"Abteilung" - Svensk översättning

DE

"Abteilung" på svenska

DE

Abteilung {femininum}

volume_up
Wir halten es für erfreulich, daß die Beschäftigung eine eigene Abteilung im Vertrag bekommt.
Vi anser det vara glädjande att sysselsättningen fått en egen avdelning i fördraget.
Wie Sie wissen, befasst sich nunmehr eine Abteilung von Europol mit der Terrorismusbekämpfung.
Ni känner till att Europol har en hel avdelning för bekämpning av terrorism.
Damit befaßt sich momentan eine andere Abteilung.
Detta är för närvarande en angelägenhet för en annan avdelning.
Abteilung (även: Division, Liga)
Abteilung (även: Sektion)
Ja, vi är officiellt Sektion 8.
Die Erwägung, diesen Prozess vorerst durch spezialisierte Abteilungen der EIB und später durch eine euromediterrane Entwicklungsbank zu fördern, ist unbedingt zu befürworten.
Man bör se mycket positivt på möjligheten att stödja denna process via specialiserade sektioner inom EIB i dag och inom en Europa-Medelhavsbank för utveckling i framtiden.

Användningsexempel för "Abteilung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDieser Bericht gehört in die Abteilung lächerlich, fummelig und kleinlich.
Detta betänkande hör till avdelningen löjligt, klåfingrigt samt detaljreglering.
GermanUnd dennoch liegt sein Anteil an den Mitteln des EAGFGL - Abteilung Garantie nur bei 4 %.
Emellertid utgör den bara 4 procent av budgeten för EUGFJ, garantisektionen.
GermanDie Mittel des EAGFL, Abteilung Garantie, werden regelmäßig nicht voll ausgeschöpft.
När det gäller EUGFJ-Garantis krediter, är de ständigt underutnyttjade.
GermanWir halten es für erfreulich, daß die Beschäftigung eine eigene Abteilung im Vertrag bekommt.
Vi anser det vara glädjande att sysselsättningen fått en egen avdelning i fördraget.
GermanWie Sie wissen, befasst sich nunmehr eine Abteilung von Europol mit der Terrorismusbekämpfung.
Ni känner till att Europol har en hel avdelning för bekämpning av terrorism.
GermanDie Abteilung wurde 1995 ins Leben gerufen, als zwölf Bilder beschlagnahmt wurden.
Denna enhet inrättades 1995, då 12 bilder beslagtogs.
GermanJedes Kommissionsmitglied ist für seine Abteilung verantwortlich und rechenschaftspflichtig.
Jag kan nämna tre skäl: För det första, det politiska ansvaret måste iakttas av varje enskild ledamot.
GermanIch stelle die Legitimität dessen in Frage, daß diese Abteilung zur Finanzierung von Strukturmaßnahmen verwendet wird.
Jag ifrågasätter detta, eftersom denna är van vid att finansiera strukturåtgärder.
GermanUnd er wurde von diesen beiden Frauen begleitet, die beide eine ziemlich hohe Position in seiner Abteilung innehatten.
Han hade med sig två kvinnor, på hyfsat höga positioner i hans departement.
GermanDas gilt übrigens auch für die Unterrubrik Ausgaben für Strukturmaßnahmen in der Abteilung Garantie.
Det gäller för övrigt också för underkategorin utgifter för strukturella åtgärder inom sektionen garanti.
GermanDamit befaßt sich momentan eine andere Abteilung.
Detta är för närvarande en angelägenhet för en annan avdelning.
GermanDie von der Sheriff-Abteilung erwischten zwei Autodiebe.
Ja, Jon, vi har gripit två svindlare på ett köpcenter.
GermanDaher muss sich eine gesonderte Abteilung der Agentur mit den traditionellen nationalen Minderheiten befassen.
Därför måste en särskild avdelning inom byrån hantera frågan om traditionella nationella minoriteter.
GermanDiese können jedoch bereits heute von der Abteilung Garantie finanziert werden, und werden auch teilweise daraus finanziert.
Dessa kan dock redan nu finansieras av EUGFJ: s garantisektion, vilket också delvis görs.
GermanWas die Novel-Food-Verordnung angeht, so arbeitet die Abteilung von Herrn Byrne einen entsprechenden Vorschlag aus.
När det gäller förordningen om nya livsmedel så håller Byrnes avdelning på att utarbeta ett förslag.
GermanTierärzte dieser Abteilung führen routinemäßig Fleischuntersuchungen bei allen geschlachteten Tieren durch.
Rutinmässiga obduktioner av alla djur som slaktas genomförs av veterinärer som är anställda av departementet.
GermanDas geschieht mit Mitteln des EAGFL, Abteilung Garantie.
GermanEbenso werde ich in die Finanzierung durch die Abteilung Garantie bestimmte Evaluierungsmaßnahmen aufnehmen.
Likaså kommer jag att i finansieringen att ta med utvärderingsåtgärder som har bestämts av EUGFJ: s garantisektion.
GermanBetrug er 1995 noch 5,3 % der Gesamtausgaben des EAGFL - Abteilung Garantie, so war er 1999 auf 3,6 % abgesunken.
Det utgjorde 1995 5,3 procent av de totala utgifterna i EUGFJ, garantisektionen, men har 1999 minskat till 3,6 procent.
GermanIn meiner Abteilung ist er zurzeit der beste Arzt.

Synonymer (tyska) till "Abteilung":

Abteilung