"abhelfen" - Svensk översättning

DE

"abhelfen" på svenska

DE

abhelfen [abhelfend|abgeholfen] {verb}

volume_up
abhelfen (även: beheben)
Um dem abzuhelfen, sollten wir bemüht sein, den dezentralisierten Parlamenten eine größere Rolle in den europäischen Gesetzgebungsverfahren zu sichern.
Låt oss för att avhjälpa detta säkra en större roll för regionala parlament i den europeiska lagstiftningen.
Dieses Regime verbreitet Terror in Afghanistan selbst und über die Landesgrenzen hinaus, bedroht und mordet sogar Mitarbeiter der UNO, die der Not im Land abzuhelfen versuchen.
Den verkar för terrorism, både i hemlandet och utomlands, som orsakar hot och död, även bland FN-personal som försöker avhjälpa eländet där.
Ich glaube, der Debatte mangelt es daran - und dem hat Herr Caudron auch mit vielen sinnvollen Überlegungen nicht abhelfen können -, daß wir mindestens zwei Dinge neu bestimmen müssen.
Jag tror att debatten saknar detta - och det har Caudron inte heller kunnat avhjälpa med många kloka reflexioner - att vi åtminstone måste besluta om två saker på nytt.

Användningsexempel för "abhelfen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAllen diesen Problemen kann die Europäische Union grundsätzlich verdienstvoll abhelfen.
Europeiska unionen kan i princip erbjuda värdefull hjälp för alla de här problemen.
GermanAuf diese Weise wird man der starken Abneigung unserer Völker gegen Europa nicht abhelfen können.
Det är inte rätt sätt att göra någonting åt den stora motvilja som vårt folk känner för EU.
GermanDie Festlegung des " Anzeigers " kann dieser Lähmung der Politik wahrscheinlich nicht abhelfen.
Fastställandet av resultattavlan kan antagligen inte göra något åt den politiska förlamningen.
GermanWie kann, ja muss Europa dieser bedrückenden Situation abhelfen?
Vad kan, ja, måste Europa göra åt den här deprimerande situationen?
GermanEs ist utopisch zu denken, man könne der Nikotinsucht in Europa durch einen Stop der europäischen Erzeugung abhelfen.
Att tro att man kan stoppa nikotinismen i Europa genom att stoppa den europeiska produktionen är en utopi.
GermanSie erfüllt jedoch nicht die gestellten Kriterien, ist aber selber dafür verantwortlich, kann dem abhelfen und dadurch die Situation ändern.
Landet uppfyller dock inte de uppställda kriterierna, men det råder självt över detta och kan få till stånd en förändring genom vilken det kommer att kunna förändra situationen.
GermanAllerdings dürfen wir keine falschen Erwartungen wecken: Laeken bringt keinen neuen Vertrag, kann nicht den Defiziten abhelfen, die nach Nizza fortbestehen.
Vi får dock inte väcka några falska förväntningar: Laken kommer inte att ge något nytt fördrag, kan inte ge någon lösning på de brister som finns kvar efter Nice.
GermanDie europäische Sicherheitspolitik endet nicht mit der Bekämpfung der Gefahr des Terrorismus und der Suche nach wirksamen Mitteln, um Bombenanschlägen vorbeugen und abhelfen zu können.
EU: s säkerhetspolitik upphör inte i och med att hotet om terrorismen bekämpas och man hittar effektiva sätt för att förhindra och hantera bombattentat.
GermanAber ich habe meines Erachtens keine konkreten Informationen von Ihnen bekommen, wie man beim derzeitigen Kapazitätsmangel innerhalb der Kommission der Situation abhelfen will.
Men jag tycker inte att jag fick någon som helst konkret anvisning om hur man skall avhjälpa denna situation, med den brist på kapacitet som finns i kommissionen i dag.
GermanIch glaube, der Debatte mangelt es daran - und dem hat Herr Caudron auch mit vielen sinnvollen Überlegungen nicht abhelfen können -, daß wir mindestens zwei Dinge neu bestimmen müssen.
Jag tror att debatten saknar detta - och det har Caudron inte heller kunnat avhjälpa med många kloka reflexioner - att vi åtminstone måste besluta om två saker på nytt.
GermanDer hier behandelte Vorschlag der Kommission soll dieser Situation abhelfen, indem eine solide und gemeinsame Rechtsgrundlage für unsere Beziehungen zu den Industrieländern geschaffen wird.
Det kommissionsförslag som diskuteras syftar till att lösa denna situation genom att införa en fast och gemensam rättslig grund som stöd för våra förbindelser med de industrialiserade länderna.