DE

ablegen [ablegend|abgelegt] {verb}

volume_up
ablegen (även: abstatten)
Heute möchte ich jedoch ein persönliches Zeugnis ablegen.
I dag skulle jag vilja avlägga ett personligt vittnesmål.
Herr Präsident, ich habe als Jugendliche Landwirtschaftswissenschaft an der Universität studiert, und damals wurde mir die Möglichkeit geboten, die Fahrerlaubnisprüfung für Zugmaschinen abzulegen.
Herr ordförande, som ung studerade jag lantbruksvetenskap vid universitetet och erbjöds då också möjlighet att avlägga körkort för traktor.
Mir ist es eine besondere Ehre, diese Erklärung vor den Mitgliedern des Europäischen Parlaments ablegen zu können, die hier als Vertreter der europäischen Demokratie im Plenum versammelt sind.
Jag fäster stort värde vid att kunna avlägga denna förklaring inför Europaparlamentets ledamöter som har samlats här som företrädare för den europeiska demokratin i fulltaligt sammanträde.

Användningsexempel för "ablegen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWas ist falsch an einem System, in dem man Rechenschaft über seine Ausgaben ablegen muß?
Vad är det för fel med att ha ett system där man redovisar för sina utgifter?
GermanWir müssen Rechenschaft ablegen; wir müssen unseren Bürgern Bericht erstatten.
Vi måste ta vårt ansvar; vi måste rapportera tillbaka till medborgarna.
GermanDer Dragmodus Kopie fügt beim Ziehen und Ablegen aus dem Navigator eine Kopie ein.
Draläget kopia infogar en kopia via dra-och-släpp från Navigator.
GermanDer Dragmodus Hyperlink fügt beim Ziehen und Ablegen aus dem Navigator einen Hyperlink ein.
Draläget hyperlänk infogar en hyperlänk vid dra-och-släpp från Navigator.
GermanMeines Erachtens sollte die Kommission in diesem Kontext ihre Naivität ein wenig ablegen.
Jag tror att kommissionen måste vara lite mindre naiv i det avseendet.
GermanSie wollten nämlich ihre Kopftücher und die Bekleidung, die sie am Laufen hindert, ablegen.
De ville nämligen slippa huvuddukarna och den beklädnad som hindrade dem under löpningen.
GermanWir müssen unseren Egoismus ablegen und erkennen, dass unser Schicksal miteinander verbunden ist.
Vi måste skrota vår egoism och inse att våra öden är knutna till varandra.
GermanUnbekannte, aber korrekt geschriebene Wörter können Sie in eigenen Wörterbüchern ablegen.
Okända men rätt stavade ord kan du lägga in i egna ordböcker.
GermanOder der Vorschlag, alle sollten ein erneutes Bekenntnis zu Europa ablegen.
Eller idén om att få alla att förnya sina löften till EU.
GermanIch habe mich selbst für alle drei Ziele stark gemacht und möchte heute vor Ihnen Rechenschaft ablegen.
Jag har engagerat mig i alla tre målen och vill nu rapportera tillbaka till er i dag.
GermanDie Politiker müssen Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegen und tragen die Verantwortung dafür.
Politiker måste kunna förklara sina beslut och vara ansvariga för dessa.
GermanWir dürfen aber den Binnenmarkt nicht wie einen alten Hut ablegen.
Emellertid bör vi ej lägga ifrån oss den inre marknaden som man lägger ifrån sig en gammal hatt.
GermanDer Dragmodus Verknüpfung fügt beim Ziehen und Ablegen aus dem Navigator eine Verknüpfung ein.
Draläget länk infogar en länk via dra-och-släpp från Navigator.
GermanNunmehr wird man früher oder später Rechenschaft ablegen und echte Veränderungen akzeptieren müssen.
Förr eller senare kommer vi att tvingas ge förklaringar och acceptera verkliga förändringar.
GermanIm Falle eines Unfalls müssen Europa und seine Institutionen vor unseren Mitbürgern Rechenschaft ablegen.
När det sker olyckor måste EU och dess institutioner ta sitt ansvar inför våra landsmän.
GermanSie können dort eine andere Farbpalette laden oder eigene Farbpaletten erstellen und als Dateien ablegen.
Där kan du ladda en annan färgpalett eller skapa egna färgpaletter som du sparar som filer.
GermanEin neuer, weißer Abschnitt wird angezeigt, in dem Sie das App-Symbol nun ablegen können.
Ett nytt tomt avsnitt visas där du kan släppa appen.
GermanAls öffentliche Bank muss die EIB der Öffentlichkeit Rechenschaft über die von ihr verfolgte Politik ablegen.
EIB är en offentligägd bank som måste stå till svars offentligt för den politik man för.
GermanSie müssen darüber Rechenschaft ablegen, ob das Geld des europäischen Steuerzahlers auch sinnvoll ausgegeben wird.
De måste redovisa att den europeiska skattebetalarens pengar används på ett bra sätt.
GermanIch persönlich und die gesamte Kommission muss auf Nachfrage genau Rechenschaft ablegen.
Mitt personliga ansvar, kommissionens ansvar, är att kunna göra en korrekt redovisning om man kräver det av oss.