"absorbieren" - Svensk översättning

DE

"absorbieren" på svenska

DE

absorbieren {verb}

volume_up
absorbieren (även: aufsaugen)
Bei Ihren Anhörungen hier im Parlament hatten Sie den Mut, die Absicht zu äußern, dass einige der neuen Länder möglicherweise über 4 % des Bruttoinlandsprodukts absorbieren können.
När ni närvarade under utfrågningarna här i parlamentet hade ni modet att uttrycka åsikten att några av de nya länderna förmodligen skulle kunna absorbera mer än 4 procent av BNI.

Användningsexempel för "absorbieren" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanUnd hier ein Bild von Atomen in der Sonnenatmosphäre, die Licht absorbieren.
Och det här är en bild av atomer i Solens atmosfär som absorberar ljus.
GermanUnd in diesen Aushöhlungen bilden sich diese Mikroaushöhlungen, und wenn sie Erde verschmelzen, absorbieren sie Wasser.
I dessa håligheter, formas mikroskopiska håligheter och när de binder jord, absorberar de vatten.
GermanSie werden ermutigt, die Urwälder durch Plantagen schnellwachsender Arten zu ersetzen, um ein Maximum an CO2 zu absorbieren.
De uppmuntras till att ersätta naturskogar med planteringar bestående av snabbväxande arter som absorberar högsta möjliga mängd koldioxid.
GermanEs wird vorgeschlagen, vitale Teile des Rechtswesens der Länder, hierunter das Strafrecht und die Polizei, in die Unionsbürgerschaft zu absorbieren.
Man föreslår att vitala delar av landets rättsväsen, däribland straffrätt och polisväsen, skall absorberas av unionsmedborgarskapet.
GermanBei Ihren Anhörungen hier im Parlament hatten Sie den Mut, die Absicht zu äußern, dass einige der neuen Länder möglicherweise über 4 % des Bruttoinlandsprodukts absorbieren können.
När ni närvarade under utfrågningarna här i parlamentet hade ni modet att uttrycka åsikten att några av de nya länderna förmodligen skulle kunna absorbera mer än 4 procent av BNI.
GermanDrogen betäuben das Bewußtsein, die Reaktionen, den Widerstand, sie absorbieren emotionale und existentielle Schwankungen und Träume konkreter sozialer Gruppen, vor allem der Jugendlichen.
Det bedövar medvetandet, viljan att reagera och att göra motstånd, det absorberar emotionella, existensiella initiativ och drömmar hos vissa samhälleliga grupper, och då främst hos ungdomarna. "

Synonymer (tyska) till "absorbieren":

absorbieren