"Abwasser" - Svensk översättning

DE

"Abwasser" på svenska

volume_up
Abwässer {neut. plur.}
DE

Abwasser {neutrum}

volume_up
Abwasser (även: Abwässer)
Umweltschutz ist wichtig, ob das Abwasser, Verpackung oder Emissionen betrifft.
Miljöskydd är viktigt, vare sig det gäller avloppsvatten, förpackningar eller luftföroreningar.
In die Operationssäle sickert das pure Abwasser hinein, und die Ausrüstungen sind veraltet.
Det droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
Genauso wichtig ist die Einhaltung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser.
Lika relevant är uppfyllandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Über fünf Millionen m3 verschmutztes, umweltschädliches Abwasser aus der Bergbauindustrie haben sich in große Flächen ergossen, als ein Deich brach.
Över 5 miljoner m3 förorenat, miljöfarligt spillvatten från gruvbrytningen rann ut över stora områden när en invallad damm brast.
Zumindest muss klargestellt sein, dass Schlachtabfälle, die nicht verarbeitet werden, die Abwässer, Fett und Talg dennoch behandelt werden müssen.
Det måste åtminstone klarläggas att slaktavfall som inte förädlas, spillvatten, fett och talg ändå måste behandlas.

Användningsexempel för "Abwasser" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKlärschlamm und Abwasser dürfen nicht in Futtermitteln eingesetzt werden.
Man kan inte tillåta att kommunalt avloppsslam och avfall används som djurfoder.
GermanAuch ein Hotelbetrieb hat " best available technology " für das Abwasser.
Också ett hotellföretag har " best available technology " för avloppsvattnet.
GermanIn die Operationssäle sickert das pure Abwasser hinein, und die Ausrüstungen sind veraltet.
Det droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
GermanUmweltschutz ist wichtig, ob das Abwasser, Verpackung oder Emissionen betrifft.
Miljöskydd är viktigt, vare sig det gäller avloppsvatten, förpackningar eller luftföroreningar.
GermanGenauso wichtig ist die Einhaltung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser.
Lika relevant är uppfyllandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
GermanMit dieser Richtlinie soll außerdem das Einleiten von Abwasser in unsere Gewässer kontrolliert werden.
Med direktivet eftersträvar man även att kontrollera avfallsdumpningen i våra vattensystem.
GermanDer Angriff auf das Kraftwerk führte nicht nur zu Problemen bei der Stromversorgung, sondern auch bei Wasser und Abwasser.
Detta ledde inte bara till problem med elförsörjningen, utan också med vattenförsörjningen och avloppsnäten.
GermanViel schlimmer aber ist, dass die Gewässer der Mitgliedstaaten weiterhin durch ungeklärte kommunale Abwasser verschmutzt werden.
Men mycket värre är att medlemsstaternas vattendrag fortfarande nedsmutsas av orenat kommunalt avloppsvatten.
German1998 gab es eine große Zahl von Städten mit mehr als 150 000 Einwohnern, in denen die Frage der Abwasser-Aufbereitung noch nicht gelöst war.
Under 1998 hade ett stort antal tätorter med över 150 000 personekvivalenter fortfarande inte löst frågan om rening av avloppsvatten.
GermanAußerdem müssen für die Haushalte an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Technologien als Lösung für die Probleme von Wasser und Abwasser entwickelt werden.
Dessutom måste vi utveckla människoinriktad teknik för hushållen för att lösa vatten- och vattenreningsproblemen.
GermanÜber fünf Millionen m3 verschmutztes, umweltschädliches Abwasser aus der Bergbauindustrie haben sich in große Flächen ergossen, als ein Deich brach.
Över 5 miljoner m3 förorenat, miljöfarligt spillvatten från gruvbrytningen rann ut över stora områden när en invallad damm brast.
GermanBei der Ausarbeitung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser hat man aber eindeutig gegen diese wesentliche Regel verstoßen.
Man måste konstatera att utarbetandet av direktivet? om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse? har åsidosatt denna väsentliga regel.
GermanAngesichts dieser bedenklichen Situation haben Rat und Parlament 1991 die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser verabschiedet.
Inför denna skadliga situation reagerade rådet och parlamentet genom att 1991 anta direktivet? om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse?.
GermanWas die Abwasserbehandlung betrifft, so regelt die Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser auch die Abwasserbehandlung in Schlachthöfen.
När det gäller avloppsvatten, föreskriver rådets direktiv 91 / 271 om rening av avloppsvatten bestämmelser för slakterier.
GermanIn der letzten Zeit hat es mehrere Dinge gegeben, die den Zustand der Ostsee beeinträchtigt haben, wie die Ableitung von ungereinigtem Abwasser ins Meer.
Under senare tid har det begåtts flera handlingar som försämrat tillståndet för Östersjön, man har till exempel avlett orenat avloppsvatten i havet.
GermanAbwasser in Rechnung stellen, werden wir unser Vorgehen der Kommission gegenüber rechtfertigen müssen.
Om vi inte tillämpar avgifter på hushållsvatten eller inhemskt vatten till dess kommer vi att behöva förklara vårt agerande till kommissionen.
GermanWir haben immer versucht, zur Abdeckung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung – Wasser, Abwasser, Gesundheitsversorgung und Schaffung von Arbeitsplätzen – beizutragen.
Vi har alltid försökt att arbeta för att möta befolkningens grundläggande behov, såsom vatten, hygien, hälso- och sjukvård och skapande av arbetstillfällen.
GermanDies würde durch die zuständigen Behörden und die Verkehrsämter umgesetzt und auch Standorte einschließen, bei denen kommunales Abwasser in der Nähe einer Badestelle eingeleitet wird.
Detta skulle genomföras av kontrollmyndigheterna och turistbyråer och omfatta platser där avloppsvatten från tätbebyggelse släpps ut nära badområdet.
GermanDie wichtigste Verpflichtung der Mitgliedstaaten besteht darin, Anlagen für das Sammeln und die Behandlung von Abwasser einzurichten und einen festgelegten Zeitplan einzuhalten.
Medlemsstaternas främsta förpliktigande är att införa system för uppsamling och rening av avloppsvatten, och att respektera en på förhand fastställd tidsplan.
GermanWir haben uns im Januar gegen eine hemmungslose Privatisierung von Dienstleistungen der Grundversorgung wie Wasser, Abwasser, aber auch Gesundheitswesen und Bildung ausgesprochen.
I januari uttryckte vi vårt motstånd mot den obegränsade privatiseringen av grundläggande tjänster såsom vatten och avlopp, sjukvårdsmyndigheter och utbildning.