"ablesen" - Svensk översättning

DE

"ablesen" på svenska

SV
volume_up
ablesen {tran. vb}
SV
DE

ablesen [ablesend|abgelesen] {verb}

volume_up
ablesen
volume_up
läsa [läste|har läst] {vb} (t.ex. från anteckningar)
Sie können die Maße eines markierten Objekts direkt an den Markierungen in den Linealen ablesen.
Du kan läsa av måtten för ett markerat objekt direkt på markeringarna på linjalerna.
Han behöver bara läsa.
Folglich können dann bei dieser Gelegenheit alle die Frage gestellt werden, die ich gegenwärtig von den Mienen um mich herum ablesen kann.
Då blir det alltså möjligt att ställa alla de frågor som jag nu kan läsa i ansiktena runt omkring mig.

Användningsexempel för "ablesen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDenn was Europol eigentlich ist, lässt sich anhand seiner Aufgabenfelder ablesen.
För vad Europol egentligen är kan man förstå av uppgiftsområdena.
GermanDiese Schieflagen lassen sich auch an der gegenwärtigen Problematik der Indikatoren ablesen.
Dessa snedvridningar kan iakttas i den aktuella problematiken i fråga om indikatorer.
GermanSie können die Maße eines markierten Objekts direkt an den Markierungen in den Linealen ablesen.
Du kan läsa av måtten för ett markerat objekt direkt på markeringarna på linjalerna.
GermanUnd wir können die Tragödie Afrikas an den ersten paar Diagrammen hier ablesen.
Afrikas tragedi illustreras i de första staplarna här.
GermanDas läßt sich jedes Jahr an den offensichtlich politischen Ergebnissen der TAC ablesen.
Detta syns varje år i de klart politiska resultaten av TAC.
GermanDas lässt sich an der zunehmenden Konservierung von Strukturen ablesen.
Detta kan man se på de alltmer konservativa strukturerna.
GermanDas hat man schon am Echo in der Öffentlichkeit ablesen können.
Det kan man avläsa redan av det eko det fått bland allmänheten.
GermanWir hatten das bereits 1998; damals konnte man politische Maßnahmen aus diesem Bericht genau ablesen.
En sådan fick vi redan 1998; den gången framgick de politiska åtgärderna tydligt av rapporten.
GermanDazu habe ich nun einige Anmerkungen, die sich auch aus den von mir eingereichten Änderungsanträgen ablesen lassen.
Ändå har jag några kommentarer om det och det märks också i mina ändringsförslag.
GermanIndem Sie Ihren Zielen Werte zuweisen, können Sie Kennzahlen wie zum Beispiel den Zielwert pro Besuch ablesen.
Genom att lägga till värden till mål kan du se statistik som t.ex. Målvärde per besök.
GermanDie Verbundenheit mit diesen Werten lässt sich bereits an der Zusammensetzung dieser Kommission ablesen.
Att vi sätter dessa värden högt kan man se bara av att studera kommissionens sammansättning.
GermanDas Ausmaß dieser Tragödie lässt sich daran ablesen, dass ihr eine ganze Generation zum Opfer gefallen ist.
Vidden av tragedin kan värderas utifrån det faktum att en hel generation gick till spillo.
GermanLeider lässt sich das auch an der schlechten Bilanz vieler Mitgliedstaaten in Bezug auf den Wachstumspakt ablesen.
Det märks tyvärr i de dåliga resultat som många medlemsstater uppvisar i fråga om pakten.
GermanDaraus lässt sich also sehr gut die Bedeutung der Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission ablesen.
Vi kan därmed inse hur viktiga de framstegsrapporter är som Europeiska kommissionen har utarbetat.
GermanAußerdem lassen sich an den Indikatoren auch die Ergebnisse früherer politischer Entscheidungen ablesen.
Samtidigt har indikatorerna också en förmåga att skvallra om resultaten av tidigare politiska vägval.
GermanWie viel Redefreiheit bislang erreicht wurde, lässt sich gut an der Freiheit ablesen, die die Medien genießen.
Ett bra mått på hur stor frihet som har uppnåtts är vilken grad av frihet som medierna åtnjuter.
GermanDas läßt sich leicht an der Zahl der Änderungsanträge ablesen.
Detta kan lätt avläsas ur antalet ändringsförslag.
GermanDas läßt sich auch an der Entwicklung in OstTurkestan ablesen.
Det framgår även av utvecklingen i Östturkestan.
GermanDies kann man aus ihrer derzeitigen Schuldenlast ablesen.
Detta framgår bäst av deras nuvarande skulder.
GermanAm Umgang mit politischen Gefangen werden wir ablesen können, welche Absichten das derzeitige Regime verfolgt.
Vi betraktar vad som kommer att hända med politiska fångar under denna regim som en klar indikation på dess avsikter.

Synonymer (tyska) till "ablesen":

ablesen
German
Ablesen