"abwehren" - Svensk översättning

DE

"abwehren" på svenska

DE

abwehren [abwehrend|abgewehrt] {verb}

volume_up
Zweitens: Wir müssen die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Verkehrsvermeidungsaktionen abwehren.
För det andra: Vi måste avvärja att tillämpningsområdet utvidgas till åtgärder för att undvika transporter.
Freilich müssen wir im Plenum gemeinsam zwei Versuche abwehren, dieses Förderprogramm durch Ausweitung stumpf zu machen.
Emellertid måste vi i kammaren gemensamt avvärja två försök att genom en utvidgning avtrubba detta stödprogram.
Nicht nur um Marktverzerrungen abzuwehren, sondern schonungsloser das Gesamtkonzept des Weißbuches umzusetzen.
Inte bara för att avvärja marknadssnedvridningar, utan för att skoningslöst genomföra helhetskonceptet i vitboken.

Användningsexempel för "abwehren" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir reden über die Opfer der Politik dieses Mannes hier so, als müßten wir sie abwehren.
Vi talar om offren för denne mans politik, som om vi vill hålla dem undan från oss.
GermanZweitens: Wir müssen die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Verkehrsvermeidungsaktionen abwehren.
För det andra: Vi måste avvärja att tillämpningsområdet utvidgas till åtgärder för att undvika transporter.
GermanEs gibt viele Herausforderungen, und wir müssen die zahlreichen und vielfältigen Angriffe auf unsere Gesellschaft abwehren.
Det finns många utmaningar framför oss att bekämpa de många olika attackerna mot vårt samhälle.
GermanFreilich müssen wir im Plenum gemeinsam zwei Versuche abwehren, dieses Förderprogramm durch Ausweitung stumpf zu machen.
Emellertid måste vi i kammaren gemensamt avvärja två försök att genom en utvidgning avtrubba detta stödprogram.
GermanEins steht fest: als Friedensvermittler für den Nahen Osten müssen sie den mit Blut befleckten langen Arm der Mullahs sowohl grundsätzlich als auch in der Praxis entschieden abweisen und abwehren.
En sak är säker: som fredsmäklare för Mellanöstern måste de resolut ta avstånd ifrån och förkasta mullornas blodbesudlade långa armar, både principiellt och praktiskt.