"absinken" - Svensk översättning

DE

"absinken" på svenska

SV
DE

absinken [absinkend|abgesunken] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "absinken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSie dürfen auf keinen Fall unter das derzeitige Niveau des Existenzminimums absinken.
Dessa får absolut inte hamna under den nuvarande nivån för existensminimum.
GermanDie Todesstrafe führt nicht zu einem Absinken der Kriminalität.
GermanVon den Arbeitnehmern wird Lohnzurückhaltung gefordert, was in Wirklichkeit ein Absinken des Realeinkommens darstellt.
Arbetstagarna förväntas hålla nere sina löneökningar, vilket i praktiken innebär minskade nettoinkomster.
GermanWir wollen diese Aussprache nicht in Kleinlichkeit absinken lassen und die Vertretung dieses Gesichtspunkts nationalen Interessen zuordnen.
Vi skall inte undervärdera debatten genom att försvara denna synpunkt med nationella intressen.
GermanEs würden auch alle Transaktionskosten für den Verkauf der Aktien sowie ihren erneuten Ankauf nach dem Absinken anfallen.
Det skulle också medföra transaktionskostnader när du sålde aktierna och sedan när du köpte dem igen efter fallet.
GermanIm Namen dieser gleichen Profitlogik wird in Europa das Brachlegen von Ackerland subventioniert, um ein Absinken der Preise zu verhindern.
Det är enligt detta vinsttänkande som Europa subventionerar träda av jordar för att undvika att kurserna sjunker.
GermanDas bedeutet, dass ein Absinken der Aktivität um einen Prozentpunkt durch einen halben Prozentpunkt Abweichung vom Haushalt kompensiert wird.
Det betyder att varje enpoängsminskning när det gäller åtgärder kompenseras av en halv poängs avvikelse från budgeten.
GermanDiese Streichung hat zu einem gewaltigen Preisrückgang auf dem Markt und zum nachfolgenden Absinken der Einkommen der Erzeuger geführt.
Effekterna av avskaffandet har lett till en enorm prisnedgång på marknaden med påföljande minskning av producenternas inkomster.
GermanSolange nichts unternommen wird, um das Absinken der Rohstoffpreise rückgängig zu machen, kann auch die Armut in Afrika nicht wirksam bekämpft werden.
Inte förrän man går till handling för att hindra fallet i varupriserna så kommer fattigdomen i Afrika att kunna tas itu med på rätt sätt.
GermanZudem kam es durch die BSE-Krise und dazu später noch durch die Maul- und Klauenseuche zu einem Absinken des Verbrauchs und einem Einbruch bei den Produktionspreisen.
Dessutom ledde BSE-krisen tillsammans med mul- och klövsjukan till att minska konsumtionen och till prisfall i produktionen.
GermanDas Absinken der Weltpreise unter das Produktionskostenniveau lässt weder die Länder des Südens noch diejenigen des Nordens positiv in die Zukunft blicken.
Att föra världspriserna närmare produktionskostnaderna kommer inte att ge bättre framtidsutsikter för länderna i söder än för dem i norr.
GermanDas Absinken der Marktpreise, das 1998 begann, bestätigt sich 1999, und die Perspektiven auf dem Weltmarkt bleiben in einigen Sektoren äußerst ungewiß.
Sänkningen av marknadspriserna som inleddes 1998 bekräftas 1999, och framtidsutsikterna på världsmarknaden förblir osäkra inom vissa sektorer.
GermanDass, gemessen am BIP, die öffentlichen Investitionen in die Bildung nicht oder kaum steigen und in einigen Mitgliedstaaten sogar tendenziell absinken.
Offentliga investeringar i kunskap, mätt i procentandelar av BNP, har gjort små eller inga framsteg alls och minskar till och med i några medlemsstater.
GermanErstens geht es darum, die Abschmelzung der Zollpräferenzspannen zu kompensieren, die auf das Absinken des durchschnittlichen Zollvolumens zurückzuführen ist.
Till att börja med kompensera urholkningen av marginalerna i preferensavgifterna som sänkningen av den genomsnittliga nivån av avgifter leder till.
GermanWir müssen gewährleisten, dass die Integration des europäischen Eisenbahnnetzes nicht zu einem Absinken des maximalen Sicherheitsstandards in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Union führt.
Vi måste se till att integreringen av det europeiska järnvägsnätet inte leder till att medlemsstaternas säkerhetsstandarder blir mindre stränga.
GermanEine 10%ige Abwertung des US­Dollar und des Yen gegenüber dem Euro bei einem gleichzeitigen Absinken des Goldpreises um 10 % würde den gesamten derzeitigen Kapitalbestand der EZB aufzehren.
En nedskrivning med 10 procent av dollarn och yenen mot euron, matchad med en nedgång med 10 procent på guldpriset, skulle tömma ECB: s hela nuvarande kapital.
GermanAb Dezember 2002 und während des ganzen ersten Halbjahres 2003 beobachtet man hingegen ein rasches Absinken der Zinssätze in Europa, das im Jahr 2004 erste positive Effekte zeitigt.
Från december 2002 fram till, låt oss säga, den första halvan av 2003 skedde en mycket kraftig sänkning av räntan i Europa, och vi har börjat se de positiva effekterna av detta under 2004.
GermanWie die Kommission feststellte, ist die Steuerung der Migrationsströme unerlässlich, wenn wir unser Wirtschaftswachstum bewahren und ein Absinken unserer Lebensqualität verhindern wollen.
Som kommissionen konstaterade är hanteringen av migrationsflödena av avgörande betydelse om vi skall kunna undvika en minskning i den ekonomiska tillväxten och en försämrad livskvalitet.
GermanEs liegt auch in unserem eigenen Interesse als Europäer, denen es besser geht als den meisten Menschen auf der Welt, nicht zuzulassen, daß große Teile der Welt in immer tiefere Armut absinken.
Det ligger också i vårt eget intresse som européer, vi som har det bättre än de flesta människor på jorden, att se till att inte större delen av mänskligheten sjunker allt djupare ned i fattigdomen.

Synonymer (tyska) till "absinken":

absinken