"Absprache" - Svensk översättning

DE

"Absprache" på svenska

DE

Absprache {femininum}

volume_up
So lautet jedenfalls die Absprache mit dem Rat.
Det var den överenskommelse som vi gjorde med rådet.
So werden etwa die deutsche Minderheit in Polen und die deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik in Absprache mit diesen Staaten von Deutschland gefördert.
Exempelvis stöder Tyskland de tyska minoriteterna i Polen och Tjeckien, efter överenskommelse med dessa stater.
Außerdem, Frau Lulling, gibt es eine Absprache mit den Kommissaren, daß sie zu strikt festgelegten Terminen hier zu erscheinen haben.
Förutom detta, Lulling, finns det dessutom en överenskommelse med kommissionsledamöterna om att de skall vara här på vissa strikt fastställda tider.

Användningsexempel för "Absprache" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDa kommt also das Geld her, und diese Absprache wird auch umgesetzt werden.
Så det är där pengarna kommer ifrån, och det arrangemanget kommer att ställas i ordning.
GermanDas nennen wir in Dänemark eine geheime Absprache oder eine Preisabsprache.
Det är det som vi i Danmark kallar " mestergris " eller ett prisavtal.
GermanEine Absprache, die immer zwischen den Institutionen bestanden hat, ist verletzt worden.
Den gentlemannaöverenskommelse som alltid har funnits mellan institutionerna har brutits.
GermanMeines Erachtens sollte der Rat diesen Weg in Absprache mit uns verfolgen.
Jag anser att detta är den väg som rådet bör följa i dialog med oss.
GermanDeswegen schlage ich vor, auch in Absprache mit anderen Fraktionen, die Erwägung N zu ersetzen.
Efter samråd med de övriga grupperna föreslår jag därför att skäl N ersätts.
GermanEs wurde lediglich eine Absprache getroffen, die derzeitige Verlustrate spürbar zu verringern.
Det finns endast ett avtal om en väsentligt reducera utdöendet av arter.
GermanDabei wird hoffentlich das übliche Prozedere in Absprache mit dem Parlament eingehalten.
Detta kommer förhoppningsvis att göras enligt det sedvanliga förfarandet i samråd med parlamentet.
GermanEine solche Aktion kann auch nur in Absprache und in Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen gelingen.
En sådan åtgärd kan bara lyckas genom avtal och samarbete med berörda personer.
GermanDarum sollte in Absprache mit den Fraktionen der Text ersetzt werden durch:
Därför borde texten i gruppernas uttalande ersättas med:
GermanWenn niemand Einwände erhebt, können Sie also die Summe in Absprache mit den Koordinatoren anpassen.
Om ingen har något att invända kan ni därför justera beloppet tillsammans med samordnarna.
GermanVon entscheidender Bedeutung ist die bei der Absprache mit dem Rat erzielte Einigung über die Vorgehensweise.
Det är av yttersta vikt att vi, i samråd med rådet, har nått enighet om hur vi ska göra det.
GermanSo lautet jedenfalls die Absprache mit dem Rat.
Det var den överenskommelse som vi gjorde med rådet.
GermanSodann habe ich in Absprache mit dem Rat und ausgehend von den Nominierungen der Mitgliedstaaten mein Team zusammengestellt.
I enighet med rådet och utifrån medlemsstaternas nomineringar satte jag sedan ihop mitt arbetslag.
GermanDeshalb habe ich in Absprache mit Frau Wallström dem Kollegium Leitlinien vorgelegt, die am 14.
Därför har jag i samförstånd med Wallström lagt fram riktlinjer för kollegiet, vilka godkändes den 14 mars.
GermanIch tue das als Ausschußvorsitzender und in Absprache mit dem Berichterstatter und mit verschiedenen Fraktionsvorsitzenden.
Jag gör det i egenskap av utskottsordförande och i samråd med föredraganden och olika partigruppsordförande.
GermanWir haben unsere Absprache ignoriert.
Vi har inte brytt oss om det som vi kom överens om.
GermanEs geht nicht um Reformen gegen die Akteure, sondern um die Weiterentwicklung dieser Sektoren in Absprache mit ihnen.
Det handlar inte om att reformera mot aktörerna, utan att få dessa sektorer att göra framsteg tillsammans med aktörerna.
GermanErstens wurden die Keulungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und in Absprache mit der Kommission durchgeführt.
För det första genomfördes avlivningarna i enlighet med lagen och i fullständigt samråd med Europeiska kommissionen.
GermanKönnten wir in Absprache mit den UN und dem Commonwealth nicht einen wirklichen Vermittler oder eine Vermittlungsinstanz einsetzen?
Skulle vi inte kunna tillsätta en riktig medlare eller ett medlingsorgan i samordning med FN och Commonwealth?
GermanNatürlich muß die Türkei ihre Innenpolitik frei und in bilateraler Absprache mit anderen Ländern selbst bestimmen können.
Självfallet måste Turkiet ha all rätt att driva sin egen politik inom Turkiet och på en bilateral grund med andra länder.

Synonymer (tyska) till "Absprache":

Absprache