DE

achte {tal}

volume_up
Durchführungsbefugnisse sind für die Achte Gesellschaftsrechtsrichtlinie sehr wichtig.
Genomförandebefogenheter är mycket viktiga för det åttonde bolagsrättsliga direktivet.
Die achte Inkohärenz ist politischer und praktischer Natur.
Den åttonde bristen på samstämmighet är av ett politiskt och praktiskt slag.
Niemand weiß mehr, ob es sich um die siebte, die achte oder die neunte handelt.
Ingen vet längre om det är den sjunde, åttonde eller nionde.

Användningsexempel för "achte" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd ich achte darauf, dass diese Gruppe diese Aufgabe jeden Monat korrekt wahrnimmt.
Och jag ser till att denna grupp verkligen gör sitt arbete månad för månad.
GermanJeder achte Badende läuft bei den geltenden Werten Gefahr zu erkranken.
Enligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
GermanLeider ist mein Kollege, Richard Balfe, den ich sehr achte, nicht hier.
Tyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.
GermanIch achte den Herrn Kommissar, ich kenne ihn als aufrichtigen Menschen.
Jag hyser respekt för kommissionsledamoten; jag uppfattar honom som hederlig.
GermanDurchführungsbefugnisse sind für die Achte Gesellschaftsrechtsrichtlinie sehr wichtig.
Genomförandebefogenheter är mycket viktiga för det åttonde bolagsrättsliga direktivet.
GermanAndere Leute, die ich im Übrigen ebenfalls sehr achte, sind für den Beitritt.
Det finns också personer som är för en sådan anslutning och jag har stor respekt också för dem.
GermanEinige Leute, die ich im Übrigen sehr achte, sind gegen den Beitritt.
Det finns personer som är emot att Turkiet blir medlem och jag har stor respekt för dem.
GermanNiemand weiß mehr, ob es sich um die siebte, die achte oder die neunte handelt.
Ingen vet längre om det är den sjunde, åttonde eller nionde.
GermanJetzt versucht man es mit einer neuen Verordnung - mittlerweile vielleicht schon die achte.
Nu försöker man sig på en ny förordning - kanske den åttonde i raden.
GermanDie achte Inkohärenz ist politischer und praktischer Natur.
Den åttonde bristen på samstämmighet är av ett politiskt och praktiskt slag.
GermanDie achte und bisher letzte Verhandlungsrunde fand am 12. und 13. Juli 2005 in Teheran statt.
Den åttonde – och hittills senaste – förhandlingsrundan ägde rum i Teheran den 12 – 13 juli 2005.
GermanIch achte sehr Ihren Eifer, die Fakten zu diskutieren und zu erläutern, aber dies ist eine Fragestunde.
Jag har full respekt för er önskan att debattera och förklara, men detta är en frågestund.
GermanIch achte die Energie, mit der er sich für dieses Thema engagiert.
Jag respekterar den energi med vilken han driver denna fråga.
GermanAber ich kenne niemanden, den ich achte, der nicht den Mut hätte zu sagen, was er oder sie über die Türkei denkt.
Ändå vet jag ingen som jag respekterar som inte vågar säga vad de tycker om Turkiet.
GermanWenn ich Änderungsanträge unterschreibe, achte ich auch sehr genau darauf, was ich unterschreibe.
När jag undertecknar ändringsförslag är jag också mycket vaksam på att jag vet vad jag skriver under.
GermanIch schätze und achte Sie, insbesondere als Präsident.
Jag högaktar och respekterar er, särskilt i er egenskap av talman.
GermanIch möchte wirklich nicht von Frau Roth-Behrendt attackiert werden, dazu achte ich sie viel zu sehr.
Jag skulle aldrig vilja bli angripen av Roth-Behrendt, eftersom jag respekterar henne väldigt mycket.
GermanMir gefallen konstitutionelle Monarchien, und ich achte sie.
Jag uppskattar och respekterar konstitutionella monarkier.
GermanIch achte sehr genau auf diese Dinge, das können Sie mir glauben.
Jag är mycket uppmärksam på sådana saker, tro mig.
GermanEs ist, glaube ich, bereits der achte Entschließungsantrag.
Jag tror att detta redan är den åttonde resolutionen.