erdöl bis zu Ackerland, und dennoch ging die Produktion seit 1989 um 50 % zurück.
Det har enorma naturresurser, från guld och olja till bördiga jordbruksarealer, men ändå har produktionen sjunkit med 50 procent sedan 1989.
GermanInnerhalb kürzester Zeit wurden viele Existenzen zerstört, wobei beispielsweise in Österreich mehr als 20.000 Hektar Ackerland überflutet wurden.
På mycket kort tid förstördes många försörjningsmöjligheter, varvid exempelvis i Österrike mer än 20 000 hektar åkermark översvämmades.
GermanDas Volk soll wissen, dass wir Verständnis für die Hoffnung auf Landerwerb haben und bereit sind, ein rechtmäßiges Verfahren zum Erwerb von Ackerland finanziell zu unterstützen.
Folket måste veta att vi har förståelse för deras hopp om att förvärva mark och att vi finansiellt vill stödja ett lagligt förfarande för att förvärva mark.