"Abneigung" - Svensk översättning

DE

"Abneigung" på svenska

DE

Abneigung {femininum}

volume_up
Abneigung (även: Antipathie)

Användningsexempel för "Abneigung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKenneth meint seine Abneigung gegen gesellschaftliche Konventionen.
Kenneth menar nog Ruperts irritation över alla sociala konventioner.
GermanAuf diese Weise wird man der starken Abneigung unserer Völker gegen Europa nicht abhelfen können.
Det är inte rätt sätt att göra någonting åt den stora motvilja som vårt folk känner för EU.
GermanSie haben sich in ihrer Abneigung gegen Minderheiten überboten.
De tävlar om vem som avskyr minoriteterna mest.
GermanAus ihm schien ein gemäßigter Herrscher geworden zu sein, der nur in seiner Abneigung gegen Homosexualität radikal war.
Han verkade ha blivit en medelmåttlig ledare, radikal bara i sin motvilja mot homosexuella.
GermanGegen eine weitreichende Anwendung von strategischen Umweltverträglichkeitsprüfungen besteht jedoch leider noch eine ziemliche Abneigung.
Tyvärr är man ofta rädd för att den strategiska miljöutvärderingen skall få en stor räckvidd.
GermanAllerdings haben Sie es nie gewagt, etwas gegen die Abneigung der Briten gegenüber dem Euro zu unternehmen, und nun werden Sie es auch nicht mehr tun.
Ändå tordes ni aldrig tysta ner det brittiska folkets fientliga inställning mot euron och nu kommer ni aldrig att göra det.
GermanIn sämtlichen Fällen haben wir allerdings die Belange der Bewohner dieser Regionen höher angesetzt als unsere Abneigung gegen den kolonialen Tenor dieses Themas.
Vår motvilja mot den koloniala bakgrunden i den här frågan har vi i alla fall gjort underordnad invånarnas intressen i dessa områden.
GermanDas ist ein typisches Beispiel, das nur noch mehr zu der wachsenden Abneigung der Bürger gegen Brüssel beiträgt, wo alles Mögliche unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht.
Detta är ett typiskt exempel som ökar medborgarnas växande ogillande av Bryssel, där allt möjligt sker bakom stängda dörrar.
GermanDiese Vermischung von Homophobie, die definitionsgemäß die Angst vor seinesgleichen ist, und der Abneigung gegen Homosexualität ist eine Quelle von Missverständnissen.
Förväxlingen mellan homofobi, vars definition är ” rädsla för det som är likadant ”, och aversion mot homosexualitet orsakar missförstånd.
GermanDie von den Einwohnern des Kosovo entwickelte tiefe Abneigung gegen Jugoslawien wurde offensichtlich als Hebel zur Verwirklichung ganz anderer Ziele missbraucht.
Den starka motviljan som invånarna i Kosovo hade utvecklat mot Jugoslavien verkade missbrukas för att kunna förverkliga helt andra målsättningar.
GermanDas Desinteresse der Bürger, ihre Distanz, zuweilen sogar ihre Abneigung gegenüber der Politik zwingen uns aber dazu, angesichts ihrer Schwierigkeiten konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
Men deras brist på intresse, deras distans och ibland t.o.m. avsky för politiken tvingar oss att vidta konkreta åtgärder mot svårigheterna.
GermanAus irgendwelchen Glaubensgründen, die mir und vermutlich der Mehrzahl der Ratsmitglieder nicht völlig klar sind, bestand eine Abneigung, unsere Abänderungen zu akzeptieren.
Av någon teologisk anledning som jag och, misstänker jag, de flesta av rådets ledamöter inte till fullo förstår, förelåg en motvilja mot att anta våra ändringsförslag.
GermanDie Ergebnisse der von der Kommission durchgeführten Anhörung liefern uns allerdings einige wertvolle Hinweise zu den Ursachen dieser Abneigung, und ich möchte drei Beispiele nennen.
Resultaten från kommissionens samråd avslöjar dock en del värdefulla uppgifter för oss när det gäller orsaken till detta missnöje, och jag skulle vilja nämna tre exempel.
GermanDes Weiteren haben Sie die starke Abneigung der Entwicklungsländer gegen Ihren Vorschlag zum Benchmarkingverfahren festgestellt, der vernünftigerweise zurückgezogen werden sollte.
Slutligen har ni noterat den stora förbehållsamheten från utvecklingsländernas sida gentemot ert förslag om riktmärkning, och det skulle vara mer rimligt att dra tillbaka det.
GermanDaher sind deutliche Maßnahmen erforderlich, unter anderem, wie der Beamtenapparat tatsächlich funktioniert, gerade weil der Bürger Abneigung gegen Beamte, Technokraten und ihre Bürokratie zeigt.
Därför behövs det tydligare åtgärder när det gäller hur tjänstemannaapparaten egentligen fungerar, eftersom medborgarna visar en avsky mot tjänstemän, teknokrater och deras byråkrati.