"abschaffen" - Svensk översättning

DE

"abschaffen" på svenska

SV
DE

abschaffen [abschaffend|abgeschafft] {verb}

volume_up
Ich wäre auch eine der Ersten, die diese Politiken abschaffen würden, wenn sie sich als unwirksam erweisen.
Jag skulle också vara en av de första att överge denna politik om den inte är effektiv.
Eine Harmonisierung könnte bedeuten, daß Schweden das Risiko eingeht, Teile seiner derzeitigen Rechtsnormen abschaffen zu müssen.
En harmonisering skulle kunna innebära att Sverige riskerar att överge delar av sin nuvarande lagstiftning.
Es ist zu früh, bereits jetzt das Subsidiaritätsprinzip abzuschaffen und alle zu zwingen, den Status quo der Wahlmöglichkeiten aufzugeben und statt dessen eine Opt-in-Klausel einzuführen.
Det är för tidigt att redan nu avskaffa subsidiariteten och tvinga alla att överge status quo med valfrihet och i stället införa en opt-in-klausul.

Användningsexempel för "abschaffen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanMir wurde vorgeworfen, ich wolle die gesamte Popindustrie Großbritanniens abschaffen.
Jag har beskyllts för att vilja stänga ned hela popindustrin i Storbritannien.
GermanIch will nicht einen Rechtsausschuß abschaffen, sondern den Regelungsausschuß.
Jag vill inte avskaffa utskottet för rättsliga frågor, utan regelkommittén.
GermanMan kann die Risiken nicht abschaffen, denn sie sind Teil unserer natürlichen Umgebung.
Man kan inte avskaffa riskerna eftersom de är en del av vår naturliga omgivning.
GermanDas beinhaltet natürlich, dass die EU Export- und Produktionsbeihilfen abschaffen muss.
Detta innebär att Europeiska unionen måste utjämna export- och produktionsstödet.
GermanIch würde die einminütige Redezeit gern zugunsten einer zweiminütigen Redezeit abschaffen.
Jag skulle med glädje avskaffa anföranden på en minut och byta till två minuter.
GermanAllerdings sollten wir, wie von der Kommission angestrebt, unnötige Regelungen abschaffen.
Däremot ska vi rensa bort onödiga regler, i enlighet med kommissionens ambition.
GermanHerr Maaten, der Berichterstatter wollte, und will noch immer, diese Richtlinie abschaffen.
Maaten, föredraganden, ville, och vill fortfarande, upphäva det här direktivet.
GermanWenn wir zwar Grenzen abschaffen, aber zugleich Hindernisse aufrichten?
Vilken samordning har vi när vi upphäver gränser men samtidigt skapar hinder?
GermanWir wollen die Vorteile abschaffen, die einige der alten staatlichen Monopole noch genießen.
Vi vill se ett slut på de fördelar som vissa av de gamla statliga monopolen ärvt.
German2006 würde man das Kontingent abschaffen und zu einer Zollregelung übergehen.
År 2006 skulle man avstå från kvoten och övergå till ett system som baserar sig på tullar.
GermanKommission und Sachverständigenausschuß wollen die Vorabkontrolle völlig abschaffen.
Kommissionen och expertkommittén vill helt avskaffa förhandskontrollen.
GermanWir müssen alle Zollschranken und Handelsbeschränkungen abschaffen.
Det återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.
GermanDie Junibewegung kann den Euro nicht abschaffen, aber wir stimmen gegen den Bericht.
Junirörelsen kan inte avskaffa euron, men vi röstar emot betänkandet.
GermanEs ist nicht wahr, wenn gesagt wird, dass der Ratsvorsitz den Britenrabatt abschaffen wollte.
Det stämmer inte att ordförandeskapet försökte upphäva den brittiska rabatten.
GermanOder sollen wir etwa so weit gehen, daß wir Handys und Notrufsäulen abschaffen?
Eller bör vi kanske gå så långt att vi avskaffar mobiltelefoner och nödtelefoner vid motorvägar?
GermanWir werden da, wo im Binnenmarkt noch Hemmnisse bestehen, diese Hemmnisse abschaffen können.
Vi kommer att avskaffa de hinder som kan finnas kvar på den inre marknaden.
German120 Währungskrisen haben wir durchlebt, und man kann sie nicht abschaffen.
Vi har genomlevt 120 valutakriser, och man kan inte avskaffa dem.
GermanIch hoffe deshalb aufrichtig, daß Indien diese Strafe so rasch wie möglich abschaffen wird.
Jag hoppas därför verkligen att Indien snarast avskaffar detta straff.
GermanIch möchte hier ganz deutlich erklären, dass wir die Mitentscheidung nicht abschaffen wollen.
Låt mig tydligt säga att vi inte vill avskaffa medbeslutandeförfarandet.
GermanWenn wir ihn verhindern wollen, müssen wir alle Verbrauchsteuern in der Europäischen Union abschaffen.
Om vi vill undvika den måste vi avskaffa alla punktskatter i Europeiska unionen.