"abseits" - Svensk översättning

DE

"abseits" på svenska

SV
DE

abseits {adverb}

volume_up
1. sport
abseits
2. annat
abseits
Dies wäre beispielsweise bei Verbrennungsanlagen in abseits gelegenen Gebieten völlig unmöglich.
Detta skulle t.ex. vara omöjligt för förbränningsanläggningar i avsides liggande områden.

Användningsexempel för "abseits" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer Tenor der Berichte ist durchweg positiv und damit sind jegliche Nörgler ins Abseits gedrängt.
Tonen i betänkandena är mycket positiv, och belackarna måste därför kliva åt sidan.
GermanDas ist nun wirklich völlig abseits von dem, was die große Mehrheit dieses Parlamentes denkt.
Det är verkligen något helt annat än vad den stora majoriteten i detta parlament anser.
GermanVor allem müssen wir diesen Bereich aus dem Abseits holen und Betroffene integrieren.
Framför allt måste vi öppna detta ämne och inbegripa dem som lider av sjukdom på just detta område.
GermanEs kann nicht sein, dass der Balkan ins europäische Abseits gerät.
Det är oacceptabelt att Balkan blir till ett europeiskt ingenmansland.
GermanDies wäre beispielsweise bei Verbrennungsanlagen in abseits gelegenen Gebieten völlig unmöglich.
Detta skulle t.ex. vara omöjligt för förbränningsanläggningar i avsides liggande områden.
GermanDas betrifft auch die ländlichen und die abseits liegenden Gebiete.
Detta gäller också landsbygdsområden och avlägset belägna områden.
GermanImmer dann, wenn es eine ernste und schwierige Situation zu meistern gilt, scheint Europa abseits zu stehen.
Varje gång situationen är allvarlig och dramatisk tycks Europa frånvarande.
GermanSeit den letzten zwei Jahren stellen wir fest, daß die Medien mehr und mehr ins Abseits gedrängt werden.
De senaste två åren har vi kunnat konstatera att medierna mer och mer har petats åt sidan.
GermanEin solches Vorgehen führt fast immer dazu, dass die Schwachen ins Abseits gestellt werden.
Det medför nästan alltid social uteslutning av de svaga.
GermanStattdessen sollten sich die Sozialdemokraten die Frage stellen, warum sie sich abseits halten.
I stället borde de fråga sig varför de står vid sidan av.
GermanDarum dürfen wir bei diesem Friedensprozeß nicht abseits stehen und uns auf symbolische Gesten beschränken.
Därför får vi i den här fredsprocessen inte bara sitta och titta på och göra symboliska gester.
GermanEuropa und seine Institutionen können nicht abseits stehen.
Europa och dess institutioner kan inte vara åskådare.
GermanHierbei darf der Ministerrat nicht länger abseits stehen.
Här får ministerrådet inte längre stå vid sidan om.
GermanDie EU möchte hier offensichtlich nicht abseits stehen.
Det är uppenbart att EU inte vill stå utanför.
GermanDiese sind besonders von der Gefahr betroffen, ins gesellschaftliche Abseits gestellt zu werden, da sie schlechter ausgebildet sind.
Dessa löper störst fara att ställas utanför samhället, eftersom de har sämre utbildning.
GermanEuropa kann es sich nicht leisten, ins Abseits zu geraten.
GermanAm wichtigsten ist natürlich der Grundsatz, dass auf der Straße und abseits der Straße dieselben Standards gelten müssen.
Principen om att samma standarder måste gälla på och utanför vägarna är naturligtvis ytterst viktig.
GermanDie Realität ist die, dass die Armen in den abseits gelegenen Regionen direkte Nettozahler an den EU-Haushalt sind.
Verkligheten är att fattiga människor i avlägsna regioner är direkta nettobidragsgivare till EU: s budget.
GermanEine weitere Bemerkung: Das Europäische Parlament darf bei der Herausbildung der Asylpolitik nicht abseits stehen.
Ett annan sak som jag vill påpeka är att Europaparlamentet inte får vara passivt när asylpolitiken utformas.
GermanSie wurden schnell und entschieden ins Abseits gedrängt.

Synonymer (tyska) till "abseits":

abseits
Abseits