"abträglich" - Svensk översättning

DE

"abträglich" på svenska

SV
DE

abträglich {adjektiv}

volume_up
abträglich
Wir schaffen Unsicherheit, und Unsicherheit ist der wirtschaftlichen Entwicklung abträglich.
Vi skapar osäkerhet, och osäkerheten är skadlig för den ekonomiska utvecklingen.
Uns muss bewusst sein, dass Migration ohne entsprechende Integrationsbedingungen beiden Seiten abträglich ist.
Vi måste erkänna att utan lämpliga förutsättningar för integration är migration skadlig för båda sidor.
Es wäre jedoch abträglich, ihrer Erfüllung vorzugreifen und sie vor unseren Konkurrenten zu erfüllen.
Samtidigt skulle det vara skadligt att föregripa tillämpningen av dem, och att göra det innan våra konkurrenter gör det.

Användningsexempel för "abträglich" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas ist der Effizienz abträglich und haushaltspolitisch unverantwortlich.
Detta är inte till godo för ändamålsenligheten, och det är budgetmässigt oansvarigt.
GermanUnlautere Handelspraktiken sind ferner dem Vertrauen in den Markt abträglich.
Vid sidan om det skadar illojal handelspraxis förtroendet för marknaden.
GermanWir schaffen Unsicherheit, und Unsicherheit ist der wirtschaftlichen Entwicklung abträglich.
Vi skapar osäkerhet, och osäkerheten är skadlig för den ekonomiska utvecklingen.
GermanJedermann weiß, wie abträglich ein Europa à la carte der Kohärenz ist.
Alla känner till den orimliga kostnaden för enhetlighet i ett Europa med valfrihet.
GermanEine schwerfällige und kostenintensive Verwaltung ist der Wirksamkeit abträglich.
En ohanterlig och kostsam förvaltning minskar denna effektivitet.
GermanGerade das wäre dieser zweiten Säule, dem innovativeren Teil der Politik, eher abträglich.
Detta vore snarast skadligt för den andra pelaren, den mer nyskapande delen av politiken.
GermanIn unserer Geschichte waren Supermächte dem Frieden stets abträglich.
I vår historia har supermakter alltid varit till förfång för freden.
GermanEr ist der Unterstützung der Zusammenarbeit durch die Bürger abträglich.
Detta har stor betydelse för det folkliga stödet för samarbetet.
GermanDas ist der Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Union abträglich.
Detta skulle inte gynna unionens slagfärdighet och trovärdighet.
GermanSolche Reden sind Europa nicht zuträglich, sondern eindeutig abträglich.
Den här typen av tal främjar inte, utan går klart emot Europa.
GermanDas ist nicht notwendig und wäre unserer politischen Glaubwürdigkeit abträglich.
Det är onödigt och gör inte vår politik trovärdig.
GermanDiese Indiskretionen sind auch bedauerlich, weil sie unserer eigenen Verhandlungsposition abträglich sind.
Dessa läckor är också beklagliga eftersom de inte gynnar vår egen förhandlingsposition.
GermanPolitisches und wirtschaftliches Gleichgewicht ist jedoch einer immer stärker unipolaren Welt höchst abträglich.
Men den politiska och ekonomiska jämvikten ruinerar tvärtom en alltmer enpolig värld.
GermanIn dem Abkommen von Cotonou wurde erstmals anerkannt, dass die Korruption der Entwicklung abträglich ist.
Det var i Cotonouavtalet som det först erkändes att korruption är ett hinder för utveckling.
GermanDieses Abkommen ist zwar für bestimmte Unternehmen attraktiv, der Umwelt und der Demokratie ist es jedoch abträglich.
Detta avtal är fördelaktigt för ett antal företag, men till nackdel för miljön och demokratin.
GermanWir können eine Minderheitenpolitik, die der sozialen Kohäsion notwendigerweise abträglich ist, nur ablehnen.
Vi kan bara förkasta en minoritetspolitik som ofrånkomligen är farlig för den sociala sammanhållningen.
GermanZum Glück ist dieser kleine Teil des Textes dem Gesamtinhalt nicht abträglich, den ich für positiv halte.
Lyckligtvis omintetgör inte den här lilla textdelen innehållet i dess helhet, vilket jag tycker är positivt.
GermanUns muss bewusst sein, dass Migration ohne entsprechende Integrationsbedingungen beiden Seiten abträglich ist.
Vi måste erkänna att utan lämpliga förutsättningar för integration är migration skadlig för båda sidor.
GermanUnterschiedliche Normen sind für die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften abträglich.
Olika normer är till men för lagstiftningen i medlemsstaterna, eftersom konkurrensargument då hela tiden skulle spela huvudrollen.
GermanEs wäre jedoch abträglich, ihrer Erfüllung vorzugreifen und sie vor unseren Konkurrenten zu erfüllen.
Samtidigt skulle det vara skadligt att föregripa tillämpningen av dem, och att göra det innan våra konkurrenter gör det.

Synonymer (tyska) till "abträglich":

abträglich