"Abholzung" - Svensk översättning

DE

"Abholzung" på svenska

DE

Abholzung {femininum}

volume_up
Abholzung (även: Entwaldung, Kahlschlag)
Abholzung (även: Entwaldung, Kahlschlag)
Abholzung (även: Entwaldung, Kahlschlag)

Användningsexempel för "Abholzung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer Treibhauseffekt und die Abholzung von Wäldern haben ebenfalls weitreichende Folgen.
Växthuseffekten och skogsskövlingen har också en stor inverkan.
GermanErosion und weitere Abholzung müssen verhindert werden.
Erosion och en ytterligare minskning av skogsbeståndet måste förhindras.
GermanDazu gehören die Abholzung des Amazonas, soziale Ausbeutung und der übermäßige Einsatz von Pestiziden.
Det rör sig bl.a. om skövling av Amazonas, social exploatering och överdriven användning av bekämpningsmedel.
GermanEin weiteres Beispiel ist die Abholzung der Wälder.
GermanDie Kommission hat wiederholt ihrer Besorgnis über die Abholzung von Wäldern und die Wüstenbildung in Afrika Ausdruck verliehen.
Kommissionen har vid åtskilliga tillfällen gett uttryck för sina farhågor rörande skogsavverkningen och ökenutbredningen i Afrika.
GermanDer grösste einzelne Faktor für die globale Erwärmung, neben Abholzung, welches 20 Prozent ausmacht, ist das Verbrennen von fossilen Brennstoffen.
Den enskilt största orsaken till den globala uppvärmningen är, tillsammans med de 20% avskogningen utgör, förbränningen fossila bränslen.
GermanDazu gehören die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und die Abholzung, wodurch die Emission von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen verursacht wurde.
Dessa aktiviteter hänger samman med förbränning av fossila bränslen och skogsavverkning, vilket har orsakat utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.
GermanNicht zuletzt müssen bisherige Entschließungen zu diesem Thema mit aufgenommen werden, vor allem in Bezug auf den Kampf gegen die illegale Abholzung und den Handel mit diesen Hölzern.
Slutligen måste tidigare resolutioner i denna fråga beaktas, i synnerhet kampen mot olaglig skogsavverkning och handeln med dessa träd.

Synonymer (tyska) till "Abholzung":

Abholzung