"abhören" - Svensk översättning

DE

"abhören" på svenska

DE

abhören [abhörend|abgehört] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "abhören" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDies gilt insbesondere für die Regelungen betreffend das Abhören von Kommunikationsverbindungen.
Det gäller då i synnerhet bestämmelserna om avlyssning av kommunikationsförbindelser.
GermanRegeln für das Abhören von Telefonen werden beispielsweise auf nationaler Ebene kontrolliert.
Det finns, t.ex., bestämmelser om telefonavlyssning på nationell nivå.
GermanDie Kosten für das Abhören von Kommunikation trägt der Staat, und das soll auch so sein.
Den kostnad som uppkommer i samband med avlyssning av kommunikation åvilar och skall åvila staten.
GermanUnd wenn du den Anrufbeantworter abhörst, könntest du alle Nachrichten abhören, nicht nur deine eigenen?
Om du lyssnar av telefonsvararen, kan du skriva ner allas meddelanden då?
GermanVor zwei Monaten haben wir hier über die Erwägungen von Herrn Alavanos zum Abhören von Telefonen abgestimmt.
För två månader sedan röstade vi om Alexandros Alavanos tankar om telefonavlyssning.
GermanDeshalb habe ich einen Änderungsantrag zum Schutz der Kommunikation gegen nicht kontrolliertes Abhören eingereicht.
Därav mitt ändringsförslag om att skydda kommunikation mot oövervakad avlyssning.
GermanNatürlich muß das Abhören verboten sein, und Telefonkunden sollen das Recht auf eine Geheimnummer haben.
Självklart skall förbud mot avlyssning gälla, och abonnenter skall ha rätt att ha hemligt nummer.
GermanSie ist der einzige wirkungsvolle Schutz gegen Abhören.
Kryptering är det enda verkningsfulla skyddet mot avlyssning.
GermanDie erste betrifft die Entschließung von 1995 über gesetzlich erlaubtes Abhören von Telekommunikationseinrichtungen.
Den första utgår från resolutionen från 1995 om laglig avlyssning av telekommunikationer.
GermanNun werden auch umstrittene Forderungen nach Abhören, Registrieren und Speichern unserer Kommunikation laut.
Nu reses också kontroversiella krav på avlyssning, registrering och lagring av våra kommunikationer.
GermanBetrifft: Abhören von Telekommunikationsverbindungen
GermanIn genau festgelegten Fällen und als wirkliche Ausnahme läßt sich das Abhören von Telefongesprächen unter diesen Umständen rechtfertigen.
I klart definierade fall och i klara undantagsfall, kan avlyssning av samtal vara motiverad.
GermanAuch die Vorschriften betreffend das Abhören und die Aufnahme von Telefongesprächen wurde im Vermittlungstext deutlich verbessert.
Även bestämmelserna rörande avlyssning och inspelning av telefonsamtal har förbättrats märkbart i förlikningstexten.
GermanDer britische Journalist Duncan Campbell vertritt sogar die Auffassung, ECHELON würde zum Abhören von Amnesty und des Roten Kreuzes verwendet.
Den brittiska journalisten Duncan Campbell menar t.o.m. att Echelon används för att avlyssna Amnesty och Röda Korset.
GermanDas Abhören wird durch diese Technik nicht nur möglich, es wird auch tatsächlich praktiziert, wie wir anhand unserer hierzu vorgelegten Studie gezeigt haben.
Denna teknik gör det inte bara möjligt utan detta sker också, det har vi visat här under vår undersökning.
GermanSeit einem Jahr arbeitet die EU zusammen mit dem amerikanischen FBI ein gemeinsames System zum Abhören von Telekommunikationsverbindungen aus.
Sedan ett år tillbaka förbereder EU tillsammans med amerikanska FBI ett gemensamt system för avlyssning av telekommunikationer.
GermanEs handelt sich nicht um das Abhören von Telefongesprächen, sondern um das Speichern von Daten wie beispielsweise Telefonnummern für eine bestimmte Zeit.
Det är inte en fråga om telefonavlyssning, utan om lagring av uppgifter, exempelvis telefonnummer, under en viss tidsperiod.
GermanDennoch kann ein Abhören von Telefonen die Privatsphäre des Menschen, die Privatsphäre des Bürgers, verletzten und auch eine Straftat sein.
Sådan här teleavlyssning kan emellertid kränka en människas personliga integritet, medborgarnas integritet och det kan också vara brottsligt.
GermanIn Schweden ist so etwas gar nicht durchführbar, da ein Staatsanwalt dort besondere Beschlüsse braucht, um das Abhören durchführen zu können.
I Sverige går det inte alls att genomföra detta, eftersom det där krävs att en åklagare skall ha speciella beslut för att avlyssning skall kunna genomföras.
GermanHerr Haarder hat mit aller Deutlichkeit über den notwendigen Schutz von Kommunikation gesprochen und auch gesagt, die Technik ermögliche das Abhören in großem Stil.
Haarder talade mycket tydligt om nödvändigheten av att skydda kommunikation, och sade också att tekniken gör det möjligt att avlyssna storskaligt.

Synonymer (tyska) till "abhören":

abhören