"Abschnitt" - Svensk översättning

DE

"Abschnitt" på svenska

DE

Abschnitt {maskulinum}

volume_up
Abschnitt (även: Absatz)
Die erste betrifft den Abschnitt der Mitteilung über Handel für nachhaltige Entwicklung.
Det första gäller meddelandets avsnitt om handel för hållbar utveckling.
Sie übernehmen einfach einen Abschnitt der Verfassung, der ausdrücklich abgelehnt wurde.
De antar helt enkelt ett avsnitt ut konstitutionen som uttryckligen har avvisats.
In dem Bericht gibt es einen besonderen Abschnitt über das Ostsee-Gebiet.
I betänkandet finns ett särskilt avsnitt om Östersjöområdet.
Abschnitt (även: Absicht, Zweck)
Im letzten Abschnitt der Begründung wird auf die Absicht der Kommission verwiesen, binnen 18 Monaten nach Annahme des Vorschlags eine Folgenabschätzung vorzunehmen.
I motiveringen finns en hänvisning till kommissionens avsikt att genomföra en miljökonsekvensstudie inom 18 månader efter det att förslaget antagits.
Die heute in den ersten Stunden des Konfliktes zynisch verkündete Absicht, die politische Führung des Irak auszuschalten, ist ein neuer Abschnitt auf dem Weg in die Barbarei.
Avsikten att mörda de irakiska politiska ledarna, som i dag cyniskt aviseras under konfliktens första timmar, utgör en ny etapp på vägen mot barbariet.
Wenn wir morgen also gegen bestimmte Änderungsanträge oder Abschnitte stimmen, dann gewiß nicht wegen des Inhalts, sondern um Ihren Bericht insgesamt besser lesbar zu machen.
När vi i morgon således kommer att rösta emot vissa ändringsförslag eller emot vissa punkter är det absolut inte på grund av innehållet, utan i avsikt att göra en mer läsbar helhet av ert betänkande.

Användningsexempel för "Abschnitt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDurch ihre Erfolge ist die Union im neuen historischen Abschnitt ein Vorbild.
Genom sina framgångar utgör unionen i det nya historiska skedet ett föredöme.
GermanDas ist zweifellos das, was Sie den umweltpolitischen Abschnitt der GAP nennen.
Det är utan tvivel detta ni kallar miljöavsnittet i den gemensamma jordbrukspolitiken.
GermanDer zweite Punkt betrifft das qualifizierte Personal, wie in Abschnitt 14 dargelegt.
Den andra frågan gäller en kvalificerad personal vilket behandlas i punkt 14.
GermanIn Bezug auf Abschnitt 26 gibt es unterschiedliche Nuancen in den einzelnen Sprachen.
Vad punkt 26 beträffar så föreligger nyansskillnader mellan de olika språken.
GermanSie übernehmen einfach einen Abschnitt der Verfassung, der ausdrücklich abgelehnt wurde.
De antar helt enkelt ett avsnitt ut konstitutionen som uttryckligen har avvisats.
GermanDer dritte Abschnitt umfasst die Vorschlagsphase und der vierte die Verhandlungsphase.
Som tredje del kommer en förslagsfas och som fjärde del en förhandlingsfas.
GermanDieser Abschnitt der Gemeinsamen Erklärung sollte nun den Bericht als solchen ersetzen.
Denna punkt i det gemensamma uttalandet bör ersätta betänkandet som sådant.
GermanDer erste Abschnitt war die Reflexion und keine Siesta, wie es einige gern nennen würden.
Den första fasen var eftertanke, och inte siesta, som vissa skulle vilja kalla det.
GermanDieser Abschnitt behandelt auch die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei.
I denna punkt behandlas också förbindelserna mellan Grekland och Turkiet.
GermanZweitens Schengen, in Abschnitt 22-24 geht es um Justiz und Inneres.
För det andra, Schengen: Punkterna 22 och 24 handlar om rätts- och inrikesfrågor.
GermanDieser Abschnitt gilt nur für Google Chrome-Browser unter Windows und Linux.
Det här gäller bara för webbläsaren Google Chrome i Windows och Linux.
GermanIm Amsterdamer Vertrag haben wir den Abschnitt über Rüstung zur Verteidigung.
Vi har i Amsterdamfördraget fått avsnittet om försvarets upprustning.
GermanLesen Sie dazu den Abschnitt Wie füge ich meiner Website Tracking-Code hinzu?.
Information om hur du går tillväga finns i Hur lägger jag till spårningskod på min webbplats?
GermanBei aller Ausführlichkeit ist diesem Thema lediglich ein kurzer Abschnitt gewidmet.
Av alla de ord som finns i detta meddelande, behandlas denna fråga bara i en enda kort punkt.
GermanDarüber kann der Abschnitt zur präventiven und zivilen Sicherheitspolitik nicht hinwegtäuschen.
Avsnittet om förebyggande och civil säkerhetspolitik kan inte blunda för detta.
GermanDie erste betrifft den Abschnitt der Mitteilung über Handel für nachhaltige Entwicklung.
Det första gäller meddelandets avsnitt om handel för hållbar utveckling.
GermanDas ist ein neuer Abschnitt der Richtlinie, der nach unserer Ablehnung 1996 hinzugefügt wurde.
Detta utgör ett nytt avsnitt i direktivet, nytt sedan det förkastades av oss 1996.
GermanDieser Abschnitt ist im Ausschuß abgelehnt worden, wurde aber irrtümlicherweise mit aufgenommen.
Detta har utskottet röstat bort, men av misstag har denna punkt ändå kommit med.
GermanIch schlage vor, wir streichen einfach diesen Abschnitt, indem wir morgen mit Nein stimmen.
Jag föreslår att vi helt enkelt stryker detta avsnitt genom att rösta " nej " imorgon.
GermanZur Anzeige von Zahlen im Format Wissenschaft fügen Sie folgende Formatcodes in einen Abschnitt ein.
Antalet nollor eller #-tecken till höger bestämmer antalet siffror i exponenten.