"abtreten" - Svensk översättning

DE

"abtreten" på svenska

DE

abtreten [abtretend|abgetreten] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "abtreten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIhre Wähler und Vertreter sollen die Macht an Beamte und Minister abtreten.
Deras väljare och valda skall ge bort makt till tjänstemän och ministrar.
GermanHerr Präsident, es gibt Fälle, in denen die Regel ihren Platz der Höflichkeit abtreten muß.
Herr ordförande, det finns fall då regelverket bör stå tillbaka för artighet eller vänlighet.
GermanSind sich die Kandidaten wirklich der Teile ihrer Souveränität bewußt, die sie an die Union abtreten werden müssen?
Har kandidaterna verkligen förstått hur stor del av sin suveränitet de blir tvungna att ge upp?
GermanEin Staat wird Mittel und Kompetenzen nie an einen anderen Staat abtreten, sondern immer nur an ein politisches Ganzes.
Ingen stat kommer att avstå från resurser och makt för en annan stats skull, utan enbart för en politisk helhet.
GermanIch kann jedoch dem Kollegen Occhetto nicht zustimmen, wenn er glaubt, daß das Abtreten Berishas die Situation erleichtern könnte.
Emellertid kan jag inte hålla med ledamoten Occhetto när han anser att Berishas avgång kan underlätta situationen.
GermanSchließlich haben wir alle beim Rinderwahnsinn erlebt, daß das Parlament diese Verantwortung nicht an die Kommission abtreten sollte.
Efter allt vi sett i samband med galna ko-sjukan så bör parlamentet inte lämna över detta ansvar till kommissionen.
GermanEs ist die einzige mir bekannte natürliche Ressource, die alle Mitgliedstaaten als Gemeineigentum der Europäischen Union abtreten.
Det här mig veterligt den enda naturresurs som alla medlemsstater går med på att betrakta som Europeiska unionens gemensamma egendom.
GermanWenn er ein Staatsmann wie Mandela ist, dann sollte er mit Würde abtreten und es jemand anderem von der ZANU-PF ermöglichen, sich zur Wahl zu stellen.
Om han är en statsman, som Mandela, då borde han dra sig tillbaka med värdighet och låta någon annan från ZANU-PF ställa upp som motkandidat.
GermanDas ist nicht so, sondern die Europäische Union basiert auf einem Vertragswerk, mit dem die Mitgliedstaaten Kompetenzen an die europäische Ebene abtreten.
Så är det inte, utan Europeiska unionen är grundad på ett fördragsverk där medlemsstaterna avstår från behörighet till den europeiska nivån.
GermanKurz nach dieser Begegnung kündigte Kabila an, daß er die Hauptstadt Kinshasa gewaltsam einnehmen werde, sollte Präsident Mobutu nicht innerhalb einer Woche abtreten.
Kort efter detta möte tillkännagav Kabila att han skulle inta huvudstaden med våld om president Mobutu inte avgick inom en vecka.
GermanWie wird die Autorität aussehen, an die die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer Souveränität abtreten werden, um souverän die oben genannten Probleme lösen zu können?
Vilken myndighet skall kunna ta över en del av medlemsstaternas suveränitet för att kunna med kraft lösa de problem som angivits ovan?
GermanDie hat vor kurzem geschrieben, dass viele Staatsmänner großer Länder – Schröder, Chirac, Blair – in den nächsten Jahren abtreten werden.
Enligt en färsk artikel i förväntas många av statsmännen i de större länderna – Gerhard Schröder, Jacques Chirac, Tony Blair – att dra sig tillbaka inom de närmaste åren.
GermanSie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und von ihren Darlehensnehmern die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren verlangen.
Den får överlåta sina fordringar på kapitalmarknaden och får för detta ändamål kräva att dess låntagare utfärdar obligationer eller andra värdepapper.
GermanAls Präsident des Übergangsparlaments wurde Erzbischof Mondengwo auch als möglicher Nachfolger von Präsident Mobutu, sollte dieser abtreten oder sterben, nominiert.
Som ordförande för övergångsregeringen är monseigneur Monsengwo också anvisad som möjlig efterträdare till president Mobutu, om denne skulle avgå eller avlida.
GermanDie Niederlande mussten dieses Gebiet jedoch vor 40 Jahren unter dem Druck der Vereinigten Staaten abtreten, die auf die Herstellung guter Beziehungen zu Indonesien bedacht waren.
Efter påtryckningar från Förenta staterna, som ville ha goda förbindelser med Indonesien, tvingades Nederländerna att avstå området för 40 år sedan.
GermanAlle jubeln über die jüngsten Entwicklungen in Georgien: die Stürmung des Parlaments und das Abtreten des in der Vergangenheit lange gepriesenen Präsidenten Schewardnadse.
Alla delar den euforiska glädjen över den senaste utvecklingen i Georgien – stormningen av parlamentet och den en gång allmänt så hyllade president Eduard Sjevardnadzes avgång.
GermanDas führt zum massiven Abtreten nationaler Vollmachten und wird in seiner Dummheit noch dadurch verschlimmert, dass es keinerlei Kontrolle gibt, was die Kommission in unserem Namen tut.
Det innebär att man överger en stor del av de nationella befogenheterna, som dåraktigt nog förenas med bristen på verklig kontroll över det som kommissionen gör i vårt namn.