"Absenkung" - Svensk översättning

DE

"Absenkung" på svenska

DE

Absenkung {femininum}

volume_up
Absenkung (även: Hügel, Hang)
Absenkung

Användningsexempel för "Absenkung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer Binnenmarkt hat zu einer Absenkung der Verbraucherschutzstandards geführt.
Den inre marknaden har lett till en sänkning av konsumentens skyddsstandard.
GermanAußerdem dürfte dieser Schritt nicht zu einer Absenkung der Erzeugerpreise führen.
Dessutom borde inte införandet av detta steg leda till att produktionspriserna sjunker.
GermanDer Abbau von Staus, die Absenkung von Schwellen und der bessere Zugang zählen ebenfalls dazu.
Också reducering av flaskhalsar och hinder och större tillgänglighet hör hit.
GermanDie Absenkung des Schwellenwerts auf 0,5 % ist sehr begrüßenswert.
Tröskelvärdet har sänkts till 0,5 procent, vilket är mycket bra.
GermanMehr Harmonisierung: ja, Absenkung des Niveaus: nein.
Samordna genom strängare bestämmelser, ja, men genom lägre bestämmelser, nej.
GermanDeshalb werden wir gegen eine Absenkung der Normen stimmen.
Det är anledningen till att vi kommer att rösta mot att sänka normerna.
GermanDie von der Kommission vorgeschlagene Absenkung der Interventionspreise ist problematisch.
Den sänkning av spannmålets administrativa interventionspris som kommissionen föreslår är problematisk.
GermanIch denke, dass für die Realisierung dieses Ziels eine massive Absenkung der Arbeitsabgaben erforderlich ist.
Jag anser att detta kan åstadkommas genom omfattande sänkningar av skatten på arbete.
GermanDrittens: Erforderlich ist eine Absenkung des Wahlalters.
För det tredje: Det är nödvändigt att sänka rösträttsåldern.
GermanEs geht auch darum, zu sehen, mit wie viel Prozent Absenkung wir in welcher Zeitphase über die Runden kommen können.
Vi måste också se hur många procents minskning vi klarar av och över vilken tidsperiod.
GermanIch kann daher keine Änderungsanträge akzeptieren, die zu einer Absenkung des Verbraucherschutzniveaus führen würden.
Jag kan därför inte godta ändringsförslag som skulle leda till en sänkt konsumentskyddsnivå.
GermanDe facto kann MAI also zu einer Anhebung der Normen führen, und nicht, wie behauptet worden ist, zu einer Absenkung.
De facto kan MAI alltså leda till upprustning av normer och inte, som det påstås, till nedrustning.
GermanOffensichtlich empfehlen Biologen der Kommission jetzt ein Verbot der Kabeljaufischerei und eine Absenkung anderer Quoten.
Biologer rekommenderar tydligen fiskeriutskottet att förbjuda torskfiske och att sänka andra kvoter.
GermanIn diesem Zusammenhang schlägt die Kommission auch vor, diese Absenkung der Interventionspreise nur zur Hälfte zu erstatten.
Samtidigt föreslår kommissionen att bara hälften av sänkningen av de administrativa priserna skulle ersättas.
GermanDafür allerdings müsste diesem Landwirt eine der Absenkung entsprechende zusätzliche Ausgleichszahlung gewährt werden.
För detta måste man dock garantera denna jordbrukare ytterligare en kompensationsbetalning som motsvarar sänkningen.
GermanDer I.F. tritt nun in einer zweiten Phase für die langsame Absenkung der Zinsen sowie für eine nachfrageorientierte Fiskalpolitik ein.
IMF går nu in i en andra fas med en långsam räntesänkning liksom en efterfrågeinriktad finanspolitik.
GermanDoch der Ausgleich für Fehlinvestitionen darf nicht über ein Absenkung der Sicherheitsnormen für gefährliche Abfälle erfolgen.
Men en gottgörelse av investeringsmisstag får inte ske till priset av sänkta säkerhetsnormer för farligt avfall.
GermanErstens kommt es dort zu einer Absenkung des Sozialschutzniveaus, wo wir uns Konvergenz auf einem Niveau erhoffen.
Det första är att det talas om att anpassa den sociala tryggheten nedåt, när vi hoppas att det talas om konvergens på samma nivå.
GermanIch möchte erneut darauf hinweisen, dass eine umfassende Harmonisierung nicht zu einer Absenkung des Verbraucherschutzniveaus führen wird.
Jag vill upprepa att en fullständig harmonisering inte kommer att leda till en sänkt konsumentskyddsnivå.
GermanDiese Absenkung der Förderschwellen ist auch für die Erweiterung bestehender umweltfreundlicher und umweltverträglicher Güterverkehrsdienste von Bedeutung.
Denna sänkning av stödbelopp är också viktig för utvidgningen av nuvarande hållbara transporttjänster.