"Abhilfe schaffen" - Svensk översättning

DE

"Abhilfe schaffen" på svenska

DE

Abhilfe schaffen {verb} [exempel]

volume_up
Abhilfe schaffen

Användningsexempel för "Abhilfe schaffen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer neue Rechtsrahmen für die Telekomregulierung soll insoweit Abhilfe schaffen.
Den nya rättsliga ramen för telekommunikationsregleringen skall därför avhjälpa detta.
GermanSeit Mai vergangenen Jahres unternimmt die Kommission Schritte, um Abhilfe zu schaffen.
Kommissionen har genomfört åtgärder sedan i maj i fjol, för att tackla detta problem.
GermanIch hoffe, die Überprüfung 2008-2009 bietet eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen.
Vi hoppas att översynen 2008 – 2009 kommer att innebära en möjlighet att rätta till detta.
GermanDeshalb haben wir jetzt die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, wenn auch nur teilweise.
Med andra ord står vi nu inför en möjlig, om än partiell, revansch.
GermanWir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um hier Abhilfe zu schaffen.
Vi bör göra allt som står i vår makt för att lösa detta problem.
GermanDer vorliegende Initiativbericht hat sich zum Ziel gesetzt, hier Abhilfe zu schaffen.
Föreliggande betänkande har som mål att avhjälpa nämnda brister.
GermanUm hier Abhilfe zu schaffen, brauchen wir kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen.
Åtgärder på kort, medellång och lång sikt krävs om vi ska kunna komma till rätta med situationen.
GermanUnserer Wirtschaft kann nur Dynamik verliehen werden, wenn wir hier Abhilfe schaffen.
Vår ekonomi blir dynamisk enbart om vi kan göra något åt detta.
GermanSo kann geprüft werden, ob Raffinerieüberkapazitäten Abhilfe schaffen.
Det kan till exempel undersökas om en större överskottskapacitet i raffineringen kan hjälpa.
GermanEin gesamteuropäischer Markt für die berufliche Altersversorgung muss hier unbedingt Abhilfe schaffen.
En alleuropeisk marknad för tjänstepensioner måste här obetingat avhjälpa detta.
GermanWir hatten 18 Monate Zeit, um hier Abhilfe zu schaffen, und davon verbleiben nunmehr nur noch sieben.
Vi fick 18 månader på oss att åtgärda situationen, och nu återstår bara sju.
GermanDie Europäische Kommission hat sich deshalb zu Recht entschlossen, hier schnell Abhilfe zu schaffen.
Europeiska kommissionen har därför med rätta beslutat att avhjälpa detta.
GermanWir, die wir auf EU-Ebene etwas zu sagen haben, haben folglich die Aufgabe, hier Abhilfe zu schaffen.
Det är alltså upp till oss som har något att säga till om på EU-nivå att få detta rätt.
GermanAuch hier könnte eine Lösung leicht Abhilfe schaffen: die Einbeziehung Russlands in die Krisenbewältigung.
Här kunde även en lösning underlätta: att ta med Ryssland i krishanteringen.
GermanMan kann dies bedauern, man kann versuchen, Abhilfe zu schaffen, aber es handelt sich um eine Tatsache.
Det kan man beklaga, man kan försöka åtgärda det, men det är ett faktum.
GermanMöglicherweise kann hier die zweite Lesung Abhilfe schaffen.
Måhända ger andra behandlingen en möjlighet att göra något åt det.
GermanWas müssen wir tun, um in dieser Situation Abhilfe zu schaffen?
Vad skall vi göra för att komma till rätta med denna situation?
GermanBei den Rückwürfen prüfen wir momentan aktiv, was man tun kann, um Abhilfe zu schaffen.
När det gäller fisk som slängs överbord funderar vi aktivt på vad som kan göras för att lösa det problemet.
GermanWenn ja, welche Maßnahmen schlägt die Kommission vor, um Abhilfe zu schaffen?
Och i motsatt fall, om den gör det, vilka åtgärder har kommissionen att föreslå för att avhjälpa denna situation?
GermanHier sollte die Richtlinie von 1986 gemeinsam Abhilfe schaffen.
Här skulle direktivet från 1996 skapa en gemensam lösning.

Liknande översättningar för "Abhilfe schaffen" på svenska

schaffen verb