"ablenken" - Svensk översättning

DE

"ablenken" på svenska

DE

ablenken [ablenkend|abgelenkt] {verb}

volume_up
Offenbar will die schwedische Regierung von eigenen Versäumnissen ablenken.
Det är uppenbart att Sveriges regering försöker avleda uppmärksamheten från dess egna tillkortakommanden.
Die Krise mit Afghanistan, die Terrorismusbekämpfung darf unsere Aufmerksamkeit von diesem Teil der Welt nicht ablenken.
Krisen i Afghanistan och kampen mot terrorism får inte avleda vår uppmärksamhet från den här delen av världen.
Die Kritik an der Situation in Italien darf jedoch nicht davon ablenken, was in anderen Ländern geschieht.
Kritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.

Användningsexempel för "ablenken" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWir sollten jetzt aber mit unserem Programm weitermachen und uns nicht zu sehr ablenken lassen.
Nu bör vi dock fortsätta med vårt program och inte bli alltför distraherade.
GermanDiese Eintracht darf aber nicht beruhigen und nicht von den tatsächlichen Entwicklungen ablenken.
Detta får dock inte göra oss passiva och blinda för den faktiska utvecklingen.
GermanJa, sie haben selbst Maßnahmen ergriffen, die von der Vollendung des Binnenmarkt ablenken.
De har faktiskt till och med infört åtgärder som leder bort från den inre marknadens acquis.
GermanDie Angriffe und Beschimpfungen von seiten dieser Partei sollen von den Tatsachen ablenken.
Deras skäll och okvädingsord är ägnade att dölja detta faktum.
GermanOffenbar will die schwedische Regierung von eigenen Versäumnissen ablenken.
Det är uppenbart att Sveriges regering försöker avleda uppmärksamheten från dess egna tillkortakommanden.
GermanMan kann nicht durch Korrekturen und Retuschen von dieser Verantwortung der Mitgliedstaaten ablenken.
Man kan inte frånta medlemsstaterna deras ansvar genom att sudda och ändra lite här och där.
GermanDavon dürfen Sie sich selbst durch die Erweiterung, so wichtig diese auch ist, nicht ablenken lassen.
Ni får nämligen inte låta er distraheras enbart av utvidgningsärendet, hur viktigt det än är.
GermanDer AA, unser Automobilverband, warnt, daß das die Autofahrer ablenken und zu Unfällen führen könnte.
Bilistorganisationen AA varnar för att det kan komma att bli en källa till distraktion och leda till olyckor.
GermanWeil wir damit von uns selbst ablenken, weil uns die Türken den Finger in eine offene Wunde legen.
Jo, på grund av att vi avleder uppmärksamheten från oss själva och på grund av att turkarnas sätt att ställa oss mot väggen svider.
GermanDie Kritik an der Situation in Italien darf jedoch nicht davon ablenken, was in anderen Ländern geschieht.
Kritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.
GermanDie Krise mit Afghanistan, die Terrorismusbekämpfung darf unsere Aufmerksamkeit von diesem Teil der Welt nicht ablenken.
Krisen i Afghanistan och kampen mot terrorism får inte avleda vår uppmärksamhet från den här delen av världen.
GermanIm Bericht wird darauf verwiesen, daß diese Freiheit Ungarn vom Ausdruck seiner nationalen Identität ablenken könnte.
I betänkandet påpekas att sådan frihet skulle kunna föra Ungern bort från att ge uttryck för sin egen nationella identitet.
GermanIn Gent haben Sie sich nicht ablenken lassen.
GermanDu sollst sie nur kurz ablenken.
GermanSie irren sich selbstverständlich, wenn sie glauben, dass die Arbeitnehmer sich von falschen Versprechen und PR-Aktionen ablenken lassen.
De lurar naturligtvis bara sig själva om de tror att arbetstagarna kommer att låta sig distraheras av falska löften och PR-trick.
GermanDa sollen wir diese Verantwortung wahrnehmen, aber nicht ablenken, indem der Ansatzpunkt überhöhter Gewinne der Ölkonzerne hier zum Gegenstand gemacht wird.
Det är här som vi måste fullgöra denna skyldighet, inte genom att ta oljebolagens övervinster som utgångspunkt.
GermanAuch wenn dies alles von großer Bedeutung ist, sollte es doch nicht von der Tatsache ablenken, dass Indien die Union braucht und die Union Indien.
Även om detta är en viktig synpunkt får den inte skymma det faktum att Indien behöver unionen och unionen behöver Indien.
GermanAbschließend möchte ich den Premierminister eindringlich auffordern, sich nicht von seinen erklärten Zielen der Reform der Union ablenken zu lassen.
Avslutningsvis vill jag uppmana premiärministern att inte vika undan från de mål han fastställt för unionens reformering.
GermanWann gedenkt die Kommission, hier endlich etwas zu tun, oder will sie uns durch technische Fragen von den wirklich bedeutenden Themen ablenken?
När tänker kommissionen att äntligen göra något här, eller vill den genom tekniska frågor få bort oss från de verkligt viktiga frågorna?
GermanEine solche Verpflichtung würde das Inspektionsschiff von seinen eigentlichen Aufgaben ablenken, was man sicher nicht akzeptieren kann.
En sådan skyldighet skulle avleda inspektionsfartygets besättning från att utföra sina befintliga uppgifter, vilket sannerligen inte är godtagbart.

Synonymer (tyska) till "ablenken":

ablenken