DE

Ablauf {maskulinum}

volume_up
Ablauf (även: Verlauf)
Ein klarer Ablauf gibt den Betroffenen die notwendige Rechtssicherheit.
Ett klart förlopp ger den berörde den nödvändiga rättssäkerheten.
Das Europäische Parlament wird über den Ablauf dieser Konsultationen auf dem laufenden gehalten.
Europaparlamentet kommer att hållas informerat om samrådens förlopp.
Ein solcher Ablauf darf sich sicher nicht wiederholen.
Detta förlopp får absolut inte återupprepas.
Ablauf (även: Ausgang)
Dieses Weißbuch wird vor Ablauf des nächsten Jahres veröffentlicht werden.
Denna vitbok kommer att offentliggöras före nästa års utgång.
Haushaltsplan 1999 - Ablauf des EGKS-Vertrags - EGKS-Haushaltsplan 1999
Budgeten 1999 - EKSG-fördragets utgång - EKSG: s budget 1999
Nach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben.
Efter fristens utgång får saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.

Användningsexempel för "Ablauf" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanSie lernen den Ablauf zu beugen, der ihre eigenen endogenen Opiate freisetzt.
De lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.
GermanBetrifft: Zypern - Ablauf der Frist für eine politische Lösung des Zypernproblems
Angående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
GermanNach Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben.
Efter fristens utgång får saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.
GermanMan kann kaum vor Ablauf der zehn Jahre Vorausschätzungen und Voraussagen machen.
Man kan knappast före utgången av de tio åren göra några uppskattningar och prognoser.
GermanNach dem Ablauf der eingestellten Zeit beginnt die Präsentation erneut von vorn.
Efter den angivna paustiden startar presentationen om från början igen.
GermanWie Sie alle, habe auch ich den Ablauf des Wahlprozesses in Äthiopien aufmerksam verfolgt.
Jag har, precis som ni andra, noga följt hur valprocessen i Etiopien har avlöpt.
GermanWenn Sie die Schaltfläche Abspielen betätigen, sehen Sie hier den Ablauf der Animation.
När du klickar på kommandoknappen Spela upp ser du animationens förlopp här.
GermanBetrifft: Ablauf der Frist für eine politische Lösung des Zypernproblems
Angående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
GermanDer geregelte Ablauf der jüngsten Wahlen in Nicaragua ist ebenfalls ein Beweis dafür.
Den senaste tidens regelmässiga val i Nicaragua vittnar också om detta.
GermanIch denke, wir können das vor Ablauf des Jahres, noch im Herbst, schaffen.
Jag tror att vi kan göra det före årets slut, under den kommande hösten.
GermanIch beabsichtige, dafür zu sorgen, daß diese Mitteilung noch vor Ablauf des Jahres vorliegt.
Jag har för avsikt att senast i slutet av år 2000 kunna lägga fram detta meddelande.
GermanDie Fraktion Die Grünen hat zwei Vorschläge zum zeitlichen Ablauf unterbreitet.
Gruppen De gröna har rekommenderat att det införs två element vid fastläggandet av tidsgränser.
GermanDazu ist zu sagen, daß bei Ablauf dieser Frist nicht allzuviele Vorschläge eingegangen waren.
Det minsta jag kan säga är att vi när tiden gått ut inte hade fått så många förslag.
GermanMir erscheint der Vorschlag eines " Pufferjahres " nach Ablauf des 31.
Jag tycker det verkar rimligt med ett " buffertår " efter den 31 december 1997.
GermanSchließt Ihr Kunde nach Ablauf dieser Frist eine Conversion ab, kann diese nicht erfasst werden.
Om en kund genomför en omvandling efter den tiden registreras den alltså inte.
GermanIch bin völlig einverstanden mit dem, was Sie zum Ablauf vorschlagen.
Jag accepterar fullständigt det ni har föreslagit rent förfarandemässigt.
GermanEs tut mir leid, daß Sie länger hierbleiben mußten, aber vom formalen Ablauf her war es korrekt.
Jag beklagar att ni fick stanna längre, men formellt sett är det hela korrekt.
GermanWie gedenkt sie, einen reibungslosen Ablauf der Wahlen zu unterstützen?
På vilket sätt tänker kommissionen bidra till att valet går rätt till?
GermanEs wäre schwierig gewesen, das Parlament mitten im Ablauf der Gespräche zu informieren.
Det skulle ha varit svårt att informera parlamentet mitt i samtalet.
GermanDamals wurde festgelegt, die Verordnung nach Ablauf von zwei Jahren noch einmal zu revidieren.
Detta gav två år senare upphov till en förnyad granskning av förordningen.