"abschließend" - Svensk översättning

DE

"abschließend" på svenska

DE

abschließend {adjektiv}

volume_up
abschließend (även: endgültig, final, terminal)
Dort wird als abschließende Regelung auf Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie verwiesen.
Där hänvisas som en slutgiltig bestämmelse till artikel 17.3 i direktivet.
Hier stehen Untersuchungen noch aus, um dies abschließend zu beurteilen.
Här väntar vi fortfarande på resultatet av undersökningarna för att kunna göra en slutgiltig bedömning.
Es freut mich zu hören, daß Sie zur Frage des Nickelgehalts von Münzen nicht abschließend Stellung genommen haben.
Det gläder mig att höra att ni inte har tagit slutgiltig ställning i frågan om nickelinnehållet i mynten.

Användningsexempel för "abschließend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAbschließend möchte ich auf die bevorstehende Osterweiterung der Union eingehen.
Avslutningsvis skulle jag vilja gå in på unionens förestående utvidgning österut.
GermanAbschließend möchte ich meine Zufriedenheit mit dem Bericht zum Ausdruck bringen.
Avslutningsvis, vill jag gärna uttrycka min tillfredsställelse över betänkandet.
GermanAbschließend ein Wort zu unserem Änderungsantrag zum Bericht des Kollegen Ferber.
Till sist ett par ord om vårt ändringsförslag till betänkandet av kollega Ferber.
GermanAbschließend möchte ich noch etwas zu den grenzüberschreitenden Zahlungen sagen.
Som sista punkt skulle jag vilja säga något om gränsöverskridande betalningar.
GermanAbschließend möchte ich auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den NRO verweisen.
Till sist vill jag betona vikten av att arbeta med icke-statliga organisationer.
GermanAbschließend der dritte und vielleicht einschneidendste Punkt in meinem Bericht.
Slutligen den tredje och kanske mest genomgripande punkten i mitt betänkande.
GermanAbschließend möchte ich um Zustimmung zum Bericht und zum Änderungsantrag bitten.
Jag vill till sist yrka på bifall till betänkandet och till detta ändringsförslag.
GermanAbschließend noch ein Wort zu den Bemerkungen von Kommissarin de Palacio zu Kyoto.
Till sist skulle jag vilja kommentera kommissionär de Palacios yttranden om Kyoto.
GermanLassen Sie mich abschließend noch einige der heute angesprochenen Punkte erwähnen.
Låt mig avslutningsvis nämna ytterligare ett par punkter som har lyfts fram i dag.
GermanAbschließend lassen Sie mich noch kurz die KMU, unser Sorgenkind ansprechen.
Låt mig till sist kort säga något om små och medelstora företag, vårt sorgebarn.
GermanAbschließend möchte ich der Entwicklung des ländlichen Raums Aufmerksamkeit widmen.
Till sist, fru ordförande, vill jag ägna uppmärksamhet åt landsbygdsutvecklingen.
GermanAbschließend möchte ich nur sagen: Praeterea censeo prostitutionem esse delendam.
Slutligen vill jag bara säga: [ Jag anser att prostitutionen måste avskaffas.
GermanAbschließend möchte ich noch die Bedeutung der Multimedia-Anwendungen hervorheben.
Slutligen vill jag också understryka hur viktiga multimediatillämpningarna är.
GermanAbschließend möchte ich dem Berichterstatter noch einmal gratulieren und danken.
Avslutningsvis skulle jag återigen vilja gratulera och tacka föredraganden.
GermanAbschließend möchte ich noch den Berichterstatter zu seiner Arbeit beglückwünschen.
Låt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
GermanAbschließend wünsche ich der Kommission und dem Rat viel Glück in Montreal.
Avslutningsvis vill jag önska både kommissionen och rådet lycka till i Montreal.
GermanAbschließend eine Bemerkung zur wirtschaftlichen Lage, die Herr Trichet erwähnt hat.
Till sist en kommentar om det ekonomiska läge som nämndes av Jean-Claude Trichet.
GermanAbschließend beglückwünsche den Kollegen Mauro zu seiner ausgezeichneten Arbeit.
Jag avslutar med att gratulera vår kollega Mauro för det utmärkta arbetet.
GermanAbschließend sei auf eine Schlussfolgerung in Herrn Bloklands Bericht verwiesen.
Jag vill avsluta med att referera till en slutsats i Bloklands betänkande.
GermanAbschließend, Frau Präsidentin, noch eine Bemerkung zum Erlernen von Fremdsprachen.
Avslutningsvis, fru talman, en anmärkning till med avseende på språkundervisningen.