"abverlangen" - Svensk översättning

DE

"abverlangen" på svenska

SV
DE

abverlangen [abverlangend|abverlangt] {verb}

volume_up
Dazu muss man sagen, diese Erweiterung wird allen etwas abverlangen.
Här måste man tillägga att denna utvidgning kommer att kräva något av alla.
Wir müssen den Entwicklungsländern aber auch etwas abverlangen.
Men vi skall också kräva någonting av utvecklingsländerna.
Ich meine, darin müssen wir die Kommission unterstützen und ihr mehr Initiative abverlangen.
Jag anser att vi måste stödja kommissionen i den här frågan och kräva att den visar mer initiativkraft.

Användningsexempel för "abverlangen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie Zukunft wird uns noch andere, weit schwierigere Entscheidungen abverlangen.
I framtiden kommer vi att tvingas göra andra val som blir ännu mer smärtsamma.
GermanWas wir Rat und Kommission abverlangen, müssen wir auch in unserem eigenen Hause wagen.
Det vi kräver av rådet och kommissionen måste vi även våga oss på i vår egen kammare.
GermanDas alles wird dem deutschen Vorsitz einen schwierigen Balanceakt abverlangen.
Det kommer att bli en svår balansgång för det tyska ordförandeskapet.
GermanDas Jahr 2007 wird Europa und seinen Bürgern zweifellos viel abverlangen.
År 2007 kommer utan tvekan att bli ett år fyllt av utmaningar för EU och dess medborgare.
GermanDazu muss man sagen, diese Erweiterung wird allen etwas abverlangen.
Här måste man tillägga att denna utvidgning kommer att kräva något av alla.
GermanDiese Aufgabe wird uns bei der Einführung von Reformen viel abverlangen.
Detta kommer att bli en spännande uppgift när vi inför reformer.
GermanIch meine, darin müssen wir die Kommission unterstützen und ihr mehr Initiative abverlangen.
Jag anser att vi måste stödja kommissionen i den här frågan och kräva att den visar mer initiativkraft.
GermanWir müssen den Entwicklungsländern aber auch etwas abverlangen.
Men vi skall också kräva någonting av utvecklingsländerna.
GermanDies sind für uns alle bedeutsame Herausforderungen, die uns ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangen.
Det handlar här för oss om mycket viktiga insatser som kräver maximal flexibilitet från vår sida.
GermanMan kann nicht diesem Land Transformationsprozesse abverlangen, denen es sich unterworfen hat.
Det är inte acceptabelt att begära att ett sådant land ska gå igenom omvandlingsprocesser som det redan har genomgått.
GermanLeider, liebe Kollegen, ist dieses Gebäude nicht frei von Kinderkrankheiten, die uns allen und den Medien Nachsicht abverlangen.
Tyvärr är denna byggnad inte fri från barnsjukdomar, som både vi och media måste ha överseende med.
GermanErwartet wird jetzt eine deutliche Reaktion der Türkei, und das wird der Europäischen Union noch viel Geduld abverlangen.
Vi väntar nu på en tydlig turkisk reaktion, och det kommer fortfarande att kräva mycket europeiskt tålamod.
GermanSie werden daran ablesen können, ob sich die enormen Anstrengungen, die wir für ihre Völker von ihnen abverlangen, auch wirklich lohnen.
De kommer då att få se om de kraftansträngningar vi kräver att de gör för sina stater är mödan värda.
GermanLeider wäre es einfach nur lächerlich, wenn wir auch Gutachtern für Kartoffeln und Blumensamen solche Eide abverlangen würden.
Tyvärr skulle det nog enbart väcka löje om vi också tvingade besiktningsmän för potatis och blomfrön att avlägga sådana eder.
GermanDie Kommission muss prüfen, wie sie den Fischern finanziell entgegenkommen kann, zweifellos wird es den Fischern Opfer abverlangen.
Kommissionen måste undersöka hur de kan tillmötesgå fiskarna ekonomiskt, vilket onekligen kommer att innebära uppoffringar för yrkesfiskarna.
GermanDie Kommission leistete einem höchst reaktionären Verfassungsvertrag Vorschub, der den Arbeitnehmern neue Opfer abverlangen wird.
Kommissionen har bidragit till och verkat för ett djupt reaktionärt konstitutionellt fördrag som kommer att skapa nya prövningar för arbetarna.
GermanGleichzeitig wird uns die Zusammenarbeit in Europa meiner Überzeugung nach mehr und mehr Zugeständnisse auf diesem Gebiet abverlangen.
Samtidigt är jag övertygad om att samarbetet i Europa i allt större utsträckning kommer att kräva att vi gör eftergifter inom detta område.
GermanDer Irak, dem wir abverlangen, dass er sich an internationale Vorschriften hält und die UN-Resolutionen befolgt, ist ein sehr gutes Beispiel.
Irak är ett mycket bra exempel, där vi kräver att de skall uppfylla internationella bestämmelser och Förenta nationernas resolutioner.
GermanEs sind die Bürger, die Unnachgiebigkeit von uns verlangen, dieselben, denen wir im Namen des Stabilitätspakts Opfer abverlangen.
Det är medborgarna som kräver att vi intar en fast hållning, samma medborgare till vilka vi vädjar att de skall göra uppoffringar i stabilitetspaktens namn.
GermanGleichwohl sind sie funktionsfähig, auch wenn sie den einzelnen Beteiligten große Anstrengungen abverlangen, sich gegenseitig anzuhören und Kompromisse zu schließen.
De fungerar ändå, även om de kräver stora ansträngningar när det gäller att lyssna och kompromissa mellan de olika parterna.