"Achtung" - Svensk översättning

DE

"Achtung" på svenska

DE

Achtung {femininum}

volume_up
Achtung
Die Kommission beobachtet ständig die Achtung der Menschenrechte in Ägypten.
Kommissionen övervakar kontinuerligt Egyptens respekt för de mänskliga rättigheterna.
Das Recht auf Achtung des Familienlebens ist ein universelles Menschenrecht.
Rätten till respekt för familjelivet är en universell mänsklig rättighet.
Die Achtung vor dem Ratifizierungsprozess gebietet es, ihr nicht vorzugreifen.
Det betyder att ni inte kan föregripa den, av respekt för ratificeringsprocessen.
Achtung
Wir hören Ihnen immer zu, weil wir Achtung vor Ihrem Amt und vor Ihrer Person haben.
Vi lyssnar alltid på er, inte bara av respekt för ert ämbete utan också av aktning för er personligen.
Ein Bericht, der für die Achtung der Menschenrechte eintritt, sollte eigentlich unproblematisch sein.
Ett betänkande, som går in för en aktning av mänskliga rättigheter, borde egentligen vara oproblematiskt.
Dieser einfache Satz steht für großartige Leistungen, für Leistungen, die Achtung und Anerkennung verdienen.
Denna enkla mening innefattar i sig storartade prestationer, prestationer som förtjänar aktning och erkännande.

Användningsexempel för "Achtung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas grundlegende Prinzip der Demokratie ist die Achtung der Gesetze durch alle.
Den mest grundläggande demokratiska principen är allas respekt för lagstiftningen.
GermanGerade dadurch gewann er die Achtung politischer Freunde und Gegner gleichermaßen.
Det var på det viset som han vann respekt hos såväl politiska vänner som fiender.
GermanDie Achtung vor dem Ratifizierungsprozess gebietet es, ihr nicht vorzugreifen.
Det betyder att ni inte kan föregripa den, av respekt för ratificeringsprocessen.
GermanAus Achtung für dieses große Land wünsche ich, dass diese Lage sich ändern möge.
Av respekt för detta fantastiska land skulle jag vilja att situationen förändrades.
GermanVor allem die Achtung der Menschenrechte lässt noch stets zu wünschen übrig.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
GermanOhne Achtung der Minderheitenrechte können wir kein stabiles Europa schaffen.
Utan respekt för minoriteters rättigheter kan vi inte skapa ett stabilt Europa.
GermanDie Achtung der Menschenrechte bildet die Grundlage der Europäischen Union.
Respekt för de mänskliga rättigheterna ligger till grund för Europeiska unionen.
GermanDie Europäische Union müsste die Achtung des Rechtes aller Minderheiten durchsetzen.
Europeiska unionen måste upprätthålla respekten för alla minoriteters rättigheter.
GermanDrittens, die Durchführung von Programmen zur Erziehung zu Toleranz und Achtung.
För det tredje att genomföra utbildningsprogram för tolerans och respekt.
GermanWo bleibt die Achtung der internationalen Legitimität bei diesem Standpunkt?
Var finns respekten för den internationella legitimiteten i denna ståndpunkt?
GermanNiemand erwähnt hier die grundlegende Frage der Achtung des Eigentumsrechts.
Ingen nämner den principiellt avgörande frågan om respekten för äganderätten.
GermanSo können wir Achtung und Verständnis für die vorhandenen Unterschiede wecken.
På så sätt kan vi skapa respekt och förståelse för de skillnader som finns.
GermanSie könnten diese ersetzen durch eine Flagge mit der Bedeutung: Achtung, Umweltsünder!
De skulle kunna ersätta denna med en flagga med innebörden: se upp, miljöpirat!
GermanIch trete, wie gesagt, für die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte ein.
Jag förespråkar som sagt en god efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
GermanEs ist eine instabile Region hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte.
Det är en bräcklig region när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna.
GermanDie Qualität einer Demokratie wird an der Achtung für ihre Minderheiten gemessen.
Demokratins kvalitet mäts genom den hänsyn den tar till sina minoriteter.
GermanDie Politik der Europäischen Union stützt sich auf die Achtung der Grundrechte.
Europeiska unionen grundar sin politik på respekten för de grundläggande rättigheterna.
GermanDie Kommission beobachtet ständig die Achtung der Menschenrechte in Ägypten.
Kommissionen övervakar kontinuerligt Egyptens respekt för de mänskliga rättigheterna.
GermanOhne Achtung der Menschenrechte gibt es weder Entwicklung noch Frieden.
Utan respekt för de mänskliga rättigheterna finns varken utveckling eller fred.
GermanDie Achtung der Menschenrechte ist eines der Hauptanliegen der Vereinten Nationen.
Att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras är själva kärnan i FN: s uppdrag.